Wethouder Marjolein de Jong over Music City The Hague Wethouder Marjolein de Jong over Music City The Hague

“Wat de toekomst gaat brengen is afwachten”

, Remco van der Ham

Wethouder Marjolein de Jong over Music City The Hague

“Wat de toekomst gaat brengen is afwachten”

Remco van der Ham ,

Vandaag is het eerste deel van de Haagse delegatie van ‘Music City The Hague’ vertrokken naar Austin (Texas, USA) voor het showcase festival SXSW. Zondag vertrekt het tweede deel en op dinsdag is het aan de bands Pitch Blond, Pop Up Animal Kids en The Deaf om af te reizen naar Amerika. 3VOOR12 Den Haag sprak met Marjolein de Jong, wethouder Cultuur en Citymarketing, over het project en de toekomst ervan.

“Wat de toekomst gaat brengen is afwachten”

Vandaag is het eerste deel van de Haagse delegatie van ‘Music City The Hague’ vertrokken naar Austin (Texas, USA) voor het showcase festival SXSW. Zondag vertrekt het tweede deel en op dinsdag is het aan de bands Pitch Blond, Pop Up Animal Kids en The Deaf om af te reizen naar Amerika. 3VOOR12 Den Haag sprak met Marjolein de Jong, wethouder Cultuur en Citymarketing, over het project en de toekomst ervan.

Het is pas de tweede keer dat Den Haag door middel van het project Music City The Hague wordt gepromoot op SXSW, het grootste showcase festival ter wereld, maar De Jong is nu al positief over hetgeen er bereikt is. “Je merkt wel dat het project een lange adem nodig heeft, maar je merkt nu al dat het z’n vruchten afwerpt. Het heeft er bijvoorbeeld al voor gezorgd dat er een viertal Canadese bands naar Walk The Line komen. Deze contacten zijn gelegd op SXSW en de optredens van deze bands worden betaald door de Canadese instelling Canadian Blast.” Voor volgend jaar gaat waarschijnlijk hetzelfde met Australië gebeuren. “Het is bijzonder dat er al zo snel iets concreets uitgekomen is. Den Haag heeft zich al behoorlijk in de kijker gespeeld als popstad.”

Hoewel het project langzaamaan steeds meer succes lijkt te krijgen, is het onzeker of het ook de komende jaren door kan gaan. “Ik moet een slag om de arm houden, want ik weet niet of we het op deze manier vol kunnen houden. Er zal de komende jaren flink bezuinigd moeten worden, en we moeten kijken hoe dat uit gaat pakken. Dit jaar gaan we er in ieder geval nog dapper naartoe, maar wat de toekomst gaat brengen is afwachten.” Toch wordt de ambitie er niet minder om. “De ambitie is nog altijd popstad zijn en blijven. De komende tijd zullen we veel gaan praten over de manier waarop we de komende jaren Den Haag als popstad gaan promoten. We weten nog niet wat er wel en niet mogelijk is.”

Met de kritiek op Music City The Hague is De Jong het niet eens. “Je moet natuurlijk altijd de afweging maken waar je geld aan uitgeeft en waarom, maar ik denk dat dit goed gespendeerd geld is. Als grote stad moet je niet te bekrompen naar binnen kijken, en als ik kijk wat het in korte tijd al heeft opgeleverd, ben ik niet ontevreden.” Vaak wordt ook afgevraagd wat het de bands die mee zijn gegaan, nu eigenlijk heeft opgeleverd. “Het is natuurlijk moeilijk te meten wat het de bands concreet heeft opgeleverd. Hoeveel optredens of interviews ze eraan over hebben gehouden bijvoorbeeld. Je moet het in zijn geheel zien en je kunt niet alles meten in cijfers. Ik denk dat zowel de bands als Den Haag als popstad er heel veel aan hebben gehad.”

Dit jaar gaan er twee mensen vanuit de gemeente mee naar SXSW, Ernst van den Berg vanuit Citymarketing en Roland de Bes vanuit Cultuur. “Zij gaan beiden vanuit hun eigen expertise mee, en zullen daar vooral bezig zijn met netwerken en het onderhouden van opgedane contacten. Het is belangrijk om de contacten met andere landen en steden warm te houden.” Music City The Hague past ook goed binnen de ambitie en visie van Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. “Den Haag is een stad zonder muren. We hebben een ruime blik naar buiten en daar varen we bij.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag