Definitief geen nieuwe editie Westerpop in 2015

Festival mogelijk vanaf 2016 verder als tweejaarlijks evenement

Remco van der Ham ,

Het zat er al een beetje aan te komen, maar er komt definitief geen nieuwe editie van Westerpop in 2015. Dat heeft het bestuur van het Delftse popfestival nu besloten. “Er zijn teveel onzekerheden over een mogelijke nieuwe locatie waardoor perspectief op een goed verloop in 2015 uitblijft. Langer wachten om te beslissen heeft niet onze voorkeur, omdat wij iedereen tijdig in kennis willen stellen over ons besluit”, aldus de organisatie.

Westerpop vierde dit jaar nog het haar 25-jarig bestaan met een bezoekersrecord. Het festival moet echter gedwongen verhuizen van de huidige locatie achter Delft CS, betreffende het Grotius College aan de van Bleyswijckstraat. De school wordt in 2015 gesloopt en op het sportterrein waar het festival nu plaatsvindt komt nieuwbouw in de vorm van woningbouw op kavels. De Gemeente Delft staat momenteel onder financieel toezicht van de provincie en hierdoor kunnen zeer impopulaire bezuinigingen plaatsvinden die ook Westerpop kunnen treffen. Het festival is al 25 jaar gratis toegankelijk, mede door financiële ondersteuning van de Gemeente Delft.
 
Mogelijke nieuwe locaties
De gemeente stelde als mogelijk nieuwe locatie onder andere het Nijverheidsplein voor. Deze locatie bevind zich in het Spoorzonegebied. “Dit zou wel een optie kunnen zijn omdat de voorkeur uitgaat naar verblijf in het Spoorzonegebied. Het is echter niet de  locatie met een absolute voorkeur en daarom willen we ook andere mogelijke alternatieven kijken. We willen ook geen hele grote concessies doen in omvang en volume van het evenement. Naaste een goede nieuwe locatie, moet er ook een gedegen financiële dekking onder het evenement komen te liggen.”

Westerpop als tweejaarlijks evenement
Westerpop heeft bij de Gemeente Delft in de Commissievergadering Kennis, Economie en Bestuur deze week aandacht gevraagd om een biënnale voor het Delftse popfestival mogelijk te maken. “Dit zou betekenen dat het festival om het jaar zal gaan plaatsvinden, met een betere financiële armslag, dan bij een jaarlijks terugkerend evenement.” Dit is volgens de organisatie de enige manier om bestaansrecht voor de toekomst veilig te stellen. “Liever willen we een jaarlijks terugkerend evenement, maar onder de huidige financiële omstandigheden bij de Gemeente Delft moet je realistisch zijn en is een biënnale hopelijk het hoogst haalbare. Het uitgangspunt is dan dat je Westerpop in de huidige opzet voor de stad wilt behouden. Westerpop vind dat ze daarmee goed meebewegen in de dynamiek van druk op de Delftse financiële begroting. Tijdens de commissievergadering is door alle politieke partijen steun uitgesproken voor Westerpop, voor behoud van het festival in de toekomst, voor de stad.”
 
Tegen het einde van het jaar moet blijken of het plan van Westerpop het zal halen. Goedkeuringen van begrotingsprogramma’s binnen de Gemeente, vinden in november en december plaats. Dan zal duidelijk worden hoe de situatie in Delft is gesteld en of het festival in 2016 kan terugkeren.