Sluiting dreigt voor Azijnfabriek Sluiting dreigt voor Azijnfabriek

Het is oorlog tussen de gemeente en de Azijnfabriek

, Pierre Oitmann,

Sluiting dreigt voor Azijnfabriek

Het is oorlog tussen de gemeente en de Azijnfabriek

Pierre Oitmann, ,

Nog geen week nadat bekend werd dat OJC De Curve in Echt op sluiten na dicht is, bereikt ons het nieuws dat ook voor de Azijnfabriek in Roermond een mogelijke sluiting dreigt. De Azijnfabriek is een doorn in het oog van de lokale VVD’ers, die willen investeren in een professioneel cultureel centrum en de ‘Azijn’ enkel zien als overlast voor de stad. May Zeelen, voorzitter van de Azijnfabriek, reageerde op de commotie rondom het jongerencentrum.

Het is oorlog tussen de gemeente en de Azijnfabriek

Er heerst grote onrust over het voortbestaan van het jongerencentrum Azijnfabriek in Roermond. Er dreigt zelfs een mogelijke sluiting van het pand. Dat werd eerder deze week bekend gemaakt in Dagblad De Limburger en op L1. De Azijnfabriek kampt met achterstallig onderhoud en het pand is niet voldoende geïsoleerd. Dit werd jaren geleden al vastgesteld, maar er is nooit iets aan gedaan. Toch is er pas één gegronde klacht binnengekomen over geluidsoverlast. En die is van VVD-voorzitter Dré Peters. Hij is het jongerencentrum liever kwijt dan rijk, zo meldde hij op 3VOOR12: “Het is een zaal waar de muziek zo hard mogelijk moet lijken te staan”.

“Als ik jongeren uit de buurt spreek, weten ze niet wat de Azijnfabriek is”, aldus Peters. “Het is een zaal voor een bepaald soort publiek. Als het er niet meer zou zijn, zou niemand het op de kaart missen. En dat terwijl het één van de weinige dingen is die subsidie van de gemeente krijgt.” Peters lijkt hiermee voorbij te gaan aan de laagdrempeligheid van de Azijnfabriek, hetgeen de kloof tussen jongeren en cultuur in de gemeente Roermond verkleint. De VVD ziet liever een geprofessionaliseerd cultureel centrum op het terrein van de oude ECI-centrale, buiten het centrum van Roermond. Hierin zou ook plaats moeten zijn voor het Filmhuis, het Centrum voor de Kunsten en de fanfare.

May Zeelen, voorzitter van de stichting achter de Azijnfabriek, stelt het als volgt: “Wanneer dit de kaders zijn waarin wij moeten opereren en deze kaders eenzijdig bepaald worden, dan zegt het bestuur van de Azijnfabriek een duidelijke ‘nee’ tegen het prestigeproject van dhr. Imkamp” [wethouder, red.]. “Een bijkomend feit is dat wanneer er geen inkomsten uit horeca meer is, de entreeprijzen voor de concerten fors omhoog moet om kostendekkend te werken. Gezien het lage bestedingspatroon van de jongeren in Roermond, betekent dit dat er een grotere drempel ontstaat om culturele evenementen te bezoeken.”

Afgelopen woensdag, 29 maart, was er in de Azijnfabriek een bijeenkomst van diverse afgevaardigden van politieke partijen en het bestuur over de toekomst van het jongerencentrum. May Zeelen geeft aan hoe deze besprekingen verliepen. “Waar de gemeente in eerste instantie aangaf dat ze met een aantal stichtingen in gesprek zou gaan over de mogelijkheden om te integreren in een cultuurtempel en men wilde inventariseren welke voorwaardes en behoeftes er bij de diverse stichtingen waren, is er nu alleen nog maar sprake van dwang”, zo stelt zij. “Ik interpreteer de woorden van wethouder Imkamp als ‘het moet’ en ‘wij bepalen de kaders waarin jullie in de toekomst moeten opereren’.”

Wanneer de Azijnfabriek daadwerkelijk haar deuren zou moeten sluiten, dan moet er op korte termijn gezocht worden naar een andere locatie. Het cultureel centrum dat de gemeente Roermond in gedachten heeft zal pas over vijf tot tien jaar gerealiseerd kunnen worden. May Zeelen: “Aangezien verschillende politieke partijen al hebben aangegeven dat dit een langdurig traject dreigt te worden, zullen we ook constructief moeten denken over de tussenliggende periode en over de huisvestiging wanneer de cultuurtempel niet haalbaar blijkt te zijn.”

“Op dit moment lijkt het op oorlog tussen de gemeente Roermond en de Azijnfabriek”, zegt Zeelen. “Het college heeft als troef dat zij het pand in eigendom hebben en kunnen pesten door middel van het opleggen van een boete bij elke geluidsovertreding, terwijl de grote troef van de Azijnfabriek een grote achterban van vrijwilligers [circa 60, red.], bezoekers en steunbetuigende burgers is.” Ondanks deze oorlogsverklaring lijkt Zeelen nog enigszins hoopvol gestemd. “Wij hopen echter dat we tot een wapenstilstand kunnen komen en dat we als twee volwaardige partners om tafel kunnen gaan zitten om oplossingen voor de huidige problematiek en de eventuele integratie in de cultuurtempel.”

Vorig jaar heeft de Azijnfabriek een sluiting op het laatste moment kunnen afwenden, maar nu lijkt het tij onomkeerbaar, gezien de lokale politiek in het bisdom. Men wil nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van november het besluit over een cultureel centrum erdoor hebben. Zeelen: “Wanneer Swalmen daadwerkelijk bij Roermond komt [na gemeentelijke herindelingen, red.], dan zullen de raadsleden afkomstig uit Swalmen geen behoefte hebben aan grote investeringen voor een cultuurtempel. Zij zullen de belangen voor de burgers van Swalmen voorop stellen, waardoor de haalbaarheid van de ‘cultuurtempel’ mogelijk in gedrang komt.”

Ondanks het feit dat deze ‘cultuurtempel’ nog klinkt als toekomstmuziek, wil de Azijnfabriek de discussie rondom dit onderwerp niet uit de weg gaan. “Wij zijn niet bij voorbaat tegen dergelijke integratie”, aldus Zeelen, “echter, alleen indien we ons gezamenlijk met de gemeente en de overige stichtingen kunnen vinden in de kaders en de voorwaarden.”

advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg