Vanaf juli komt er in Merwede een activiteiten- en evenemententerrein in de buitenlucht waar cultuur, sport, educatie, kunst en groen samenkomen. Deze plek daagt ook de inwoners van Utrecht uit om ook zelf programmering te cureren. Experimenteel stadsplein Beton-T opent op vrijdag 8 juli met een openingsfeest en blijft daar tot eind 2025.

Beton-T is de betonplaat die in 2019 overbleef na de sloop van de hal die stond tussen Vechtclub XL en boulderhal Sterk aan de Koningin Wilhelminalaan. De vloer is destijds bewust bewaard gebleven om tijdelijke initiatieven mogelijk te maken. Een samenwerkingsverband van creatieve ondernemers, cultuur-, sport- en onderwijsorganisaties zag mogelijkheden om daar evenementen te organiseren, en daarnaast ook om ruimte te creëren voor stadslandbouw, groen, sport en onderwijs. 

Na ruim twee jaar plannen maken en overleggen, is de kogel door de kerk: de bouw van experimenteel stadsplein is Beton-T begonnen. Vanaf juli kan iedereen uit de stad en regio die dat wil het hele terrein of een deel daarvan huren om er eigen activiteiten en evenementen te organiseren. Dat mag vanalles zijn, van tentoonstellingen, workshops, concerten en filmvertoningen tot skatetoernooien of boulderen in de buitenlucht. De basisvoorzieningen om iets te organiseren, zijn bij Beton-T beschikbaar; het is nu vooral een kwestie van een goed idee hebben. De eerste evenementen staan al op de planning. Op 3 september vindt daar een nieuwe editie van dancefestival De Wissel plaats en op 17 september is Beton-T één van de locaties voor Nazomerfestival Merwede.

3600 m2, faciliteiten en een omgevingsvergunning
De betonnen plaat waarop Beton-T komt is 3600 vierkante meter groot en is tot eind 2025 beschikbaar als multifunctionele locatie. Cultuur, groen, creativiteit en onderwijs, ontspanning kunnen er hun plek vinden, maar ook individuen en lokale organisaties kunnen de locatie huren om een eigen programma te organiseren. Dat kan op het gehele terrein of een deel daarvan. Behalve een podium, toiletten en horecafaciliteiten kan er gebruik gemaakt worden van een projector en zijn er onder meer nog skateramps en zitplaatsen. Beton-T heeft een omgevingsvergunning zodat het organiseren van een evenement planologisch gezien toelaatbaar is, en kan ook meerdere keren per jaar een aanvullende evenementenvergunning aanvragen. 

De inrichting van het terrein is flexibel en de basisfaciliteiten zijn door iedereen te gebruiken. Bij de huurprijzen wordt rekening gehouden met de grootte, de wensen en het financiële plaatje van de betrokken partijen. De inkomsten van Beton-T worden weer geïnvesteerd in de faciliteiten en het programma.

“Beton-T kan samen met de inwoners van Utrecht ingekleurd worden”
“Als culturele broedplaats faciliteren we ruimte voor creativiteit in Utrecht en konden we de vierkante meters die vrijkwamen naast onze hoofdlocatie niet links laten liggen”, vertelt Roswita Warmerdam, directeur-eigenaar van Vechtclub. “Zeker niet omdat Utrecht een chronisch tekort heeft aan plekken waar experiment en creativiteit de vrije hand krijgen. Dat horen we uit alle hoeken en gaten van de creatieve sector. Voor hun verwondering gaan mensen daarom nog te vaak de stad uit. We kaderen Beton-T dan ook zo min mogelijk in om ruimte te houden voor spontaniteit en om creativiteit op zijn beloop te laten. Zo kan het hier zomaar voorkomen dat je komt boulderen bij Sterk terwijl het koor van je buurman het podium beklimt, TivoliVredenburg een heel weekend vol muziek in de buitenlucht cureert en je de week erna een multidisciplinair event met theater, film en expositie bezoekt. In de kern voorziet Beton-T Utrecht van een blanco canvas dat samen met de inwoners van Utrecht ingekleurd kan worden.”

Stadscuratoren 
Het komende jaar gaan veel lokale partijen invulling gaan geven aan Beton-T, zoals Boulderhal Sterk, La Cassette, restaurant De Klub, brewpub De Kromme Haring, Nederlands Film Festival, Schweigman&, EKKO, Tiny Room Records, Welkom in Utrecht, Skatepark Utrecht, WIJ 3.0 (locatie: De Stadsbrug), TivoliVredenburg, Makers van Merwede, De Wissel Festival, Café Theater Festival, X11 media en vormgeving, Mama Africa, Kanaal30 en De Helling. 

Daarnaast wordt iedereen uit de stad uitgenodigd om het terrein te komen gebruiken èn wordt Beton-T zes keer per jaar beschikbaar gesteld aan diverse partijen en initiatiefnemers uit de stad. Deze zogenaamde ‘Stadscuratoren’ kunnen meepitchen om een verrassend en multidisciplinair weekendprogramma samen te stellen op het plein. De curatoren waarvan de pitch wordt gehonoreerd, krijgen alvast een startbudget.

Binnenkort bij Beton-T

  • vrijdag 8 juli: openingsfeest Beton-T
  • zaterdag 23 juli: La Cassette Summerre Blockparty
  • zaterdag 13 augustus: La Cassette Summerre Blockparty
  • zaterdag 3 september: dancefestival De Wissel
  • zaterdag 10 september: La Cassette Summerre Blockparty
  • zaterdag 17 september: Nazomerfestival Merwede