Ook Zuid-Hollandse Popunie tegen Popvisie Delft Ook Zuid-Hollandse Popunie tegen Popvisie Delft

“De weg die nu ingeslagen dreigt te gaan worden is heilloos”

, Remco van der Ham

Ook Zuid-Hollandse Popunie tegen Popvisie Delft

“De weg die nu ingeslagen dreigt te gaan worden is heilloos”

Remco van der Ham ,

Vandaag, 16 november wordt de ‘popvisie Delft’ aangeboden aan de Gemeente Delft, waarin wordt beoogd een stichting ter promotie van popmuziek in Delft op te richten die beschikking krijgt over 200.000 euro om een popprogramma uit te voeren op diverse plekken in de stad. Vorige week sprak Westerpop-organisator René Steijger al zijn scepsis over de plannen uit, en nu heeft ook de Zuid-Hollandse Popunie zich uitgesproken.

“De weg die nu ingeslagen dreigt te gaan worden is heilloos”

Vandaag, 16 november wordt de ‘popvisie Delft’ aangeboden aan de Gemeente Delft, waarin wordt beoogd een stichting ter promotie van popmuziek in Delft op te richten die beschikking krijgt over 200.000 euro om een popprogramma uit te voeren op diverse plekken in de stad. Vorige week sprak Westerpop-organisator René Steijger al zijn scepsis over de plannen uit, en nu heeft ook de Zuid-Hollandse Popunie zich uitgesproken.

Via een brief laat Martin Scheijgrond, directeur Stichting Zuid-Hollandse Popunie het volgende weten: “De Zuid-Hollandse Popunie vindt het positief dat de gemeente Delft, zeker in deze turbulente tijden, een poging onderneemt om een popnota voor Delft op te stellen, met daarin een visie en strategie ter ontwikkeling van een goed popbeleid voor de stad Delft. De nota gelezen hebbende, komt de Popunie tot de slotsom dat de gemeente Delft bovenstaande ambities niet waarmaakt en voornamelijk vertaalt in het optuigen van een onafhankelijk programmerende popstichting die hiervoor op jaarbasis uiteindelijk een zak geld ten bedrage van 200.000 euro beschikbaar gesteld krijgt. Hiermee wordt het popbeleid in Delft de komende jaren niet verbeterd of geprofessionaliseerd, maar zal er juist sprake zijn van versnippering en verdere afbrokkeling van de bestaande infrastructuur.”

De Popunie adviseert de Gemeente Delft, net als René Steijger van Westerpop, om investeren in de bestaande infrastructuur. ”Met Westerpop heeft Delft een aansprekend, eigenzinnig en succesvol popfestival dat tot de eredivisie van Nederland behoort. Met SPOD heeft Delft een popoefencentrum waar de vele amateurpopmuzikanten in de regio kunnen repeteren om hun niveau te verbeteren. En met Speakers heeft Delft een goed geoutilleerd kernpodium met nationale naam en faam en een in de loop der jaren opgebouwde expertise en netwerk. De basis van een florerend popbeleid wordt gevormd door een fundament bestaande uit een functionele infrastructuur met een professioneel kader. Repeteren, scholing en optredens zijn de kernbegrippen. Investeer als gemeente juist in de bestaande infrastructuur, los met de betrokken professionals de aldaar al jaren voort sluimerende problematiek structureel op en investeer op die manier in de duurzame ontwikkeling van de Delftse muziekscene.”

De Popunie laat dan ook weten tegen de Popvisie Delft te zijn. “De weg die nu ingeslagen dreigt te gaan worden is in de optiek van de Zuid-Hollandse Popunie heilloos, omdat het kind met het badwater weggespoeld dreigt te gaan worden. Zonder degelijk fundament en professioneel kader kan een effectief popbeleid nimmer aarden en tot volle wasdom komen.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag