Nuchter optimisme over toekomst Simplon

“Ik hoef in ieder geval niet om geld te vragen.”

Tekst: Frank Hettinga Foto's: André Eggens, Joey Feikens en Bob de Vries ,

Het is een jaar geleden dat Simplon zijn faillissement aanvroeg. De programmering aan het Boterdiep viel een paar maanden stil, tot het poppodium eind februari door middel van subsidie en onder de vleugels van Vera een schuldenvrije doorstart maakte. Langzaam komt Simplon eindelijk weer op gang, als een stoomlocomotief. Volgens 3voor12 groningen de hoogstnodige tijd om de balans op te maken. Hoe staat Simplon er precies voor?

In de zomer van 2014 stond een evaluatiemoment gepland met de Groningse gemeente. Te vroeg vond wethouder Paul de Rook. “Er viel niet zoveel zinnigs over Simplon te zeggen, behalve dat de nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende poppodia goed draait.” De gemeente heeft het evaluatiemoment verschoven naar komende zomer.

Een doorstart heeft tijd nodig, zegt De Rook. “Na de stilstand van het faillissement kon Simplon niet meteen vanaf maart of april alweer vol staan.” Ook Robert Bangma, directeur van Vera en sinds maart tevens van Simplon, erkent dat het niet vanzelf gaat. “We kunnen niet in een keer van de grond op het dak springen. We hebben een aanloopje nodig.” De samenwerking tussen Vera en Simplon heeft in ieder geval grote voordelen, zegt Bangma. De twee poppodia delen diensten en kosten, waaronder de administratie. Die schaalvergroting is voor beide voordelig. “Zo gaat de drankinkoop samen. We nemen meer bier af bij de leverancier en krijgen dus meer korting.”

Respect

Verder werken Vera en Simplon in de programmering samen, maar wat dat betreft kijkt Simplon verder dan Vera alleen, zegt Bangma. “Het nieuwe profiel van Simplon is niet dat één persoon de gehele muziekagenda bepaalt.” Kortom, iedereen mag zich aandienen, dat was ook de belofte bij de doorstart. Het poppodium heeft nu een team van acht programmeurs. “We staan open en letten scherp op alle initiatieven vanuit de stad.” 

De directeur vindt het een goede ontwikkeling. “Het is niet meer van deze tijd dat alle podia alleen naar binnen kijken.” Vergaande samenwerking is een vereiste. “We moeten elkaars agenda’s in de gaten houden als het gaat om vastleggen van artiesten en dan niet elkaar de stad uitvechten. Je hoeft niet alles te delen, zolang er maar respect is.” Daarom zijn mensen met een overall visie op de popcultuur belangrijk voor Groningen. Bangma noemt Joey Ruchtie van de Oosterpoort en Merlijn Poolman van Subsonic als goede voorbeelden. 

Fiction Plane

Joey Ruchtie is dan wel in dienst van de Oosterpoort, maar hij denkt niet vanuit panden of zalen. “Ik zie de stad Groningen liever als één groot podium.” In Groningen programmeert hij voornamelijk popmuziek of het moet te maken hebben met de ‘urbanstraatcultuur’. “We zoeken naar de juiste zaal bij de juiste act. Dat kan in Simplon zijn, maar ook in de Spieghel. En bij wijze van spreken in MartiniPlaza.”

Ruchtie ziet Simplon als een belangrijk ‘voorportaal’ van Vera en de Oosterpoort. Een podium voor (lokale) talentvolle artiesten, maar ook voor meer gearriveerde acts. Hij neemt Fiction Plane als voorbeeld. “Ze hebben nog wel een achterban, maar worden niet meer op de radio gedraaid en moeten redelijk overnieuw beginnen. Dan biedt een podium als Simplon uitkomst, dat is ideaal.”

Geen Spijt

Ook de programmering van dance, voornamelijk door Merlijn Poolman van Subsonic, gaat steeds beter. Poolman moest aanvankelijk wel wennen. “In Subsonic doe ik het vooral zelf, maar in Simplon werken we met meerdere partijen en dat proberen we nog steeds uit te breiden.”  

