Geen Drumparktroon in 2011 Geen Drumparktroon in 2011

Over te veel herrie, vergunningen en een nieuw beleid

, Door Nico Glas

Geen Drumparktroon in 2011

Over te veel herrie, vergunningen en een nieuw beleid

Door Nico Glas ,

Dat Drumparktroon dit jaar niet door gaat, kan bij sommigen onder de noemer Oud Nieuws. De vraag die 3voor12/Flevoland stelt is: “Waarom gaat het dan niet door?” Organisator Gaetan van de Sande schijnt licht op deze vraag.

Over te veel herrie, vergunningen en een nieuw beleid

Drumparktroon. Vorig jaar voor het eerst in het Almeerse Beatrixpark en trok 1500 hiphopliefhebbers vanuit het hele land. Niet slecht voor een klein polderfestival en herhaling leek gegarandeerd. Helaas pakte het dit jaar niet zo mooi uit. Begin juli kwam de organisatie naar buiten met de mededeling dat het festival niet door zou gaan. 3voor12/Flevoland wilde weten waarom en nam contact op met organisator Gaetan van de Sande.

Het hiphopfestival gaat niet door omdat er geen vergunning voor te krijgen is. Dat is vreemd, gezien het vorig jaar wel is gelukt. De gemeente zou toch blij moeten zijn met een succesvol festival binnen de stadsgrenzen. “Niet dus,” aldus Gaetan. “Er is een vergunningaanvraag naar de gemeente gegaan die vrijwel identiek was aan die van vorig jaar, maar die is helaas afgewezen, zonder enig commentaar of toelichting.” Het probleem is dus de communicatie die niet wilt vlotten. Na aandringen van de organisatie is er een dialoog geweest met de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Hier kreeg zij te horen dat de aanvraag niet compleet was.

“Tijdens het gesprek dat heeft plaatsgevonden is gewezen op het nieuwe beleid, “ legt Gaetan uit. Wat bleek: in december 2010 is er een beleidstuk geschreven voor het Beatrixpark. In dit nieuwe beleidsstuk staat dat het maximum aantal bezoekers is verlaagd en dat de geluidsnorm is aangepast van 75 decibel naar 65. Ook staat er in dat de indeling van het festivalterrein moet worden veranderd. Dit heeft aardig wat gevolgen voor de structuur van het festival en verklaart waarom een identieke vergunningaanvraag niet voldoende bleek.

Na een vernieuwde aanvraag te hebben gedaan, heeft de gemeente gezegd dat ook deze niet wordt ingewilligd. Ditmaal in verband met de geluidsmeting. Dit gebeurt vanaf de plek van het podium tot de dichtstbijzijnde gevel. Sinds dit jaar bevindt die gevel zich aan de rand van het festivalterrein, in de vorm van een nieuw restaurant. Tot overmaat van ramp moet door het nieuwe beleid het podium zo worden neergezet dat het geluid direct richting het eethuis wordt gezonden, zonder mogelijkheid om het om te leiden of te dempen.

Nadat de organisatie dit hoorde, zakte de moed haar in de schoenen. “Het is alsof wij de gemeente moeten vragen om vrijwilligerswerk te mogen doen,” stelt Gaetan. “Daarnaast vind ik dat dit nieuwe beleid niet is gebaseerd op de verbetering van de mogelijkheden voor dit festivalterrein. Ik begrijp het gewoon niet.”

3voor12/Flevoland heeft meerdere pogingen gedaan een standpunt te krijgen van de gemeente, maar tevergeefs. Gaetan legt zich neer bij het oordeel van de gemeente. “De gemeente wint toch wel en staat volgens de beleidsstukken in haar gelijk. Alle informatie staat online en daar konden we zelf ook achterkomen. Het is juist het ontbreken van de dialoog met delen van het gemeentelijk orgaan en het feit dat zij geen ondersteuning biedt wat zorgt voor irritatie.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Flevoland