3voor12 Utrecht

Nieuw college gemeente Utrecht presenteert plannen voor 2022 - 2026

Op het terrein van cultuur o.a. meer aandacht voor diversiteit, creatieve werkplekken, nachtcultuur en evenementen

Het nieuwe College van B&W van Utrecht heeft woensdag 1 juni het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin vertellen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie welke plannen ze in de periode van 2022–2026 hebben en hoe die betaald gaan worden. De focus ligt daarbij op gelijke kansen, betaalbare woningen en het klimaat. Het akkoord bevat ook een paragraaf over cultuur, waaronder popmuziek. We zetten daaruit een aantal punten op een rij.

In de komende periode wil het college amateurs, professionals en organisaties de ruimte geven om een aantrekkelijk en hoogstaand cultuuraanbod te kunnen creëren. Omdat “kunst de stad kleurt” moeten de voorzieningen meegroeien met de toename van het aantal inwoners. Het budget voor cultuur neemt in de komende coalitieperiode dan ook toe.

Het college heeft onder andere de volgende plannen:

 • Cultuur dichtbij brengen voor iedereen. Het college wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. “Cultuur moet inclusief en pluriform zijn”, schrijven ze in het akkoord. De groei van het cultuurbudget komt vooral ten gunste van het aanbod in wijken en buurten. Ook wil het college dat door naleving van de Code Culturele Diversiteit diversiteit terugkomt in programma, personeel, publiek en partners
   
 • Betaalbare creatieve werkplekken. Het college gaat actief zoeken naar extra creatieve werkplekken (80.000 m2) en reserveert hier middelen voor. Lees ook over het convenant tussen gemeente en het Broedplaatsennetwerk.
   
 • Eerlijk belonen culturele makers. Vanaf de start van de nieuwe Cultuurnota wordt de Fair Practice toegepast en daar wordt ook structureel geld voor vrijgemaakt.
   
 • Opstellen nachtvisie en zoeken naar geschikte locaties voor nachtcultuur. “Een bruisende nachtcultuur is belangrijk voor een grote stad als Utrecht”, stelt het college. “Denk bijvoorbeeld aan podia voor nieuwe bands en een levendige Utrechtse dance-scene.” De gemeente gaat een Utrechtse Nachtvisie opstellen, waarmee nachtcultuur ook een serieus onderdeel van de cultuursector wordt. Samen met het Nachtoverleg en bewoners gaat de gemeente zoeken naar geschikte locaties voor nachtcultuur en wordt gekeken hoe ze ruimte kunnen bieden voor talent en experiment.
   
 • Mogelijk maken evenementen. Het college vindt dat verspreid in de stad verschillende soorten evenementen mogelijk moeten zijn. Om deze te faciliteren en rekening te houden met de omgeving worden evenementen en locatieprofielen opgesteld. Ook willen ze door het het invoeren van duurzame leges, evenementen verduurzamen.
   
 • Permanente evenementenlocatie. De gemeente gaat een permanente evenementenlocatie voor grootschalige evenementen zoeken.

Om deze en de andere plannen te realiseren neemt het structurele budget voor cultuur stapsgewijs toe naar bijna 2,5 miljoen aan het einde van deze collegeperiode. Daarnaast worden er de komende vier jaar een aantal eenmalige investeringen gedaan. Het volledige coalitieakkoord lees je hier.

Bij de presentatie is ook de portefeuilleverdeling van de wethouders bekendgemaakt. Eva Oosters van Student&Starter wordt de nieuwe wethouder Cultuur (inclusief evenementen).

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12