Patronaat bekoopt nieuwe start met financiële problemen.

Kelly Turenhout, ,

Het Patronaat, dat vanaf 1984 eigenlijk alleen maar groei heeft gekend, zit een jaar na de feestelijke opening van het nieuwe pand in de financiële problemen. De cijfers lieten na een half jaar al geen goed beeld zien. Toen was met een tekort van driehonderdduizend euro het begrote tekort al met honderdduizend euro overschreden. Geen goed begin van een nieuwe start.


Het Patronaat, dat vanaf 1984 eigenlijk alleen maar groei heeft gekend, zit een jaar na de feestelijke opening van het nieuwe pand in de financiële problemen. De cijfers lieten na een half jaar al geen goed beeld zien. Toen was met een tekort van driehonderdduizend euro het begrote tekort al met honderdduizend euro overschreden. Geen goed begin van een nieuwe start. Als achteraf iets toch niet zo voorspoedig lijkt te gaan als gehoopt, is er altijd de vraag waar het mis is gelopen. Er mag toch wel gezegd worden dat hier sprake is van een grove misschatting. Reeds in mei klopte de stichting bij de gemeente aan vanwege een gat in de begroting van circa anderhalve ton. Op de site van 3voor12 Landelijk geeft de directeur Antoinette van Zalinge haar commentaar: "Daar kwam nog eens een hete zomer bovenop. Er kwamen weinig bezoekers en we hebben zelf optredens afgeblazen." Natuurlijk veroorzaakt zoiets gederfde inkomsten, maar dat de oorzaken ook op andere fronten liggen, mag gezien de bedragen waarover we spreken duidelijk zijn. Van Zalinge voegt er in het stuk dan ook aan toe: "In een nieuw pand trekken is sowieso een ingewikkelde slag: er komen meer bezoekers, we programmeren veel meer dan voorheen en we moesten het hele gebouw inregelen. Daarnaast kampten we ook nog met personele tekorten. We hebben dus veel kosten moeten maken en krijgen relatief weinig subsidie. Want we hebben nu wel een heel mooi gebouw, maar over de exploitatie hebben we het met de gemeente nooit gehad. Met tien procent subsidie kun je nauwelijks programmeren. Gebouwen met klassieke muziek krijgen 60, 70 procent." De stichting Patronaat is reeds in gesprek met de wethouder van cultuur, de heer C. van Velzen. Om dit gat te dichten zullen zij de gemeente om meer geld moeten vragen. Ook worden er volgens Van Zalinge naar andere oplossingen gezocht: "Maar we bekijken ook of er misschien een zaal dicht moet, of dat we minder moeten programmeren. We kijken of bepaalde diensten goedkoper geleverd kunnen worden. We moeten alles doorrekenen," En er zullen heel wat sommen gemaakt moeten worden! Maar ondanks dat heeft directeur Van Zalinge geen twijfels: "Ik zie het helemaal niet somber in. Ik sta voor dit podium. We zijn niet failliet." Hoe de definitieve plannen eruit gaan zien, is vooralsnog onduidelijk. We mogen voor de Noord-Hollandse muziekindustrie hopen dat er snel oplossingen op tafel komen. Als één van de tien grote poppodia van het Nederlandse clubcircuit mag het Patronaat wel een onmisbare schakel in de provincie genoemd worden. Een belangrijk aspect voor de regionale cultuur waar toch óók de gemeente niet omheen kan?! (bron: 3voor12.vpro.nl)