De Haagse Popweek is begonnen! De Haagse Popweek is begonnen!

Opening met inspirerend Haags popdebat

De Haagse Popweek is begonnen!

Opening met inspirerend Haags popdebat

Vrijdag 13 oktober in de foyer van Het Nutshuis in Den Haag is de kick-off voor de Haagse Popweek met als deelnemers popinstellingen, organisatoren, enkele media, één fonds en muzikanten en belangstellenden uit de Haagse popscene samen met enkele gemeenteraadsleden. De aanleiding van dit popdebat is het nog te schrijven Haags popplan door de gemeente Den Haag.

Opening met inspirerend Haags popdebat

Tekst: Laura N. Wijninga (popdebat | Cok Jouvenaar (Chameleon) Foto's: Remco van der Ham | Cok Jouvenaar Vrijdag 13 oktober in de foyer van Het Nutshuis in Den Haag is de kick-off voor de Haagse Popweek met als deelnemers popinstellingen, organisatoren, enkele media, één fonds en muzikanten en belangstellenden uit de Haagse popscene samen met enkele gemeenteraadsleden. De aanleiding van dit popdebat is het nog te schrijven Haags popplan door de gemeente Den Haag. Het is ruim 4 jaar geleden dat de Haagse popscene en de gemeente bij elkaar is gekomen om gezamenlijk te discussiëren over de Haagse popinfrastructuur. Het hoofddoel van dit debat is om tot vijf aanbevelingen te komen die meegenomen kunnen worden in het nog te volgen popplan. De opening is in handen van de organisator van het debat, directeur van het Haags Pop Centrum, Rob Vondracek. Hij heet iedereen bij naam en toenaam welkom. Vervolgens neemt wethouder van Cultuur en Financiën Jetta Klijnsma het woord over en wijst iedereen erop dat de Haagse Popweek groots staat vermeld in het AD Haagse Courant van donderdag 12 oktober. Jetta (zoals de meeste deelnemers haar noemen) pleit voor een betere Haagse popinfrastructuur en belicht enkele voor haar belangrijke speerpunten. Bliksemgeluiden en bliksemschichten vullen opeens de foyer. 3voor12/denhaag columnist Arthur Crucq opent het debat met een speciaal voor het debat geschreven Bliksems om alle aanwezigen te triggeren. Boven de toeschouwers bovenin de foyer concludeert Arthur dat er meer kwantiteit wordt geprogrammeerd op Haagse festivals, dan kwaliteit. De discussie kan beginnen. Journalist Michiel Breedveld fungeert tijdens dit debat als voorzitter. Het eerste punt dat wordt aangehaald door de deelnemers is het gebrek aan urban en jonge honden in de programmering binnen de Haagse popinfrastructuur. Popjournalist en organisator Gerard van den IJssel is het hier totaal niet mee eens en heeft uitgezocht dat er maar liefst 234 Haagse bands afgelopen jaar hebben opgetreden op festivals in Den Haag. De discussie krijgt een andere wending als Culturalis het punt aansnijdt wat popmuziek nou eigenlijk is. Opeens wordt iedereen wakker en zegt wel te weten wat popmuziek is. Na ruim 10 minuten wordt uiteindelijk volstaan met: 'popmuziek is populaire muziek'. Terug naar het hoofdpunt kwantiteit boven kwaliteit. Langweiligkeit pleit voor uitwisseling van bands tussen landen. Het gebrek aan informatie over hoe bands zich kunnen profileren in Den Haag komt ook ter sprake. Er volgt weer een discussie die ertoe doet. Totdat café de Franse Bulldog de publieksmicrofoon tot zich neemt en gaat vragen waarom zijn subsidie niet gehonoreerd wordt voor de optredende bands. Gerard van den IJssel (grappend de rechterhand van Jetta genoemd) zegt dat een café winst maakt en dat de Franse daarom geen gemeentesubsidie krijgt. Terug naar de discussie. Er volgt het idee om het in het leven roepen van een Haagse popprijs en ook het idee om een nieuw podium te realiseren