Groningen in de ban van plannen gemeente om geluidsnorm buiten stadscentrum aan te scherpen Groningen in de ban van plannen gemeente om geluidsnorm buiten stadscentrum aan te scherpen

Storm van protesten culmineert in oprichting werkgroep Zeg Nee Tegen 70db

, Tekst: Ennio Wolsink

Groningen in de ban van plannen gemeente om geluidsnorm buiten stadscentrum aan te scherpen

Storm van protesten culmineert in oprichting werkgroep Zeg Nee Tegen 70db

Tekst: Ennio Wolsink ,

In de beleidsnota Feesten in Balans II heeft het bestuurscollege van de gemeente Groningen een aantal maatregelen geformuleerd die o.a. betrekking zullen hebben op de geluidsnorm van concerten buiten het stadscentrum. Deze mogen voortaan niet de 70 decibel overstijgen. Dit heeft tot een storm van protesten geleid.

Storm van protesten culmineert in oprichting werkgroep Zeg Nee Tegen 70db

In de beleidsnota Feesten in Balans II heeft het bestuurscollege van de gemeente Groningen een aantal maatregelen geformuleerd die o.a. betrekking zullen hebben op de geluidsnorm van concerten buiten het stadscentrum.  Deze mogen voortaan niet de 70 decibel overstijgen. Dit heeft tot een storm van protesten geleid: een online petitie tegen de plannen is al meer dan 900 keer getekend en dan is er ook nog de oprichting van de werkgroep Zeg Nee Tegen 70db. 3VOOR12/Groningen verdiept zich in de zaak en stelt enkele betrokkenen wat vragen.

De gemeente zal wat de geluidsnorm buiten de zogeheten Diepenring betreft wel uitzonderingen hanteren, maar deze zullen vooral worden gemaakt ter faveure van nieuw in te stellen evenemententerreinen op locaties zoals de Ossenmarkt, Westerhaven en het Ebbingekwartier. Een groot aantal Groningers maakt zich grote zorgen over hoe deze maatregelen zullen uitpakken. Zo is er de werkgroep Zeg Nee Tegen 70db opgericht, die op 10 november om 18:30 op de Grote Markt een ludiek stil protest zal organiseren tegen de plannen van de gemeente. Eerder die dag zal de gemeenteraad overleggen over de beleidsnota van het bestuurscollege.

De werkgroep zelf is van mening dat de maatregelen van de gemeente “een doodsteek zal betekenen voor veel evenementen nu en in de toekomst.” Verder zegt zij dat “de aangewezen evenementen terreinen juist voor meer overlast zullen zorgen omdat ze midden in de bewoning liggen. Deze maatregelen zullen gevolgen hebben voor de economie en cultuur in Groningen.” Tenslotte stelt Zeg Nee Tegen 70db dat de beleidsnota “haaks staat tegenover de wens van de gemeente het cultuurklimaat in de stad verder te verbeteren.”

In deze laatste stelling kan PvdA-fractievoorzitter Arjan de Rooij zich wel vinden. “Ik vind dat je vreselijk moet oppassen dat je initiatieven die een kans hebben geen kans kan geven. Zo denk ik niet dat iets zoals Noorderzon er had kunnen komen met de maatregelen die het college nu voorstelt.” De Rooij is het tot zekere hoogte wel eens met sommige argumenten van de werkgroep Zeg Nee Tegen 70db. Hij verliest echter niet uit het oog dat evenementen wel degelijk overlast kunnen veroorzaken. “Ons standpunt is dat wij in een stad gedienstig moeten zijn tegenover partijen die evenementen mogelijk maken. Maar aan de andere kant is het ook zo dat bewoners inderdaad soms last kunnen hebben van evenementen. Wij vinden het college op het moment wel wat rigide en dat mag van ons wel een beetje minder.”

Volgens een artikel op Funkimag van 1 november zijn de mensen achter de werkgroep Zeg Nee Tegen 70db een grote groep “evenementenorganisatoren, artiesten, geluidsbedrijven, publiek, podiumbouwers, fotografen en andere betrokkenen”. Tot nu toe is hun ware identiteit nog anoniem gebleven al is natuurlijk de vraag of dat relevant is. Door het juist niet persoonlijk te maken zou er meer gewicht aan hun standpunten kunnen worden verleend. De werkgroep stelt hier dat er te weinig is gedaan met de inspraak en dat wethouder Jannie Visscher veel te ver gaat met haar plannen om de volumeknop verder terug te draaien. De wethouder zelf was overigens niet beschikbaar voor commentaar.

De Rooij is er niet zo zeker van of er te weinig is gedaan met de inspraak. “Over het algemeen wordt er in Groningen goed naar inspraak geluisterd. Maar op het moment dat je een mening hebt en je maakt gebruik van inspraak, dan kun je niet altijd gelijk krijgen. Ik betwijfel in ieder geval zeer of de plannen van het college de doodsteek voor evenementen zouden betekenen. Ik vind dat er erg veel grote woorden zijn gebruikt bij het protest. Het maakt op mij altijd wat minder indruk dan nuance.”

Peter Sikkema, programmeur van De Oosterpoort en Eurosonic/Noorderslag is zelf ook niet blij met de nieuwe regeling. “Ik vind de 70db norm veel te laag en het lijkt mij ook geen goed plan om wat eindtijden betreft van zondag tot en met woensdag andere regels te hanteren dan van donderdag tot en met zaterdag.” Wat uitzonderingen op de geluidsnorm betreft is inmiddels bekend dat er per definitie een uitzondering wordt gemaakt voor Noorderzon en Koninginnenacht/dag. Sikkema: “Aanvankelijk dachten wij dat Eurosonic ook een uitzondering zou krijgen maar daar heb ik uiteindelijk niets meer over gelezen.”

De werkgroep Zeg Nee Tegen 70db heeft online een petitie gestart tegen de maatregelen van de gemeente. De petitie is hier te vinden: link.
Tevens organiseert de werkgroep op woensdag 10 november om 18:30 op de Grote Markt een ludiek stil protest waar mensen die werkzaam zijn in culturele instellingen, poppodia, festivals, horeca, etc. in ieder geval aanwezig zullen zijn. Hierbij is iedereen welkom.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Groningen