Justitie wil organisatoren evenementen laten betalen voor politie-inzet Justitie wil organisatoren evenementen laten betalen voor politie-inzet

Wedstrijden voetbalcompetitie gevrijwaard

, Peisam Tsang

Justitie wil organisatoren evenementen laten betalen voor politie-inzet

Wedstrijden voetbalcompetitie gevrijwaard

Peisam Tsang ,

Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend voor het doorberekenen van de kosten van de inzet van politiepersoneel bij grote evenementen. Het acht artikelen tellende wetsvoorstel wordt na de zomer voorgelegd aan de Ministerraad. Deze zal zich buigen over de hele of gedeeltelijke doorberekening van politiekosten aan organisatoren van commerciele evenementen met een vergunningplicht.

Wedstrijden voetbalcompetitie gevrijwaard

Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend voor het doorberekenen van de kosten van de inzet van politiepersoneel bij grote evenementen. Het acht artikelen tellende wetsvoorstel wordt na de zomer voorgelegd aan de Ministerraad. Deze zal zich buigen over de hele of gedeeltelijke doorberekening van politiekosten aan organisatoren van commerciele evenementen met een vergunningplicht.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de jarenlange discussie over voetbalvandalisme en de daarmee samenhangende kosten voor politie-inzet terug te dringen. Opstelten wil met het wetsvoorstel de impasse doorbreken en de gemaakte politiekosten op lokatie verhalen op de organisatoren van incidentele evenementen waarbij politie-inzet noodzakelijk wordt geacht. Door deze kosten op de organisator te verhalen hoopt de minister dat de branche zelf de verantwoordelijkheid neemt om te investeren in veiligheid en dat minder vaak een beroep op politiemankracht gedaan wordt.

De regeling geldt voor evenementen met een niet-openbaar karakter die worden georganiseerd door commerciele partijen. Onder niet-openbaar worden evenementen verstaan op een afgesloten terrein wat uitsluitend toegankelijk is voor bezoekers van het evenement in kwestie. Organisatoren van dergelijke evenementen kunnen een rekening gepresenteerd krijgen tot 100% van de kosten die gemaakt worden voor beveiliging door politiemedewerkers.

Voor openbare evenementen waarbij bezoekers zich mengen met de lokale bevolking (Sail Amsterdam, het zomercarnaval in Rotterdam) geldt dat 50% van de kosten voor politie-inzet wordt doorberekend. Evenementen met een bijzonder maatschappelijk, historisch, cultureel of sportieve betekenis als de intocht van Sinterklaas of de viering van Bevrijdingsdag worden gevrijwaard. Een andere uitzondering wordt gemaakt voor jaarlijks terugkerende competitieve evenementen die door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties worden georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat voor politie-inzet bij risico-evenementen als competitievoetbal geen kosten in rekening worden gebracht terwijl organisatoren van culturele evenementen wel moeten betalen.

Het besluit of politie-inzet nodig is om de openbare orde en veiligheid te handhaven ligt bij de burgemeester. Het wetsvoorstel moet een helpende hand bieden bij de keuze of een evenement doorgang moet vinden en of (extra) politie-inzet gewenst is. Op basis hiervan kan een burgemeester aanvullende voorwaarden opstellen of gemaakte kosten voor politiebeveiliging in rekening brengen.

Het gehele wetsvoorstel is te lezen op internet.
http://www.internetconsultatie.nl/politiekostenevenementen

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag