Het AD Utrechts Nieuwsblad berichtte afgelopen week uitgebreid over de penibele financiële situatie van EKKO en De Helling. Als gevolg van de coronacrisis leken beide Utrechtse poppodia in 2021 te moeten stoppen. Inmiddels is duidelijk geworden dat ze in aanmerking komen voor een rijksregeling, waardoor hun voortbestaan voorlopig veilig lijkt gesteld. Het is wel de vraag of de beschikbare middelen voldoende zijn om alle aanvragen te kunnen honoreren.

Verruiming criteria rijksregeling

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders afgelopen vrijdag dat EKKO en De Helling alsnog in aanmerking komen voor steun, door een verruiming van de rijksregeling om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden. Deze rijksregeling is één van de vijf onderdelen (‘stromen’) van de €300 miljoen euro die minister Van Engelshoven beschikbaar heeft gesteld om culturele instellingen te ondersteunen. Van die €300 miljoen euro is €48,5 miljoen bestemd voor zogenaamde ‘niet rijksgesubsidieerde instellingen met een landelijk belang’. Deze middelen zijn bedoeld “om instellingen door de financieel zware eerste maanden te helpen en hen in staat te stellen te investeren in het volgende culturele seizoen.”

Eén van de uitgangspunten van deze regeling is dat het ministerie een bijdrage van gemeenten en provincies voor maximaal 50% ‘matcht’. Instellingen kunnen dus alleen een beroep doen op de rijksregeling als de gemeente of provincie Utrecht óók ‘financiële ondersteuning beschikbaar stellen. Daarnaast is de maximale bijdrage door het ministerie €1 miljoen euro per instelling.

Noodhulp van €446.966

In eerste instantie leken in Utrecht alleen TivoliVredenburg, het Centraal Museum, de Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Podium Hoge Woerd en Museum Speelklok aan de criteria voor deze regeling te voldoen. In de brief van vrijdag laat de gemeente weten dat de criteria iets ruimer zijn gemaakt, waardoor ook EKKO en De Helling in aanmerking komen voor compensatie. De maximale compensatie bedraagt €446.966, waarvan €265.005 voor EKKO en €181.961 voor De Helling. Van die €446.966 komt de helft van het Rijk en dragen gemeente en provincie ieder 25% bij.

Hiermee komt de totale noodsteun voor de zeven instellingen op €5,61 miljoen, waarvan de ene helft door het Rijk en de andere door gemeente/provincie. Met deze financiële bijdrage krijgen zes van de zeven de instellingen volgens de gemeente in ieder geval bestaanszekerheid voor 2020. TivoliVredenburg kan het met de noodhulp tot oktober 2020 uitzingen.

Beschikbare middelen mogelijk niet voldoende

De regeling is op 29 juni opengesteld en instellingen hebben tot en met vrijdag 10 juli de tijd om een aanvraag in te dienen. De gemeente waarschuwt in haar brief dat de kans bestaat dat de bijdrage van het Rijk niet (volledig) wordt toegekend. Er wordt namelijk rekening mee gehouden dat de beschikbare €48,5 miljoen niet voldoende is om alle aanvragen uit het hele land te kunnen honoreren. De ondersteuning voor de zeven instellingen kan daarom ook lager uitvallen.

Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten de instellingen zelf ook een aanzienlijke bijdrage leveren: zij moeten 25% van hun algemene reserve inzetten.

TivoliVredenburg

Van TivoliVredenburg was al eerder duidelijk dat het in aanmerking komt voor ondersteuning. Gezien de uitgangspunten van de regeling is de maximale vergoeding voor het podium €2 miljoen, waarvan €1 miljoen van het Rijk en €1 miljoen van gemeente en provincie. In een brief van eind mei laat de gemeente weten dat de financiële compensatie over heel 2020 € 6,64 miljoen zou moeten bedragen, aanzienlijk meer dan de €2 miljoen die nu maximaal beschikbaar is.

Nu we toch even de aandacht hebben:

De redactie van 3voor12 Utrecht – hét online platform voor muziek uit de provincie Utrecht – is op zoek naar nieuw talent. Er is plek voor o.a (aspirant) journalisten, interviewers, social media-redacteuren en video-editors. Iedereen die vrijwillig een steentje met een journalistieke insteek bij wil dragen aan de Utrechtse muziekscene is welkom.

De eerste stappen van je (muziek-)journalistieke carrière zetten? Ervaring opdoen tijdens je studie? Altijd al willen schrijven voor een publiek? Op zoek naar een nieuwe uitdaging of hobby? Gewoon interesse? Stuur een mailtje naar info@3voor12utrecht.nl of kijk voor meer informatie op deze pagina