De nieuwe hoofdredactie van 3voor12 gelderland

Met girl power gaat 3voor12 gelderland volle kracht vooruit

Harold Broedelet ,

Sinds ongeveer anderhalve maand heeft 3voor12 gelderland een nieuwe hoofdredactie. Aangezien de Gelderse muziek in die periode niet stil is blijven staan en omdat er veel ontwikkelingen plaatsvonden, is het nu toch echt tijd om hen voor te stellen: Aukje Verstegen en Krista Jantowski vormen de kersverse, tweekoppige hoofdredactie.

Een korte introductie: Krista is hoofdzakelijk actief als freelance programmamaker voor diverse opdrachtgevers, maar ook als medewerker van het Utrechtse Poppodium EKKO. Ze organiseert lezingen, talkshows en debatten over thema's die spelen in de popcultuur. Tijdens haar studie Theater-, Film- en Televisiewetenschap liep ze stage bij De Balie in Amsterdam. Ook Into The Great Wide Open staat op haar cv. Haar blik reikt verder dan de Randstad, daarom is zij vier maanden geleden in Arnhem neergestreken. Ook daar is zij zeer actief. Krista werkt voor TAPE Espressobar, Café & Expo, waar ze behalve het zwarte spul ook het zwarte vinyl serveert. "Het wonen in een nieuwe omgeving heeft alleen maar zin als ik daar ook werkzaam kan zijn en daardoor een sociaal leven kan opbouwen", aldus de nieuwe hoofdredactrice.

Aukje heeft haar sporen als productiemedewerker bij LUX in Nijmegen verdiend. Daarnaast is zij werkzaam als juridisch consulent in de hulpverlening en hoopt zij de deeltijdstudie Rechtsgeleerdheid binnenkort af te ronden. Eerder volgde zij de masterclass Muzikaal Ondernemerschap, een onderdeel van de Rockacademie in Tilburg. Tevens wordt ze door bands benaderd voor het terughalen van hun back catalogusrechten. Een gedegen muzikaal-juridische achtergrond, mag je wel stellen. Aukje maakt van haar liefde voor muziek graag haar werk.


In het café van LUX ontmoet ik de dames en vraag ze naar hun motieven om als hoofdredacteur voor 3voor12 gelderland aan de slag te gaan. "In eerste instantie solliciteerde ik voor de functie van coördinator, maar werd daarvoor afgewezen. Ik weet het fijne er niet van, maar ik ben nu dus hoofdredacteur mede door te netwerken. Blijkbaar kwam deze kwaliteit naar voren tijdens een concrete actie in plaats van een stuk tekst. Ik zet me graag in voor het promoten en behouden van muziek, zeker gezien de huidige ontwikkelingen binnen de cultuursector", aldus Aukje. "Mijn gesprek om als hoofdredacteur aan de slag te gaan vond al een paar maanden terug plaats. Ik ontwikkel graag een visie, ontplooi initiatieven en doe graag aan netwerken. De popscène heeft veel potentie en dat wil ik eruit halen", zegt Krista. Op mijn vraag waarom ze het hoofdredacteurschap met z'n tweeën doen, antwoorden ze dat ze behoefte hebben aan elkaars wederzijdse sterke eigenschappen die elkaar goed aanvullen.

De hoofdredacteuren kregen meteen een probleem voor de kiezen: een artiest die verwijdering van een foto van de website eiste. Een lastige kwestie voor de twee. "We moesten eerst goed uitzoeken wat precies was gebeurd. Dat kostte tijd", volgens Aukje. Krista vindt dat zij en Aukje zich desondanks snel in de discussie moesten mengen. "Maar ons wachten was vooral vanuit tactische overwegingen. Bovendien werd de discussie via Facebook gevoerd, wat het er niet makkelijker op maakte. Ik zit liever met betrokkenen rondom de tafel." Deze zaak heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat er onder de leden een brede behoefte aan duidelijkheid bestaat, vinden Aukje en Krista. Die duidelijkheid probeerden ze te krijgen bij de landelijke 3voor12, maar in plaats van het verwachte dikke boekwerk met richtlijnen bleek dat het 'landelijk bureau' maar weinig beperkingen oplegt aan de diverse regionale redacties. "Het is voor de toekomst wel belangrijk om aan te geven wat de landelijke richtlijnen zijn. Maar laat je vooral van tevoren goed informeren over eventuele afspraken met artiesten. Persvrijheid vind ik erg belangrijk, maar daarnaast moet je de relatie met de artiest, diens management of de promotor wel goed houden. Gelukkig is genoemde kwestie een incident en zijn artiesten in het algemeen zeer te spreken over 3voor12 gelderland", zo betoogt Aukje.

Nieuwsgierig naar hun neus voor Gelders talent vraag ik de twee hoofdredacteuren naar het geheim van de smid. Aukje geeft aan dat dit niet uitsluitend bij de smid ligt, maar juist bij de lezers en de redactiemedewerkers. "Zij geven eigenlijk aan waar de behoeftes liggen. Meten is weten. Wij kunnen allerlei zaken monitoren, bijvoorbeeld hoeveel mensen er naar bepaalde videoposts hebben gekeken. Hier stemmen wij onze koers op af. Wij laten de redacteuren meedenken en zo bieden wij ruimte voor vernieuwende initiatieven. Wij zoeken naar nieuwe vormen van journalistiek en experimenteren hiermee." Krista: "Ik denk niet graag in genres, maar vind het belangrijk om bij alle kunstuitingen te kijken naar de tijdsgeest waarin ze ontstaan zijn. Voor mij zijn er een aantal overkoepelende thema's die in een bepaalde tijd belangrijk zijn. Op dit moment zijn dat oprechtheid en authenticiteit." Hoewel dit haar leidraad is, is ze wel alert. "Vooral ten tijde van digitale reproduceerbaarheid en commercialisering wordt er gespeeld rondom deze thema's; of er wordt naar gezocht, of het wordt juist gemanipuleerd."


Welke richting wil de hoofdredactie met 3voor12 gelderland op? Daar hebben de dames een uitgesproken mening over. "Het optreden van Toneelgroep Oostpool was een cross-over van muziek en theater, met een Gelders tintje. Ook wat Wintertuin gaat doen is een combinatie van allerlei stromingen. De popcultuur is heel breed", aldus Krista. "Niet alleen de concertrecensies vind ik belangrijk, maar ik wil ook aandacht besteden aan de vinylzaken, poppodia en oefenruimtes in muziekscholen. Kwaliteit gaat bij mij boven kwantiteit. Niet ieder idee moet klakkeloos worden overgenomen, het gaat er daarbij wel om dat je vernieuwend bezig bent. Ook zou ik videomateriaal willen toevoegen aan de site", zegt Aukje. "Niet de zoveelste recensie schrijven, maar meegaan in het digitale tijdperk en meer visualiseren. Dat is de toekomst." Als ik ze vraag hoe ze dat willen bereiken en of ze daarin een sturende rol gaan spelen, antwoordt Krista dat het geenszins de bedoeling is de redacteuren te beïnvloeden of iets dergelijks. "Ze zijn enthousiast en laten zich door niets en niemand tegenhouden. Ze komen zelf met ideeën. Maar het moet wel Gelders zijn."

Tot slot wil ik nog weten wat ze als hoofdredacteuren willen bijdragen aan 3voor12 gelderland. "Ik wil niet alleen een clubgevoel om saamhorigheid te creëren, maar een club van mensen samenbrengen die veel om de popcultuur geeft, daar grote ideeën over heeft, daar kritisch over is en die met nieuwe invalshoeken komt", aldus Krista. "Wij zijn niet op zoek naar de zoveelste popautist, maar naar mensen met een oprechte brede interesse die mensen laat verrassen. Het is een subtiel spel dat je moet spelen. Daar komt wat emotionele intelligentie bij kijken en op die manier blijf je origineel. Hier probeer ik voor te waken. Dat is wat ik wil nalaten", zegt Aukje.