Toekomst Atlantis in het duister gehuld

Werknemers dupe van steekspel tussen de verschillende partijen?

Mischa Nieuwboer, ,

Na de sluiting in het begin van het jaar heeft Atlantis tot op heden toch het hoofd boven water weten te houden. De bedoeling was dat er op 1 april duidelijkheid zou komen over de toekomst. Maar het is stil en donker in Alkmaar, of toch niet?

Werknemers dupe van steekspel tussen de verschillende partijen?

Wie de laatste maanden de ontwikkelingen rond Atlantis een beetje heeft gevolgd, weet dat er een veelheid aan partijen met verschillende belangen probeert om Atlantis, als naam of als podium, te behouden. Dat het geheel behoorlijk onoverzichtelijk is geworden, blijkt wel als de laatste berichten in de media ter hand worden genomen. Maandag bracht Bibere est Vivere naar buiten dat Atlantis op 5 mei definitief wordt gesloten. De exploitant van Atlantis legde de schuld vooral bij de bierbrouwer Grolsch en de gemeente Alkmaar. Een financiële oplossing zou uitblijven en de communicatie was tot een minimum teruggebracht. Dinsdag kopte de landelijke website van 3VOOR12: 'Deuren Atlantis gaan niet sluiten'. Grolsch, Kern8, de eigenaar van het pand en mogelijk een nieuwe exploitant zijn nog vol in onderhandeling. Gezien de berichtgevingen en het communicatieprobleem dat bij Bibre est Vivre wordt gesignaleerd, is de huidige exploitant hierbij niet meer in beeld. Niet alleen jammer voor het bedrijf. Ook de huidige werknemers van Atlantis lijken hiermee buitenspel gezet. Een wrang bedankje voor de inzet die het personeel de laatste maanden getoond heeft. Gezien de ontwikkelingen hoeven we als muziek- en cultuurminnend Noord-Holland misschien niet te vrezen voor het verlies van een podium in Alkmaar. Gelukkig zien Kern8 en de gemeente Alkmaar in dat een podium van deze omvang en met die toegankelijkheid een onderdeel is van een bloeiende stad. Of de continuïteit gewaarborgd kan worden, is nog maar de vraag. 5 mei is kort dag. De toekomst van de werknemers van Atlantis blijft voorlopig in het duister gehuld. Laten we hopen dat de bevrijdingsdag voor hen iets eerder mag komen.