3voor12 Utrecht

dB’s verhuist naar het Werkspoorkwartier

Paul de Brabander: "Het was niet makkelijk om tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de projectontwikkelaar”

Muziekcomplex dB’s verhuist van het CAB-gebouw naar het Werkspoorkwartier. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan voor fase 2-6 van de Cartesiusdriehoek, dat het college van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling gaat aanbieden aan de gemeenteraad.

Dit nieuwe bestemmingsplan moest er komen omdat rond het monumentale CAB-gebouw 2.800 woningen gebouwd gaan worden. Hoewel het de intentie was om dB’s te laten blijven, hebben we eerder al uitgebreid beschreven dat dit niet vanzelfsprekend zou zijn. Onder andere het geluid en de publieksstroom in een (toekomstige) woonomgeving, de bereikbaarheid voor parkerende bezoekers en de hoge kosten van een verbouwing om het pand voldoende geluidsisolerend te maken, waren knelpunten om dB’s op zijn huidige plek te laten blijven. Daarnaast had dB’s sowieso tijdelijk moeten verhuizen vanwege de verbouwing van het CAB-gebouw. Het bleek niet eenvoudig daarvoor een tijdelijke locatie te vinden.

Nieuwe locatie
Het consortium dat de Cartesiusdriehoek gaat ontwikkelen, dB’s zelf en de gemeente Utrecht hebben samen een nieuwe locatie gevonden voor de muzikale broedplaats: in het Werkspoorkwartier. Op de nieuwe locatie worden dB’s (inclusief oefenruimtes en poppodium), Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen permanent gehuisvest.

Paul de Brabander van dB’s over de verhuizing: “Het is niet makkelijk na zoveel jaar te moeten verhuizen, maar we zijn heel blij met de voortdurende ondersteuning van de gemeente om dB’s voor de toekomst te behouden. Zonder de steun van de politiek, de raadsleden en de ambtenaren zou dat onmogelijk zijn geweest. Ook de steun van onze muzikanten, concertbezoekers, buurtbewoners en andere fans is van wezenlijk belang is geweest om zover te komen in dit proces. Het was niet makkelijk om tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de projectontwikkelaar. We kijken nu vooruit naar een volgende versie van dB’s waarbij we repeteren, opnemen, muziekonderwijs, talentontwikkeling en live-concerten een nieuwe en definitieve plek kunnen gaan geven.” Op instagram geeft dB's aan dat ze niet voor de zomer van 2022 verwachten te verhuizen.

Oproer Café
Oproer Café, dat tot de brand van januari ook in het CAB-gebouw was gevestigd, gaat op eigen initiatief naar studentenwooncomplex The Cube in Overvecht. Daarnaast overwegen zij op termijn nog een tweede locatie te openen in het vernieuwde CAB-gebouw.

Bestemmingsplan en vervolg
In het najaar van 2020 heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de Cartesiusdriehoek ter inzage gelegen. De reacties en zienswijzen hierop heeft de gemeente verwerkt in dit nieuwe bestemmingsplan. Destijds zijn er 318 zienswijzen ingediend, waarvan het overgrote gaat over het behoud van dB’s. Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Die gaat in het najaar van 2021 over het bestemmingsplan besluiten.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12