Marike Peters, het nieuwe gezicht van de Stichting Popmuziek Limburg Marike Peters, het nieuwe gezicht van de Stichting Popmuziek Limburg

Een interview met de nieuwe popconsulente van SPL over haar ambities

, Kees van den Berg,

Marike Peters, het nieuwe gezicht van de Stichting Popmuziek Limburg

Een interview met de nieuwe popconsulente van SPL over haar ambities

Kees van den Berg, ,

“Wíe is de opvolger van Joery Wilbers? Marike Peters? Nee, ken ik niet.” Het is een understatement om hier te stellen dat de nieuwe popconsulente van SPL nog niet bij iedereen in de Limburgse popscene bekend is. Alle reden dus voor 3VOOR12/Limburg om het nieuwe gezicht van SPL voor te stellen en te vragen naar haar ambities.

Een interview met de nieuwe popconsulente van SPL over haar ambities

Afgelopen zomer verruilde Joery Wilbers zijn functie als popconsulent bij SPL voor die van coördinator van het in aanbouw zijnde poppodium De Nor in Heerlen. Zijn stap richting Parkstad Limburg was niet geheel verwonderlijk, daar hij sinds 2004 ook al een van de drijvende krachten was achter 'Parkstad Popstad', het platform ter bevordering van de popcultuur in de regio Parkstad (Heerlen en omstreken). Zijn opvolgster bij SPL is Marike Peters. Zij werd ongeveer zesentwintig jaar geleden geboren in Geleen, woont momenteel in Sittard en liep eerder tijdens haar studie vrijetijdsmanagement al twee jaar achter de schermen stage bij de overkoepelende Limburgse poporganisatie. Marike Peters stond destijds aan de wieg van de provinciale Dance-wedstrijd Zuiderstorm: "Tijdens mijn eerste stage heb ik me vooral beziggehouden met de uitvoer en conceptontwikkeling van Hey DJ! (inmiddels omgedoopt tot 'Zuiderstorm', red.) Het was iets volledig nieuws aangezien SPL zich tot die tijd voornamelijk bezig had gehouden met de bands en niet zozeer met DJ's en Dance. Daarom was het in eerste instantie even moeilijk om als poporganisatie een plaatsje te veroveren binnen de Limburgse Dance-scene, maar toen het project eenmaal begon te lopen kregen we alleen maar positieve reacties." Tijdens haar stage was ze betrokken bij meer projecten, die niet allemaal even succesvol verliepen. Peters: "We kwamen op een gegeven moment met het idee om een Limburgs dialect project voor jongeren op poten te zetten in samenwerking met Veldeke, de 'Raod Veur Ut Limburgs' en L1. Nadat we een clip en een nummer, 'Zing Wie Se Denks' van Egofly, hadden opgenomen, promotiemateriaal hadden laten drukken en iedereen enthousiast hadden proberen te maken, bleven de inschrijvingen helaas uit. Uiteindelijk hebben we toen maar besloten om het project te staken. We zullen we het ook zeker nooit meer in deze setting organiseren. Het was een grote domper en de conclusie luidde dan ook dat het erg moeilijk blijft jongeren te enthousiasmeren voor muziek in het dialect." Ondanks een tegenslag als deze beviel het Marike Peters wel in de organisatie, want ze 'bleef net iets langer hangen dan gepland' en studeerde ook af bij SPL: "Tijdens mijn afstudeerstage heb ik een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de Limburgse poporganisaties (podia, festivals en muziekcollectieven) met betrekking tot de diensten die SPL hen biedt. De conclusie van dit onderzoek was dat heel veel organisaties niet bekend waren/zijn met deze diensten en niet wisten waar ze SPL voor konden gebruiken. Helaas stopte op dat moment mijn stage en kon ik hier verder niks meer mee doen." Iets waar ze nu verandering in wil gaan brengen. Met twee jaar ervaring achter de schermen was zij volgens Joery Wilbers de ideale kandidate om hem op te volgen, maar ze beseft dat dit geen gemakkelijke taak is. Peters: "Ik besef me dat ik niet als een kip zonder kop moet gaan denken dat ik alles wel eens even aanpak alsof ik nooit anders gedaan heb. Ik kan natuurlijk wel verbeteringen aanbrengen binnen de Limburgse popsector, maar ik zal nooit iets kunnen veranderen aan de nuchtere instelling van de Limburgers. Professionaliteit? Onvermijdelijk! Idealisme? Moeilijk!" De