Paaspop 2015: Colin Cloud mindfuckt het Paaspop-theater

Schotse forensisch gedachtenlezer boeit in de geest van Sherlock himself

Freek Verhulst ,

Colin Cloud brengt in zijn show van ruim drie kwartier meermaals een eerbetoon aan Sherlock Holmes, zijn grote inspiratiebron. In feite lost Cloud echter geen mysteries op, maar past hij eerder in een rijtje met bijvoorbeeld Victor Mids en zijn programma Mindfck; ogenschijnlijk simpele gedachtenexperimentjes die de slachtoffers en toeschouwers in ongeloof en verbazing achterlaten.

Het snel gemonteerde promofilmpje vooraf dat zo uit een serie als The Mentalist had kunnen komen en Cloud's flashy overkomen voeden de scepsis al vanaf de eerste seconde. Als de Schot dan na zijn eerste spelletje (steen-papier-schaar tegen de hele zaal) ook nog concludeert dat hij het publiek van 12.000 (!?) man nu heeft teruggebracht tot vier man, ga je als bezoeker vanzelfsprekend twijfelen aan zijn zogenaamd 'scherpe oog'.

Maar nog geen vijf minuten later moeten we al vaststellen dat het waarschijnlijk om een verspreking ging. Hij laat de overgeblevenen een willekeurig nummer noemen. "Wat ik nu heb gedaan: door dit spelletje steen-papier-schaar weet ik hoe deze vier mensen denken. Ik weet dus al welke getallen ze gaan kiezen", voorspelt Cloud. "Die vier getallen vormen nu de pincode van mijn iPhone." En inderdaad, als een willekeurig persoon uit het publiek Cloud's telefoon probeert te ontgrendelen, blijkt 1763 daadwerkelijk de juiste code.

Natuurlijk gaat het om trucjes en niet om iemand die letterlijk gedachten leest, maar het prettige aan Cloud's show is dan ook dat hij de illusie niet koste wat kost in stand wil houden. Als hij iets niet in een keer of niet helemaal juist raadt, geeft hij toe dat dat zijn fout is, in plaats van de uitkomst te verdraaien. Bovendien gaat het hier niet over emotioneel misbruik maken van mensen door te gissen naar overleden grootouders en zogenaamde boodschappen van gene zijde te verkondigen, maar blijft het bij getallen en woorden destilleren uit de lichaamstaal van mensen.

Verderop in de show kan hij mensen zelfs herinneringen laten prijsgeven, of vertellen dat een jongedame uit Lochem komt en werkt als zuster, terwijl ze niks anders dan 'hello' heeft gezegd. Een kijkje in de keuken biedt Cloud bovendien; hij let op spierbeweginkjes in het gelaat, kleine knikjes, onderdrukte glimlachjes en licht gefronste wenkbrauwen. Het tempo waarin hij deze dingen waarneemt en conclusies trekt, ligt echter dusdanig hoog dat de toeschouwer geen enkele hoop heeft dit thuis na te kunnen doen.

Zijn klapstuk is iets waar de 'gedachtenlezer' zelf ook van versteld staat. Het is hem namelijk nog nooit eerder gelukt. Hij vraagt de hele zaal zich te concentreren op een getal tussen de 13 en 98, laat een vrouw op de eerste rij vijf mensen aanwijzen en zonder dat hij de getallen van die vijf weet, geeft hij ze een kort rekensommetje om met hun getal uit te voeren. De uitslagen van al die sommen worden op de telefoon van de vrouw op de eerste rij met elkaar en met een driecijferig getal dat de vrouw zelf mocht kiezen vermenigvuldigd. Uitkomst: 40420151821.

Dus? Dan zet Cloud wat strepen. 4/04/2015, de datum van vandaag. "En kijk nu eens op jullie horloges." Pardoes springt de klok op mijn telefoon op 18:21. Magie of hogere wiskunde? In ieder geval bijzonder knap uitgevoerd.