Commissie adviseert ondersteuning elf festivals door provincie Utrecht in 2017 - 2020

Le Guess Who? en Gaudeamus Muziekweek krijgen voor het eerst financiële bijdrage

Tekst: redactie 3voor12/Utrecht ,

Elf festivals krijgen de komende vier jaar een financiële bijdrage van de provincie Utrecht als Gedeputeerde Staten het advies van de commissie ‘festivals 2017-2020 provincie Utrecht’ overneemt. De adviescommissie heeft de meerjarenplannen van negentien Utrechtse festivals beoordeeld op hun artistieke en zakelijke kwaliteit en (inter-)nationale uitstraling in samenhang met regionale inbedding. Het festivalbudget van de provincie bedraagt € 785.000 per jaar. Le Guess Who? en de Gaudeamus Muziekweek zijn twee van de elf festivals met een positief advies.

Beeld van de sector
Over de meeste plannen is de adviescommissie positief, ook van de evenementen die niet voor een vierjarige subsidie in aanmerking komen omdat ze te lokaal gericht of (nog) niet stevig genoeg zijn. Ook vindt de commissie het bewonderenswaardig hoe veel organisaties er in zijn geslaagd om de zware bezuinigingen op te vangen door te saneren, te fuseren en samen te werken. Wel is het duidelijk dat de meeste festivalorganisaties door die bezuinigingen en de economische crisis kwetsbaarder zijn geworden. De commissie is van mening dat de provincie zich daar als subsidieverstrekker rekenschap van dient te geven.

De commissie constateert verder dat de provincie Utrecht beschikt over een groot aantal initiatieven met een landelijke uitstraling, een professionele organisatie en een gezonde ambitie. “Utrecht kan uitermate trots en tevreden zijn over de passie en gedrevenheid van haar festivalorganisatoren. Hoewel de stad Utrecht logischerwijs domineert, is het verheugend om te zien dat de festivalcultuur ook in Amersfoort groeit en bloeit”.

Wel vindt de adviescommissie dat nieuwere genres en disciplines nog ondervertegenwoordigd zijn in het festivalaanbod:  “Het culturele publiek verandert snel: het wordt veelkleuriger en jonge doelgroepen hebben andere smaakvoorkeuren dan hun ouders. Om het veranderende publiek te kunnen bedienen is een vernieuwing van de programmering nodig voor zowel de nieuwe als bestaande festivals”. Daarom raadt de commissie aan om de samenwerking tussen festivals onderling te verdiepen in Utrechts Festival Overleg (UFO).

Ondersteunde festivals
De provincie Utrecht heeft er eerder voor gekozen om Spring, Tweetakt, Festival Oude Muziek en het Nederlands Film Festival een verzekerde plek in de subsidieregeling te geven. De commissie adviseert om deze handelswijze na 2020 los te laten, concurrentie is volgens haar een gezonde manier om de kwaliteit hoog te houden. Naast deze vier festivals met een preferente positie komen nog zeven festivals voor subsidie in aanmerking. Twee van die festivals kregen in de periode 2015-2016 nog geen provinciale subsidie: Le Guess Who? met 60.000 euro per jaar en de Gaudeamus Muziekweek met 20.000 euro.

Le Guess Who? heeft volgens de commissie een overtuigend meerjarenplan geschreven, waarmee het laat zien dat het evenement één van de belangrijkste Utrechtse festivals is geworden. De commissie constateert dat het festival in een betrekkelijk kort tijdsbestek een geheel eigen en in het oog springende plek heeft verworven in het nationale festivallandschap. Ook is het programma voor de komende jaren innovatief en actueel en gaat het risico’s niet uit de weg.

De Gaudeamus Muziekweek is volgens de commissie uitermate proactief in het signaleren van jong (inter-)nationaal compositietalent en zet een programma neer dat vooruitstrevend is en een mooie samenhang vertoont. De commissie constateert dat het festival een geheel eigen plaats inneemt en een toonaangevende en aanjagende rol vervult in de hedendaagse muziek.

Net als de gemeente eerder adviseert ook de provinciale commissie om geen subsidie toe te kennen aan het festival voor avontuurlijke muziek Rumor.

Vervolg
Medio juni besluit Gedeputeerde Staten van de provincie of ze het advies van de commissie overnemen, waarna in het najaar de subsidieverlening plaats vindt.

Het volledige advies van de commissie is hier (pdf) te lezen.