eerste dagen in haar nieuwe functie heeft ze zich een weg proberen te banen door alle zaken die opgepakt moeten worden en heeft ze zich vooral ingelezen om alles weer helder op het netvlies te krijgen. Het afgelopen jaar, na haar afstuderen, heeft ze zich op hele andere zaken geconcentreerd: een eigen bedrijf dat zich bezig houdt met het beheer van leegstaand vastgoed en de gemeentepolitiek van Sittard-Geleen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen miste ze maar op een haar na een raadszetel voor Groen Links. Na een paar dagen in functie weet Peters wel al waar haar prioriteiten bij SPL gaan liggen: "SPL op de kaart zetten en laten zien waar we nou eigenlijk voor staan. Want waar staan we nou eigenlijk voor? Het belangrijkste waar SPL zich op moet richten is de gemeentes/provincie duidelijk blijven maken dat popmuziek wel degelijk een belangrijke vorm van cultuur is die een grote doelgroep aantrekt. Iedere grote stad binnen de provincie moet een popcentrum hebben van waaruit geopereerd moet gaan worden. Maar voordat we zover zijn moeten deze gemeentes zich gaan richten op een duidelijk en overzichtelijk popbeleid. Met 'Pop met beleid, een handreiking voor gemeentes' (2006, SPL in samenwerking met met onder andere PopNL) heeft SPL de toon gezet, maar om meer gerealiseerd te krijgen is het belangrijk dat SPL de contacten met de provincie en de gemeentes warm houdt." Ze praat enthousiast door: "Verder heeft het prioriteit dat projecten die SPL kenmerken blijven bestaan en waar nodig, verbeterd worden. Nu of Nooit (NON) is de laatste jaren flink verbeterd dankzij de enorme inzet van Joery (Wilbers, red.) en is een sterk merk binnen de Limburgse popsector. Zuiderstorm en Popsport zijn projecten die het 'NON-merk' ook moeten gaan krijgen. En natuurlijk moet de Playground weer op de rails gezet worden." Bij al deze plannen, heeft Marike Peters gelukkig een sterke organisatie achter zich. Tegenwoordig zetelt SPL gezamenlijk met een aantal andere provinciale cultuurorganisaties in het door de provincie gesubsidieerde 'Huis voor Kunsten Limburg'. Dit heeft volgens haar een positieve invloed op het beleid dat SPL kan voeren: "Binnen het Huis voor de Kunsten zijn meer culturele organisaties ondergebracht die elkaar kunnen ondersteunen en waar nodig bijsturen. Deze ontwikkeling heeft een goede uitwerking op de kwaliteit van de producten die de diverse organisaties leveren," vindt ze. Tot slot zijn we als 3VOOR12/Limburg natuurlijk benieuwd naar hoe het nieuwe gezicht van de Limburgse popmuziek de toekomst van de Limburgse popscene ziet. Peters: "Als ik in de toekomst kijk, zou ik graag zien dat de Limburgse popscene één geheel is en ook vanuit die gedachte werkt. Poporganisaties moeten geleid worden door mensen uit het veld met verstand van muziek en kennis van de wensen en behoeften daarbij. Verder zou ik graag zien dat iedere grotere gemeente een projectgroep popcultuur opricht die beslissingen neemt over het te voeren beleid en dit rapporteert naar de ambtenaar cultuur. Gemeentes en andere instellingen zien dan in wat het doel is van popmuziek binnen een stad of regio en zijn volwaardige partners van de popsector binnen hun stad en regio. Daarbij lijkt het me een goede ontwikkeling wanneer SPL meer samen zou werken met andere provinciale poporganisaties (wat nu overigens al gebeurt met Popsport, SPL gaat binnen dit project samenwerken met BraM Noord-Brabant). Van elkaar leren, meedenken en laten zien waar popmuziek voor staat heeft hierbij prioriteit." Marike Peters concludeert: "Genoeg te doen de komende tijd en ik heb er zin in!" 3VOOR12/Limburg wenst haar hiermee alvast veel succes en maakt graag alvast een afspraak om over een jaar te kijken naar de stand van zaken. "Die afspraak staat!", volgens Marike Peters. 3VOOR12/Limburg is nu al overtuigd dat er met het enthousiasme en de ambities van de nieuwe popconsulente niks mis is. Tekst / interview: Kees van den Berg
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg