VVD wil af van subsidie popmuzikanten

'Wie niet kan leven van zijn werk, is gewoon geen popmuzikant'

Volgens regeringspartij VVD moet de Nederlandse overheid stoppen met het subsidieren van popmuzikanten. Kamerlid Arno Rutte zei dat vandaag in de commissie OCW, die vandaag de cultuurbegroting bespreekt. Volgens Rutte moet popmuziek gedragen worden door het publiek en in hun eigen inkomsten voorzien. 'Wie niet kan leven van zijn werk, is gewoon geen popmuzikant.'

SP-Kamerlid Kwint reageerde daarop dat popmuziek in Nederland meer is dan Kane en Kensington, en dat juist talentontwikkeling en een goede infrastructuur van groot belang zijn. Ook D66-minister Van Engelshoven ziet weinig in het afschaffen van popsubsidie. Opvallend is ook dat het vorige kabinet na onderzoek erkend heeft dat de inkomenspositie van Nederlandse popmuzikanten niet meevalt.

Volgens Arno Rutte kan naar subsidie van de infrastructuur gekeken worden, en gaat het hem vooral om rechtstreekse steun aan muzikanten via bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten. De subsidies zouden in de volgende termijn aangepakt moeten worden. 'De minister zegt dat vernieuwing van groot belang is, maar grote vernieuwingen als de rock 'n roll, de dance en de Nederhop zijn zonder subsidie tot stand gekomen. Misschien wel juist doordat de overheid zich er niet mee bemoeide.'

Deze visie van de VVD komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren neigde de VVD al veel vaker naar een sterkere rol van de vrije markt in de kunstensector in het algemeen en voor popmuziek specifiek. Daarbij gaat de partij uit van popmuziek als een kunstvorm die per definitie bedoeld is voor een groot publiek en daarmee dus rendabel is. Wel formuleert Rutte het dit keer opvallend scherp en rigoureus.

Rechtstreekse subsidie aan popmuzikanten is er overigens nauwelijks. Zo was het bijzonder opvallend dat de Nijmeegse band De Staat een bak geld kreeg van het Fonds Podiumkunsten. Verder kunnen Nederlandse acts geholpen worden bij hun poging over de grens te geraken.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12