Poolman kijkt niet met wrange gevoelens terug op de begindagen van de doorstart. Destijds vond hij dat er te weinig naar het voorgestelde plan van Subsonic werd geluisterd. De gemeente koos te snel voor een samenwerking met Vera. “Ik heb me toen inderdaad flink laten gelden. Ik wist dat we anders sowieso niet werden gehoord. En ik heb er geen spijt van, ook al weet ik dat ik daarmee niet alleen maar vrienden heb gemaakt. Het moest radicaal anders bij Simplon.”  

Verzadiging

Volgens Ruchtie is het belangrijk dat Simplon bovenop de ontwikkelingen in verschillende muziekscenes zit. “Het is een kwestie van handelen. Dat geldt voor de programmeurs, de vrijwilligers, de gehele organisatie. En niet op de automatische piloot, weer een bandje presenteren.” Simplon mag zich sterker profileren. “Het is gevoelsmatig allemaal nog een beetje incidenteel, de programmeringfrequentie kan zeker omhoog.” Op dit moment staat er twee à drie keer per week een artiest in Simplon. Directeur Bangma zou graag naar drie à vier willen. “Dan moet er een stijgende lijn zichtbaar zijn. Tot nog toe zijn 125 à 150 avonden volgend jaar een mooi streven.” 

Die stijgende lijn is in ieder geval in de bezoekersaantallen al zichtbaar. De optredens van Typhoon, Curtis Harding en Kyla La Grange waren uitverkocht. Maar volgens Poolman mag Simplon nog meer potentieel publiek aanboren. “Simplon heeft het imago van poppodium en ik zou graag in dat imago een verschuiving zien naar dance, techno en hiphop. Onder studenten worden deze genres steeds populairder, maar daardoor treedt ook verzadiging op.” 

Typhoon

Het is daarom de taak van Simplon om verdieping aan te bieden, vindt Poolman. “We leggen de focus op de undergroundscene. We willen een efficiënter beleid voeren dan afgelopen jaren, maar kwaliteit gaat nog steeds boven commercie. Het is een uitdaging om de balans tussen gearriveerde en talentvolle artiesten te vinden.” 

Ruchtie ziet dat de interesse van artiesten om in Simplon op te treden stijgt. “Dat was een half jaar geleden wel anders. We moeten ze nog wel echt zelf benaderen, maar ik heb er vertrouwen in dat het snel genoeg andersom zal gaan. Typhoon had de Oosterpoort makkelijk vol gekregen, maar hij wilde graag in Simplon staan.” 

Bestaansrecht

Een eventuele verdwijning van Simplon is een groot gemis voor de Groningse muziekscene. Zeker als de stad tot de top vijf muzieksteden wil blijven behoren. Daar zijn De Rook, Bangma, Ruchtie en Poolman het unaniem over eens. Het betreft een poppodium met allure en bestaansrecht. Hier krijgen talentvolle artiesten vanuit alle muziekhoeken een kans voor zij een stap maken naar bijvoorbeeld Vera en de Oosterpoort.  

“Het zal de stad zonder meer armoediger maken”, concludeert Bangma. Maar de directeur berust zich in het lot. “Als de tijd is gekomen, dan is de tijd gekomen. Als niemand meer komt, is het signaal duidelijk. Dan kunnen er appartementen in het pand.” Toch is hij optimistisch. De financiële situatie is op dit moment stabiel. “We hebben geen vet op de botten, geen dikke bankrekening. Maar we draaien quitte, er is genoeg geld om een mooi programma neer te zetten en het is de afgelopen tijd druk in Simplon.”  

Nieuwe Nota

Wethouder De Rook zegt Simplon goed in de gaten te houden. “Tot 2016 is Simplon veiliggesteld.” Vanaf 2017 maakt de gemeente een nieuwe nota en dan kan Simplon, net als alle andere culturele instellingen, een nieuwe subsidieaanvraag doen. Binnenkort staat een gesprek met de gemeente op het programma. Bangma: “Ik heb een mooi verhaal te vertellen. Ik hoef in ieder geval niet om geld te vragen.”