Goed nieuws aan het einde van het jaar. Paul de Brabander van dB’s en projectontwikkelaar Sley Popal van Popal Real Estate hebben de huurovereenkomst voor de nieuwe locatie van het muziekcomplex getekend. Daarmee komt de verhuizing naar de Vlampijpstraat (in het Werkspoorkwartier) weer dichterbij.

Zoals bekend moet dB’s het monumentale CAB-gebouw verlaten, omdat op het gebouw en in het gebied daaromheen in de komende jaren 2.800 woningen gebouwd gaan worden. In november 2021 werd bekendgemaakt dat dB’s zou verhuizen naar de Vlampijpstraat, in het Werkspoorkwartier. In een deel van dat pand zit event & trouwlocatie Perla Palace, die daar ook blijven, en in het nu vrije deel was eerder een Covid-testcentrum gevestigd. Het is jammer dat dB’s de huidige, bijna iconische locatie moet verlaten maar de nieuwe plek is op zich niet gek. Dichtbij de huidige locatie en met De Nijverheid, NAR, Club WAS., de Werkspoorkathedraal en verschillende muziekstudio’s heeft het Werkspoorkwartier al een aanzienlijke muzikale en culturele infrastructuur. De komst van dB’s kan deze nog versterken. Eind goed al goed, leek het. Alles verder uitwerken, daarna verbouwen en verhuizen.

De praktische uitwerking van enkele belangrijke randvoorwaarden bleek echter niet zo eenvoudig. Het aantal m2 op de nieuwe locatie was niet genoeg om zowel de oefenruimtes als de zaal, de opnamestudio (Studio Moskou) en de horeca te huisvesten. Daarnaast zorgden toegenomen bouwkosten voor druk op het project en de te verwachten huurprijs voor dB’s van de nieuwe locatie. Terwijl er op het terrein rond dB’s al gebouwd werd, bleef het stil over de verhuizing. Dat leidde er onder andere toe dat acht partijen uit de Utrechtse gemeenteraad afgelopen augustus schriftelijke vragen stelden aan verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg over de toekomst van dB’s. Mede door zijn bemoeienis kwam er weer schot in de zaak: zowel de gemeente als het Cartesius Consortium - de projectontwikkelaar van het Cartesiusgebied - staan garant voor een deel van de (ver-)bouwkosten.

Projectontwikkelaar Popal Real Estate is de eigenaar van de nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat. dB’s krijgt daar circa 2000 m2 boven én naast Perla Palace. Er wordt een volledig op maat gemaakt gebouw gerealiseerd voor de oefenruimtes, het poppodium, de horeca (met terras) en Studio Moskou. Binnenkort wordt begonnen met de verbouwing van het bestaande deel van het pand voor de oefenruimtes. Zodra er een bouwvergunning is voor de nieuwbouw, wordt ook daarmee gestart. In dat nieuwe deel komen het poppodium en de horeca.

Een oefenruimtecomplex met 17 studio’s én een concertzaal blijven exploiteren, terwijl daarnaast ook gebouwd wordt is niet ideaal. De regelmatige bezoeker van dB’s heeft al kunnen zien dat inmiddels is begonnen met het bouwrijp maken van het voormalige terras, waar tot voor kort de grote festivaltent stond, en een deel van de parkeerplaatsen. 

Eerder is toegezegd dat dB’s nog tot 1 mei 2023 op de huidige locatie kan blijven. De kans bestaat echter dat de nieuwe locatie op 1 mei nog niet klaar is. Een ‘naadloze’ overgang van de huidige naar de nieuwe plek lijkt ons essentieel voor de  muzikanten die in dB’s repeteren. Ook het podium heeft zekerheid nodig om te kunnen programmeren.

(tekst gaat verder onder de foto)

Paul de Brabander van dB's (achterste rij, 2e van links), Silvia Vermeulen van Studio Moskou (voorste rij, helemaal links), Sley Popal van Popal Real Estate (voorste rij, 2e van links), Wethouder Eelco Eerenberg (voorste rij, 4e van links)

Update 20 december 2022:
In een eigen persbericht bedankt dB’s alle individuen, organisaties en bedrijven die hen de afgelopen jaren hebben gesteund. “Muzikanten, concertgangers, gelieerde bedrijven, alle organisaties in het culturele veld in Utrecht en ver daarbuiten: jullie steun is essentieel geweest om dit voor elkaar te krijgen.”

Ook wordt een korte toelichting gegeven op de bouwplannen. “Op de nieuwe locatie realiseert eigenaar PRE nieuwbouw boven het parkeerterrein plus een verbindend tussengebouw. Tegelijkertijd zal dB’s alle oefenstudio’s en de opnamestudio gaan bouwen in een deel van de bestaande loods. Daarna zal zo snel mogelijk ook de nieuwbouw moeten worden voorzien van de nieuwe concertzaal met een groot café.”

dB’s bevestigd dat ze tot 1 mei 2023 op de huidige locatie kunnen blijven. “Wat daarna precies gaat gebeuren is onzeker. Een soepele overgang kost tijd, evenals het (ver)bouwen van het pand aan de Vlampijpstraat. We hopen toch nog een paar maanden langer te kunnen blijven.” Ook zoeken ze hulp bij de bouw en verhuizing. “Omdat het allemaal snel moet gaan, willen we zoveel mogelijk sympathisanten betrekken in alles wat er moet gebeuren: van bouw tot verhuizing. We zijn nu druk doende deze vraag om hulp verder uit te werken. Dit alles met als doel ergens in 2023 het nieuwe dB’s te kunnen openen, met de persoonlijke sfeer die voor dB’s zo kenmerkend is en met faciliteiten van de hoogste kwaliteit voor muzikanten en concertgangers.”

Vlampijpstraat 63