Het Grote 3voor12/denhaag politieke interview Het Grote 3voor12/denhaag politieke interview

Politiek Den Haag staat achter de Haagse popmuziek

, Tamara Andriessen en Rob Vondracek,

Het Grote 3voor12/denhaag politieke interview

Politiek Den Haag staat achter de Haagse popmuziek

Tamara Andriessen en Rob Vondracek, ,

Wie had dat gedacht. We mailden een vragenlijst met 9 punten naar 9 Haagse politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart.
Het duurde enige tijd en nogal wat telefoontjes, maar ineens kwamen de antwoorden één voor één binnen.

Politiek Den Haag staat achter de Haagse popmuziek

Op het afsluitende zinnetje in de e-mail, met het verzoek te verschijnen op een rondetafelinterview werd enthousiast gereageerd. Dat hadden we niet echt verwacht, ze zullen het wel druk hebben, en ach popmuziek, maar niets is minder waar. We hebben de negen vragen omgebouwd tot vijf kernvragen. Natuurlijk wordt het ijzer gesmeed als het heet is. De politici hebben blijkbaar wat te vertellen. Logisch, voor een site die wekelijks door meer dan 3.000 bezoekers wordt bezocht. Op de dependance HPC popzolder in het Nutshuis kwamen Michel Santbergen van het CDA, Jan Brink van D66, David Rietveld van Groenlinks, Peter Bos van de Haagse Stadspartij, Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag, Ingrid Gyömörei van de SP, Rabin Baldewsing van de PvdA en Tessa Oosterhout van de VVD bijeen voor een rondetafelinterview. Onze collega, Radio1 verslaggever en Stork On Air hoofdredacteur Michiel Breedveld, werd opgeroepen deze loodzware delegatie aan de tand te voelen. Dit verslag kan wellicht een laatste stemwijzer zijn voor de gemeenteraadsverkiezing op[ dinsdag 7 maart. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde. 1.Wat is de visie van de partijen op de Haagse Popsector - op welke wijze wil uw partij de Haagse popsector versterken, wat dient veranderd of verbeterd te worden. - is een officiële popnota van de gemeente Den Haag nodig 2.Is er in De Haag behoefte aan - een middelgrote popzaal met onafhankelijke programmering (400 bezoekers) - een grote muziekhal (in de orde van grootheid van de Ahoy en de Heineken Music Hall) - een popmuseum - meer oefenruimten 3. Wat is het voorgenomen beleid ten aanzien van - festivals - underground en vernieuwende popmuziek - muziekcafécircuit, de problematiek rond de vergunningen 4. Heeft popmuziek dezelfde cultuurinhoudelijke waarde als de kunsten met de grote ‘K’ - dienen de subsidieverhoudingen nader bekeken te worden 5. Wat is de visie van de partijen op Haagse multiculturele popmuziek? - wat dient er te gebeuren om deze groepen meer voor het voetlicht te krijgen? . Wat hebben de lokale politieke partijen de afgelopen vier jaar gedaan voor de popmuziek in Den Haag? De SP is een kleine partij en heeft hierdoor te weinig kunnen doen. Ingrid Gyömörei betreurt dat. De komende vier jaar wil de SP meer doen. Ook zal de partij zich inzetten voor een popmuseum en er moeten meer popzalen en festivals als The Music In My Head komen. Den Haag moet meer gaan bruisen. Volgens Tessa heeft de VVD heeft al veel voor de popmuziek betekend. Zo heeft de partij onder leiding van de toenmalige cultuurwethouder Louise Engering de verbouwingen van het Paard van Troje en het HPC financieel gesteund. Nu het North Sea Jazz uit Den Haag vertrokken is, wil de VVD het vrijgekomen budget gebruiken voor nieuwe dingen, zoals het festival voor elektronische muziek. De Haagse Stadspartij heeft bijvoorbeeld de subsidieverhoging voor het HPC gesteund, maar maakt zich zorgen over de exploitatie van het Paard van Troje. De komende vier jaar wil de partij zich onder meer bezighouden met het vergunningenbeleid voor de broedplaatsen en de undergroundpodia. De regels zijn te streng. D66 heeft specifiek voor de popmuziek in Den Haag weinig gedaan. Wel voor cultuur in het algemeen. Leefbaar Den Haag heeft niets gedaan. GroenLinks heeft het popbeleid niet specifiek in haar programma staan. De partij vraagt zich af of popmuziek wel prioriteit heeft. Het CDA heeft veel interesse en warme belangstelling voor het popbeleid en heeft al veel gedaan. PvdA heeft de financiële bijdragen aan de verbouwing van het Paard van Troje gesteund. De partij wil graag verder investeren in festivals, met name in een dance festival. Een festival als het gestrande initiatief Sound&Vision op het Malieveld in Den Haag vinden zij belangrijk. Hoe kijken de partijen aan tegen de Haagse popsector? Moet er een popnota komen? Alle partijen zijn het er over eens dat er een popnota moet komen. Popinstellingen moeten wel zelf aangeven waar de knelpunten zitten en welke financiële middelen nodig zijn. Als de popnota er komt zal het popbeleid in Den Haag meer aandacht krijgen en zullen er meer dingen gerealiseerd kunnen worden. Is in Den Haag behoefte aan een popmuseum en een megahal? Alle partijen zijn het er unaniem over eens dat er een popmuseum in Den Haag moet komen. De financiering en de huisvesting zijn nog punten van discussie. Er is zeker behoefte aan meer oefenruimte voor lokale bands. De VVD pleit voor een rol voor de nieuwe amateurkunstenkoepel Culturalis wat betreft een voorzieningenonderzoek. De behoefte aan een nieuwe muziekhal ter vervanging van de Statenhal wordt door alle partijen erkend. Knelpunten zijn echter de strenge wet- en regelgeving. De gemeente moet hier beter over adviseren. Wat is het voorgenomen beleid ten aanzien van festivals? Rabin van de PvdA is tevreden met het festivalbeleid in Den Haag, maar vindt het programma van het Beatstad Festival ronduit ruk! En Marketing&Events zal meer als vergunningen- en subsidieloket moeten fungeren voor organisatoren van festivals. Ingrid van de SP vindt dat er meer en kleinschaliger alternatieve festivals mogen komen. Leefbaar Den Haag zou graag meer afterparty’s na afloop komen op de politieke agenda. De meeste partijen zijn verbaasd dat het organiseren van concerten in broedplaatsen zo wordt tegengewerkt, maar wel via het gemeentelijk broedplaatsenbeleid wordt ondersteund. Volgens Peter Bos lijkt het sinds de gemeente zich met het broedplaatsenbeleid bemoeit steeds moeilijker iets te organiseren in de underground. Volgens Tessa is dit juist pure underground! Wat vinden de partijen van de subsidieverhoudingen? Om meer geld te krijgen voor het Haagse popbeleid zou geschoven kunnen worden met subsidiegelden. Dit is een hekel punt volgens Tessa Oosterhout, die een keihard nee roept en het verschil benadrukt tussen high en low culture en het culturele erfgoed van bijvoorbeeld een Residentieorkest. Volgens Rabin Baldewsing moet er ingespeeld worden op de behoeftes van de bewoners van de stad en een verdeling gemaakt worden van wat we willen in de stad. Volgens Peter Bos is het verschil van subsidieverstrekking aan de popsector en aan de andere kunstsectoren groot. Volgens Tessa van de VVD staat de brede cultuur prima in verhouding tot de grotere kunsten. Wat is de visie van de partijen ten aanzien van de Haagse multiculturele popmuziek? De partijen verschillen van mening over het aanbod van de multiculturele popmuziek in Den Haag. Er wordt te weinig gelegenheid gegeven. Op festivals staan multiculturele acts bijvoorbeeld niet geprogrammeerd. De VVD vindt dat multiculturele artiesten zichzelf kenbaar moeten maken. De SP wil meer aandacht voor multiculturele muziek maar vind het een onbekend terrein, weet niet hoe dit aan te pakken en vindt dit een taak voor de popinstellingen. Volgens het CDA is het integratiebeleid een probleem. Volgens de PvdA zijn er genoeg multiculturele groepen. Die moeten zichtbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door goede scouting van muziekprogrammeurs. Conclusies: We mogen constateren dat er veel raakvlakken zijn. Popmuziek kan op veel sympathie rekenen van alle partijen. En dat is opvallend. Natuurlijk is er een discrepantie tussen links en rechts. De VVD wil liefst geen bemoeienis van de politiek met de inhoud van cultuur, de PvdA wil wel het een en ander kunnen sturen, bijvoorbeeld de instroom van multiculti bands in de Haagse popscene. Als het aan de partijen ligt, gaat er een popmuseum komen en komen er een popnota met knelpunten vanuit het veld ‘bottom up!’ en een onderzoek naar een middenpodium voor lokale en alternatieve pop. Het tweeslachtige broedplaatsenbeleid zal nader onderzocht worden. De Haagse Stadspartij wil dat de instellingen en de popmuzikanten het vooral zelf doen, zonder te veel bemoeienis. Zie hier de coalitiemogelijkheid tussen de VVD en de Haagse Stadspartij. Leefbaar Den Haag wil bijzondere aandacht voor combinaties van popmuziek en steun voor het broedplaatsenbeleid. Het CDA wil graag luisteren naar het veld en staat open voor ideeën. De SP wil de voorzieningen voor de pop sterk verbeteren en Groen Links en D66 zijn enigszins onduidelijk over waar ze precies voor staan. Popmuziek valt bij deze partijen gewoon onder cultuur. Kleinschalige initiatieven verdienen de voorkeur boven de grote projecten. De 3voor12/denhaagredactie zal deze partijen op de voet volgen. De meeste aanwezige politici zijn bereid een vervolg te geven aan dit rondetafel interview; wellicht na de installatie van de nieuwe Haagse gemeenteraad.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag