Dieren, groenten en sandwiches eisen hun plaats op tijdens decembereditie Gifgrond

Ikuska, Gelbart en Señor Sandwich bekijken de zaken eens vanuit een ander perspectief

Wouter de Waal ,

Voeding heeft altijd al een grote rol gespeeld op Gifgrondbijeenkomsten, zeker bij middagedities. Deze zondag vormt daarop geen uitzondering, integendeel: niet alleen zijn er weer de nodige giftige traktaties bereid en kan de bezoeker indien gewenst na afloop aanschuiven bij een gezamenlijke maaltijd, ook bij de performances staat de innerlijke mens vandaag centraal. Hoewel... is ons zogenaamde voedsel eigenlijk wel voor mensenwezens bestemd?

IKUSKA

Het Bossche trio Ikuska mag vanmiddag het spits afbijten, en doet dat met verve. Toegegeven, een direct verband met voeding heeft deze eerste act eigenlijk niet, maar met een beetje fantasie kun je in de fraai uitgedoste vocaliste wel een soort Kosmisch Konijn ontwaren – een suggestie die nog versterkt wordt door het hol dat op de achterwand geprojecteerd wordt (en laten we toch vooral niet vergeten dat de kerst alweer voor de deur staat). Na een korte dwaaltocht door de ruimte, waarbij ze op gezette tijden op een klein bekken tikt, voegt dit wezentje zich bij haar beide compagnons om in 'monster'- en in mensgedaante een reeks eclectische liederen ten gehore te brengen, waarin een keur aan (zowel akoestische als elektronische) instrumenten en windstreken de revue passeert. Het resultaat is even kleurrijk als afwisselend, en laat zich moeilijk onder een enkele noemer scharen. Een innemende en poëtische start van de dag.

GELBART

De van oorsprong Israëlische, maar inmiddels alweer een klein decennium in Berlijn woonachtige Gelbart vergast de bezoekers vervolgens op een hilarische absurdistische film, waarin de overname van onze planeet door reusachtig groenvoer uit de doeken gedaan wordt. Nadat zij enorme op spoelen gelijkende, uit sla en uien bestaande 'vertaalmachines' hebben gecreëerd, geven zij het mensenras te verstaan dat het slechts een ongelukkig bijproduct van de Almachtige Groenten is. Onweerlegbare argumenten als dat we ons eigenlijk altijd al vagelijk bewust waren van de superioriteit van de Ui, aangezien we in Zijn Energieke en Openbarende Presentie steevast tot tranen toe geroerd worden, doen over de waarheid van hun boodschap geen misverstand bestaan. Na dit verkwikkende, zij het dan ook voor de mensheid funeste inzicht, kunnen we nog genieten van een geavanceerde elektronische set van dezelfde artiest, die wederom vergezeld wordt van een indrukwekkende beeldenstroom, waaruit we concluderen dat ook het Ei, de Paashaas en de Rog (benevens vele andere wezens) waarschijnlijk een buitenaardse oorsprong hebben en ons verre de baas zijn. Aldus laat Gelbart ons nederiger, maar tevens verlichter achter. Schitterend gedaan.

SEÑOR SANDWICH

Daarmee is de negenenveertigste editie van Gifgrond echter nog niet voorbij, want behalve de groenten blijken ook de sandwiches nodig toe te zijn aan eerherstel. Te dien einde is niemand minder dan Señor Sandwich in eigenste persoon uit Tel Aviv overgevlogen, die ons het Evangelie Van De Sandwich in overtuigende, dat wil zeggen aanstekelijke en dansbare tonen komt brengen. Anders dan het uit zichzelf groeiende en bloeiende deel der aarde blijken de belegde broodjes er echter in het geheel geen moeite mee te hebben door de mens gebruikt te worden, hetzij als ophangpunt voor elektronische apparatuur, hetzij als hulpmiddel bij het scratchen. Sterker nog, aan het einde van de performance blijkt zelfs dat de sandwich er helemaal geen been in ziet door het publiek geconsumeerd te worden... althans, daar is zijn enthousiaste pleitbezorger van overtuigd, die wat dat betreft overigens ook niet te beroerd is het goede voorbeeld te geven. Een smakelijk slot van de laatste en misschien wel beste Gifgrondbijeenkomst van dit jaar, die verder nog opgeluisterd wordt door de geweldige draaikunsten van DJ Sampelmans. Op naar 2016!