Faillissement The Hague Jazz kost Den Haag bijna twee ton

Festival al jaren financiële problemen

Remco van der Ham ,

Het festival The Hague Jazz, dat in 2011 failliet ging, had al langer financiële problemen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Marjolein de Jong aan de Haagse gemeenteraad. De Jong hoopt via de deurwaarder nog ongeveer een ton terug te kunnen vorderen, maar de garantstelling van zo'n 80.000 euro voor de editie van 2011 wordt als verloren beschouwd.

Hoewel The Hague Jazz in 2009 en 2010 succesvol verliep, was de financiële verantwoording niet op orde. “Van de editie in 2010 is tot op de dag van vandaag geen deugdelijke financiële verantwoording ontvangen”, aldus De Jong. Voor de editie van 2009 en 2010 heeft de gemeente momenteel een vordering van 98.960 euro uitstaan op de Stichting The Hague Jazz. “De Stichting The Hague Jazz heeft tegen de desbetreffende beschikking bezwaar aangetekend, maar is inmiddels als ingetrokken beschouwd. De vordering van de gemeente is daarmee definitief en ik heb dan ook opdracht gegeven deze via een deurwaarder op te eisen.”
 
Voor 2011 ligt de situatie echter anders. “De organisator, The Hague Jazz BV, verkeert in staat van faillissement. Dat is voor de gemeente op zich geen probleem, want de gemeente onderhoudt geen subsidierelatie met de BV, maar met de Stichting Programmering en Financiering The Hague Jazz. Deze stichting was echter niet in staat de verleende subsidie bij de gemeente te verantwoorden, omdat de daartoe benodigde gegevens niet door de BV zijn verstrekt. Ik heb juridisch onderzoek laten doen naar de vraag of de gemeente via de stichting, dan wel, door het overnemen van de vordering van de stichting op de BV, alsnog in een positie gebracht kan worden dat er een claim op de boedel gelegd zou kunnen worden. Uit informatie van de curator blijkt echter dat er op die boedel niets te verhalen valt, en dat ook andere schuldeisers achter het net zullen vissen. Verhaal blijkt dus onmogelijk. Mede in dat licht bezien heeft de stichting zich dan ook ontbonden.”
 
De problemen met The Hague Jazz leiden ook tot aanscherping van de regels voor andere organistoren. “Het heeft ons twee lessen geleerd. Er worden in elk geval geen zaken meer gedaan met de personen die achter Stichting The Hague Jazz of de The Hague Jazz BV, hebben gezeten, of nog zitten. Bij twijfel over het financiële draagvlak van een evenement en/of professionaliteit van de organisator van het evenement zal aanvullende actie worden ondernomen om aanvullende informatie te verkrijgen, en zijn de regels rond de bevoorschotting van evenementen aangescherpt, mede met het doel organisatoren te noodzaken een deugdelijke eindafrekening aan te bieden.”
 
De volledige brief is hier te lezen.