buiten het centrum. Culturalis reageert dat zij momenteel het voormalige podium Zcala in de Schilderswijk omtovert tot een nieuw wijkgericht podium. Op naar de tweede ronde. Arthur Crucq leest zijn laatste column 'Bliksems, deel 24' voor. Waarin hij heeft onderzocht of Den Haag popstad nummer 1 is aan de hand van het optellen van het aantal Haagse noteringen in de Nederlandse Top 40 van het afgelopen jaar. En wat blijkt, Haagse producties hadden in 2005 de meeste hitnoteringen. Dan oppert Doen Evenementen dat er hard geroepen moet worden dat Den Haag Popstad nummer 1 is. Er wordt hier te kort op ingegaan. Zou dit komen doordat de wethouder van Citymarketing Frits Huffnagel afwezig is? Een ander punt dat wordt aangesneden is het wegvallen van de Blockparty's. Blockparty's wordt georganiseerd door Musicon. Dit festival is voor autochtone en allochtone jongeren. Door toedoen van enkele relletjes door bezoekers zijn de party's een stop toegeroepen door de gemeente. Een idee volgt, 'om die herrieschoppers aan te pakken door activiteiten voor hen te ontplooien'. Misschien dat de Blockparty's terugkomen na vanavond. Dan komt het nog te realiseren Popmuseum ter sprake. De initiatiefnemer hiervan komt vanaf de publieksmicro-foon aan het woord. Conclusie is dat het popmuseum niet gebonden is aan de stad Den Haag, maar al ruim twee jaar op zoek is naar een geschikte, het liefst Haagse, locatie. Hierna volgt de vraag: 'moeten bands wel gebonden worden aan een stad of land?'. Na een twee uur durend debat is het tijd om één aanbeveling te geven per persoon. Enkele aanbevelingen zijn: 'meer samenwerkingen op lange termijn', 'de regelgeving van de gemeente moet transparanter en beter op elkaar afgestemd worden', 'er moet meer de wijken ingegaan worden'. Jetta heeft het debat tot zich genomen. De gehele discussie heeft zij druk geschreven, dit door afwezigheid van de popmuziekbeleidsmedewerker van de gemeente. Jetta komt uiteindelijk tot de volgende vijf conclusies: 'talent moet gescout, ondersteunt en gepromoot worden binnen en buiten Den Haag', 'podia moeten verder kijken binnen hun programmering', 'oefencentra moeten worden behouden', 'het popmuseum moet uitsluitsel krijgen op hun subsidieaanvraag' en 'de Haagse popprijs moet gerealiseerd worden door de gemeente'. Het is nu niet alleen aan de gemeente om alle vijf de conclusies vast te leggen en uit te voeren door middel van het popplan. Ook de deelnemers wordt gevraagd om met ideeën te komen bij de gemeente. Dus iedereen die nuttige tips heeft, is welkom bij de wethouder. Met dit Haags popdebat is een goed begin gezet voor de Haagse popweek. Adviezen zijn geopperd, maar helaas niet alle zijn opgepakt. Nu alleen maar hopen dat het niet weer vier jaar duurt voordat er en nieuw Haags popdebat volgt. Na het Popdebat speelt Chameleon, een jonge band met een overduidelijke conservatorium inslag. Hun jazz-rockachtige stukken worden slechts beluisterd door een handjevol geïnteresseerden. De meeste hebben hun heil buiten gezocht, waar gerookt mag worden. Gemiste kans van al deze zogenaamde Popbobo's. Tijdens het debat hadden vele een hele mond vol over muziek en hoe muziek beleefd moet worden. Maar als het puntje bij het paaltje komt en er oprecht goed gemusiceerd wordt geeft men niet thuis. Deze muziek mag dan niet ieders smaak zijn maar de grote vraag is; Zijn deze 'interessante' mensen muziekliefhebbers en/of professionals of gewoon een stel wannabees die erbij willen horen. Want met netwerken had het ook niet echt te maken.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag