Groninger gemeenteraad verwerpt geluidsnorm van 70dB Groninger gemeenteraad verwerpt geluidsnorm van 70dB

De gemeente neemt na grote wijzigingen beleidsnota Feesten in Balans II alsnog aan

, Tekst: Anne Bouma Foto's: Niels Cornelis Meijer

Groninger gemeenteraad verwerpt geluidsnorm van 70dB

De gemeente neemt na grote wijzigingen beleidsnota Feesten in Balans II alsnog aan

Tekst: Anne Bouma Foto's: Niels Cornelis Meijer ,

Vorige week woensdag kwam muziekminnend Groningen samen op de Grote Markt om hun stem te laten horen tegen het voorstel van het Groninger bestuurscollege om de geluidsnorm voor openluchtevenementen te verlagen naar 70 dB. Gisteravond werd er door de gemeenteraad vergaderd over het voorstel.

De gemeente neemt na grote wijzigingen beleidsnota Feesten in Balans II alsnog aan

Vorige week woensdag kwam muziekminnend Groningen samen op de Grote Markt om hun stem te laten horen tegen het voorstel van het Groninger bestuurscollege om de geluidsnorm voor openluchtevenementen te verlagen naar 70 decibel. De gemeente wil echter de omwonenden van deze evenementen tegemoet komen en vindt dat de overlast die veroorzaakt wordt moet verminderen. Gisteravond werd er door de gemeenteraad vergaderd over het voorstel.

De uitkomst van de raadsvergadering was in het voordeel van de demonstranten: de meerderheid van de raadsleden stemde voor de beleidsnota van het bestuurscollege maar het onderdeel van deze nota waarin het voorstel stond om de geluidsnorm naar beneden bij te stellen werd wel verworpen. Tijdens het protest dat een week eerder werd gehouden werd duidelijk dat volgens veel evenementenorganisatoren het naar beneden bijstellen van de geluidsnorm Groningen als bruisende stad geen goed zal doen. Ook de PvdA, op dit moment de grootste fractie binnen de gemeenteraad, laat weten dit niet als oplossing te zien.

Op dit moment ligt het toegestane aantal decibel voor openluchtevenementen in de stad op 85 decibel. Aan deze geluidsrestrictie moeten organisatoren zich houden vanaf acht uur ’s avonds. Na afloop van het festivalseizoen blijken zowel de omwonenden als de organisatoren van evenementen ontevreden met deze regeling. Tijdens Beatsball Festival, de afsluiter van het festivalseizoen in Groningen, werd dit nogmaals duidelijk. Hoewel de organisatie van het festival zich gedurende de dag aan de geluidsnorm had gehouden, kwamen bij de gemeente toch tientallen klachten van bewoners uit de Helperzoom binnen. De feestgangers zelf vonden de muziek echter zacht staan en vertrokken massaal.

In de week na het Beatsball Festival gaf de woordvoerder van de Milieudienst in een artikel van het Dagblad van het Noorden aan dat de norm eigenlijk te hoog is omdat er tijdens het festival wel heel veel klachten waren binnen gekomen. De Milieudienst vond het echter te kort door de bocht om de geluidsnorm zo maar naar beneden bij te stellen.

Ook Milan Meyberg, medeorganisator van het dancefestival, ziet dit niet als een oplossing voor het probleem. “Dit genre muziek moet nu eenmaal met een bepaald volume gedraaid worden om een effect op te wekken bij mensen. In plaats van dat dan de geluidsnorm heftig naar beneden wordt bijgesteld, denk ik dat het logischer is om het aantal evenementen per jaar op een locatie naar beneden te stellen”, aldus Meyberg.

Arjan de Rooij, fractievoorzitter van de PvdA, geeft aan de dat de partij het verlagen van de geluidsnorm naar 70 decibel op dit moment ook niet als oplossing ziet. “Wanneer de norm die er nu geldt te hoog zou zijn, dan zouden er afgelopen zomer veel meer klachten binnen zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de sluitingstijden van evenementen.”

De PvdA is dus vooralsnog niet van plan om aan de huidige geluidsnorm te gaan sleutelen. Wel zien zij het opstellen van een jaarkalender als een goede manier om structuur te krijgen in de vele evenementen die de stad Groningen kent. Volgens De Rooij is er namelijk op dit moment wel sprake van een wildgroei aan evenementen in de binnenstad.

De titel 'Feesten in Balans II’ van de beleidsnota over dit onderwerp is volgens De Rooij een toepasselijke naam. “Er moet een balans gevonden worden tussen wat omwonenden willen en wat organisatoren en bezoekers willen. Dit betekent dat er een nieuwe manier van communicatie tussen de verschillende partijen moet komen.”

Gisteravond kwam in de gemeenteraad onder andere de invoering van een nieuwe normeenheid voor de beoordeling van de geluidsbelasting ter sprake. Met deze nieuwe normeenheid dB(C) moet het voor de Milieudienst Groningen makkelijker worden om de lage frequenties, oftewel de bastonen, beter te beoordelen. De bastonen die worden geproduceerd tijdens een feest zijn vaak het onderwerp van de klachten van omwonenden. Of deze nieuwe normeenheid ook daadwerkelijk wat gaat opleveren moet nog blijken.

Voor de organisatoren van openluchtevenementen in de binnenstad is na vanavond duidelijk geworden dat er dingen hoe dan ook gaan veranderen. Zo heeft de gemeenteraad wel besloten om de eindtijden van evenementen te gaan aanpassen om omwonenden toch tegemoet te komen. Ook zal er geëxperimenteerd gaan worden met de nieuwe normeenheid dB(C) en gaat de gemeente een jaarkalender invoeren.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Groningen