Jack Puts van Roxxity: 'Met hart en ziel voor Tilburgse popmuziek'

“Een belangenvereniging voor popmuzikanten moet een open uitstraling hebben, anders matcht het niet."

Maurice Dumont, ,

Stichting Roxxity is de belangenvereniging voor popmuzikanten in Tilburg. Initiatieven als de bekende Popgroepenpresentaties, Local Heroes en de onlangs gestarte Stedenuitwisselingen bieden een podium voor het enorme aanbod Tilburgse bands. Een portret van Jack Puts, de belangrijkste motor achter de stichting.

“Een belangenvereniging voor popmuzikanten moet een open uitstraling hebben, anders matcht het niet."

Jack Puts is 55 maar oogt beduidend jonger. Wellicht heeft dertig jaar werken in de jeugdhulpverlening hem jong gehouden. Naast zijn fulltime baan is hij altijd actief in de muziek geweest. In de jaren 60 en 70 als programmeur en diskjockey van het lokale jongerencentrum in zijn geboortedorp Maasbracht (L) en in de jaren 80 en 90 als bassist in Tilburgse bands. De laatste jaren als belangenbehartiger van Tilburgse popmuzikanten met de stichting Roxxity. REMOTE In 1980 kwam Puts voor zijn werk in Tilburg wonen. Rond dezelfde tijd kocht hij een basgitaar en niet lang daarna speelde hij in de band Remote. “Dat werd meteen ook de naam van de repetitieruimte aan de Tongerlose Hoefstraat. Zeventien jaar lang heb ik vervolgens in allerlei bandjes gespeeld o.a. Goo Goo Eyes, Stages, Welfareparty en No More Frocks. Ik was zelf altijd de initiatiefnemer en ik deed het management. Met Stages hadden we beginnend landelijk succes, vooral door onze geweldige zanger Edwin Balogh. Helaas voor ons werd Edwin door een talentenjager ontdekt. Hij is professioneel verder gegaan en wij zijn ermee opgehouden. Naast mijn fulltime baan had ik zo’n vijftig optredens per jaar, dus toen we met Stages stopten, was dat een mooi moment voor een adempauze. Ik was het nachtleven ook wel even beu. Toch wilde ik iets doen met de knowhow die ik in de loop der tijd had opgedaan. Ik heb lang rondgelopen met het plan om een ideëel servicebureau voor lokale bands op te richten. Regelmatig sprak ik hierover met muzikanten in De Spoel, de Batcave, Extase en natuurlijk Remote. Er bleek een grote behoefte aan iets dergelijks. Ga maar na: met zo’n 350 popgroepen in Tilburg kan het soms lang duren voordat je eens aan de beurt bent om ergens te spelen.” Samen met Paul Koolen (’t Voorspel), Jos van de Gruiter (muzikant en ex-MKW), John Nuyten (conservatorium) en Wim van den Bosch (muzikant) richt hij in oktober 2003 Roxxity op. Later komen daar Martijn van Tilburg (ex-stagiaire Paradox), Laurens Pijman (muzikant) en Anton Timmermans (websitebeheer) bij. In januari 2004 vindt de eerste popgroepenpresentatie plaats in café De Uitstad en dat is meteen een succes. “Het is duidelijk géén open podium. Natuurlijk is het laagdrempelig maar er zijn toch bepaalde kwaliteitseisen. Het moet op zijn minst ‘aardig’ zijn. Het concept is: minimaal drie bands en een goede mix van beginnende en gevorderde bands. Beginnende bands kunnen ervaring opdoen, gevorderde bands kunnen bijvoorbeeld nieuw materiaal uitproberen. In twee jaar tijd hebben we misschien twee of drie keer een band op herhaling gehad, want nieuwe bands gaan altijd voor. De toppers van het seizoen spelen daarna nog een keer op het Local Heroes-festival. VERBROKKELD We regelen de administratieve en technische zaken, de publiciteit en de coördinatie van de avond zelf. De zaaleigenaren krijgen een volledig verzorgd programma aangeboden. Met een beetje subsidie van Brabant Pop zijn we gestart, dat is helaas niet voldoende. Gelukkig worden we gesponsord door PA bedrijf Marco’s Muziek en betalen de zaaleigenaren de PA. Op dergelijke goodwill draait de stichting vooral. In 2006 krijgen we een beetje basissubsidie van de Gemeente. In de praktijk komt bij het organiseren ook een stukje bandcoaching kijken. Wij geven feedback op de manier waarop bands gespeeld hebben, hoe bands zichzelf promoten en verder kunnen ontwikkelen.” De jongste groepenpresentatie vond afgelopen zondag 11 december plaats en viel samen met de programmering van Korte Heuvel Live: een driedaags festival met muziek in diverse kroegen op de Korte Heuvel. Een levend bewijs dat de popcultuur in Tilburg breed gedragen wordt en dat er plaats is voor aanstormend poptalent. “Waar dat beeld van een verbrokkelde Tilburgse scene vandaan komt, begrijp ik niet. Qua sfeer merk ik niks negatiefs. Integendeel: bands helpen elkaar. Tijdens de presentaties hangt er absoluut een collegiale sfeer . Er is op zo’n avond veel saamhorigheid. De Tilburgse popcultuur is echter zó groot dat je vanzelf subgroepen krijgt. Daarom werken wij samen met tien podia want de scene ís gewoon heel divers. De Tilburgse popcultuur is ook zo groot dat je die niet naar één podium kunt trekken. NEUZEN Puts erkent wel dat het niet altijd makkelijk is om álle podia met de neus in één richting te krijgen. Daar ziet hij dan ook een belangrijke taak voor Roxxity. De verhouding tussen 013 en de Tilburgse horeca was een tijd lang niet zo goed. Toen 013 - met subsidie en vrijwilligers - dansavonden begon te organiseren, leidde dat tot veel commotie bij veel cafés en discotheken die spraken van concurrentievervalsing. Die strijd leek weggeëbd maar toen Roxxity in café’s Tilburgse bands begon te programmeren werd daar door de Muzikantenservice van 013 niet positief op gereageerd. “Een moeilijke kwestie”, vindt Puts. “In mijn ogen heeft Roxxity de draad weer opgepakt waar de Muzikantenwinkel vroeger mee bezig was. Dat zie ik niet als concurrentie maar als in dienst staan van de Tilburgse popmuzikanten met een voorziening waaraan grote behoefte is.” Intussen is er weer een aardig contact tussen de Muzikantenservice van 013 en Roxxity maar samenwerking lijkt nog een brug te ver. "Het moet mogelijk zijn om hart voor je eigen organisatie te hebben en tóch binding te hebben met de andere collega-organisaties. Op deze wijze kan de Tilburgse popcultuur op een positieve wijze breed gedragen en uitgedragen worden”. Met dit statement zijn op initiatief van Puts de meeste poporganisaties al diverse keren om de tafel gaan zitten. De laatste keer was daarbij ook de wethouder van cultuur dhr. H. Backx aanwezig. “Men vond het belangrijk genoeg om elk half jaar bij elkaar te komen. Deze keer was de Hall of Fame gastheer de volgende keer is dat de Muzikantenservice van 013. LAAGDREMPELIG Mijn grootste wens is nog steeds dat er in Tilburg een laagdrempelige inloopplek komt waar muzikanten, en dan niet alleen de meest talentvolle, met hun ideeën binnen kunnen lopen en op weg worden geholpen. Dit moet een not for profit-organisatie zijn met een vriendelijke, open uitstraling. Muzikanten doen wat ze doen met hart en ziel en dat moet zo’n organisatie óók uitstralen, anders matcht het niet.” Het mag geen verbazing wekken dat uitgerekend op initiatief van Puts een groep studenten van Avans hogeschool, als studieproject, het Tilburgse poplandschap in kaart gaan brengen. Het eindproduct gaat als opzoekmogelijkheid en naslagwerk dienen waar iedereen gebruik van kan gaan maken.