Simplon en andere initiatieven gekort in advies Kunstraad

Ondanks winst voor Simplon adviseert de Kunstraad toch een lagere subsidie

Tekst: Saskia Evers ,

Kunstraad Groningen adviseert de gemeente over de bestemming van drie miljoen euro aan cultuursubsidies. In het advies dat de afgelopen week naar buiten is gebracht, delft een aantal Groninger instellingen het onderspit, terwijl andere instellingen juist meer subsidie krijgen. Zo wordt niet alleen Simplon, maar bijvoorbeeld ook Urban House flink gekort. Laatstgenoemde organiseert jaarlijks het urban festival New Attraction en was volgens het advies van de Kunstraad ook betrokken bij de talentontwikkeling van acts als Kraantje Pappie, Noisia en Dope D.O.D. SMOG, dat bekend is van onder meer het Gideon Festival, krijgt helemaal niets.

Hoewel de gemeente niet bezuinigt op cultuur, doen de provincie en het rijk dat wel. De gemeente kan deze leegte onmogelijk vullen. Een overgroot deel van de subsidie gaat naar de grotere organisaties, zoals bijvoorbeeld De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, Biblionet, Centrum Beeldende Kunst, de Stedelijke Muziekschool/Kunstencentrum Groep en het Groninger Museum. Deze organisaties dragen samen een grote verantwoordelijkheid op cultureel gebied en hebben vaak grotere personeelslasten die niet te ontwijken zijn. Dit betekent dat er maar een klein deel overblijft voor 48 kleinere instellingen.

Zodoende maakt de Kunstraad in zijn advies een aantal goedlopende instellingen met een duidelijke, sterke visie en sterke organisatie zoals Vera, Eurosonic Noorderslag en Noorderzon, blij met de gevraagde subsidie of zelfs met een hogere. Tegelijkertijd moet de Kunstraad in zijn advies een groot aantal van deze instellingen teleurstellen. In dit geval betekent dat slecht nieuws voor onder andere Simplon. Het poppodium krijgt in dit advies € 128.000 minder aan subsidie dan de afgelopen periode. De Kunstraad adviseert een bedrag van € 300.000.

Hoewel Simplon de afgelopen periode wel oude schulden heeft weggewerkt, denkt de Kunstraad dat er nog veel te verbeteren valt aan de bedrijfscultuur. Deze verbeterpunten liggen in de zakelijke opstelling van de directie, inhoudelijke visie en strategisch inzicht. Ook moet de bedrijfsvoering effectiever en transparanter. Om deze punten te verbeteren krijgt Simplon in dit advies in 2013 en 2014 nog wel respectievelijk € 125.000 en € 75.000 extra. In dezelfde week brengt Simplon echter via een persbericht naar buiten dat 2011 een uiterst positief jaar is geweest. Niet alleen is het podium uit de rode cijfers, maar geheel volgens het financiële plan boekte ze een winst van € 23.000. Ook het bezoekersaantal steeg licht van ruim 40.000 naar 41.946. Deze winst zou juist te danken zijn aan de programmering, de sfeer en de promotie.

Toch is er volgens het advies van de Kunstraad een groot verschil in het functioneren en het kostenplaatje van Vera en Simplon. Vera ontving de afgelopen periode minder subsidie dan Simplon. De Kunstraad beschouwt Vera als een goedlopende organisatie. De enige genoemde verbeterpunten zijn meer aandacht voor talentontwikkeling en het creëren van meer eigen publieksinkomen. Vera behoudt in dit advies dan ook een vergelijkbare hoogte aan subsidie.

Simplon is echter niet de enige instelling die het onderspit delft. Urban House krijgt in dit advies de helft van het gevraagde bedrag. Dit omdat de groei van Urban House op professioneel vlak onvoldoende is. De Kunstraad is van mening dat deze instelling zich juist meer moet focussen in plaats van uitbreiden.

Ook initiatieven als het Gideon Music Festival, Groningsch Peil en A Rocket Ride To GrunnCity Music Planet hebben pech. De organisatie achter deze evenementen, SMOG, krijgt in dit advies zelfs helemaal niets. Het advies van de Kunstraad meldt dat de organisatie een duidelijke visie op het gebied van talentontwikkeling mist. Daarnaast zou een nog bredere programmering geen gewenste aanvulling zijn op het huidige aanbod. SMOG kan beter samenwerken met de al bestaande podia.

Volgens Chris Garrit – de nachtburgemeester van Groningen en tevens de programmeur en artistiek leider van SMOG – heeft het huidige advies negatieve gevolgen voor de talentontwikkeling in Groningen. Op zijn website zegt hij dat het merendeel van de subsidie naar de grotere instellingen gaat en beginnende acts nu geen kans krijgen zich te ontplooien. Ook is er volgens Chris Garrit in het advies geen rekening gehouden met de Popvisie. In deze gemeentelijke richtlijn staat dat er naast de grote instellingen ook ruimte moet zijn voor jong talent, vernieuwende geluiden, voldoende oefenruimtes en laagdrempelige podia. Ook vermeldt de Popvisie dat de gemeente de subsidieregelingen wil gebruiken voor de ontwikkeling van beginnend talent. Door beginnende bands de kans te geven, dragen ze volgens zowel de Popvisie als Chris Garrit bij aan het Groninger imago: City Of Talent. In het huidige advies van de Kunstraad komt dat niet naar voren, aldus de nachtburgemeester.

Volgens het advies van de Kunstraad is alleen het bieden van een podium niet voldoende voor echte talentontwikkeling. Halverwege juni komt het College van B&W met een concept voor de cultuurnota 2013 - 2016. Dan zal blijken wat de gemeenteraad met de adviezen van de Kunstraad doet.