Cultuur en muziek komen bijna niet aan bod in stemwijzers, terwijl de verkiezingen al bijna daar zijn. Welk hokje kan de muziekliefhebber dan het beste invullen op 21 maart? 3voor12/Tilburg is in de programma’s gedoken om uit te vinden waar de politiek heen wil met de stad, om zo een beetje meer duidelijkheid te scheppen.

Hoewel de meeste partijen cultuur wel noemen in hun toekomstplannen, komen muziek en podia als 013 maar sporadisch voor. D66, SP en GroenLinks zeggen als enige specifiek aan de slag te willen voor de professionele muziekscene. Daarnaast is CDA 'trots' op 013 als culture instelling, dus zou de subsidie moeten worden voortgezet, volgens de christendemocraten. 

Kinderen

Wie van de partijprogramma’s uitgaat, hoeft daarentegen niet te vrezen voor de teloorgang van jong talent, bijvoorbeeld via de meedoenregeling. Veel partijen willen meer geld vrijmaken voor cultuureducatie van kinderen, in de vorm van muziekles of op een andere manier. Links Offensief noemt het ‘essentieel voor de ontwikkeling en ontplooiing’ van Tilburgers en SP wil ‘voldoende oefenruimtes en speelplekken’ voor jonge musici. OPA beschrijft uitgebreid hoe belangrijk muziek zou zijn voor peuters. Muziek maken en zingen zouden een ‘positieve ontwikkeling' hebben 'op de hersenen, de sociale-emotionele en de taal-spraakontwikkeling’.

Loading...

Loading...

‘Niet investeren’

Niet iedere partij is even goed te spreken over het huidige Tilburgse beleid. Voor Tilburg wil ‘niet investeren in nog grotere podia of -evenementen.’ De partij wil in plaats daarvan dat organisaties ‘beter samenwerken'. Lijst Smolders is positief over theater De Boemel en zegt bijvoorbeeld dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar vindt dat de gemeente ‘terughoudend’ moet zijn. ‘Kunst en cultuur […] dienen zeker niet kunstmatig en langdurig aan het subsidie-infuus gelegd te worden’, is in het programma te lezen.

Festivalterrein

Festivals krijgen als het op muziek aankomt de meeste aandacht. Vrijwel iedere partij pleit voor ruime toegankelijkheid voor Tilburgs publiek. GroenLinks wil een festivalterrein buiten de stad, CDA wil vergunningen voor kleine evenementen versimpelen en goedkoper maken en D66 wil 'extra middelen vrijmaken' en 'een geschikt terrein waar grootschalige evenementen plaats kunnen vinden'. Wat dat betreft zou de kans klein moeten zijn dat Tilburgse festivals het moeilijk gaan krijgen na de verkiezingen, als de partijen zich aan hun beloftes houden.

 

De volledige programma’s zijn te lezen op Tilburglaatjehoren.nl.