Parkpop perikelen… Parkpop perikelen…

Evaluatierapport zorgt voor opschudding

, Ferry Bovet,

Parkpop perikelen…

Evaluatierapport zorgt voor opschudding

Ferry Bovet, ,

Al eerder meldde deze site dat er veranderingen voor Parkpop – dat dit jaar het 25-jarig jubileum viert - op komst waren. Daarop anticiperend werkte organisator Den Haag Marketing & Events (DHM&E) in 2004 samen met het bedrijf Ducos/ACR. Het onderzoeksbureau Rispo bracht een rapport uit over Parkpop 2004. Een artikel hierover, dat eerder deze week in de Haagsche Courant werd gepubliceerd, zorgde voor onrust bij de Haagse muziekliefhebber. Wat is er aan de hand?

Evaluatierapport zorgt voor opschudding

Al eerder meldde deze site dat er veranderingen voor Parkpop – dat dit jaar het 25-jarig jubileum viert - op komst waren. Daarop anticiperend werkte organisator Den Haag Marketing & Events (DHM&E) in 2004 samen met het bedrijf Ducos/ACR. Het onderzoeksbureau Rispo bracht een rapport uit over Parkpop 2004. Een artikel hierover, dat eerder deze week in de Haagsche Courant werd gepubliceerd, zorgde voor onrust bij de Haagse muziekliefhebber. Wat is er aan de hand? DHM&E moet volgens de gemeentelijke Evenementenvisie 2004-2010 als beleidsontwikkelaar afstappen van het zelf organiseren van evenementen en dient deze daarom onder te brengen bij andere partijen. Ducos/ACR is de partij die als goede kandidaat voor Parkpop wordt gezien en daarom is al een gefaseerde samenwerking aangegaan in 2004. “De organisatie van Parkpop was in 2004 in handen van DHM&E; Ducos/ACR heeft zich met name achter de schermen met de gang van zaken bezig gehouden als adviseur en ondersteunend coproducent,” laat DHM&E directeur Peter Rijntjes weten. Die samenwerking zou niet op alle fronten positief zijn verlopen, stelt de krant. Medewerkers zouden er moeite mee hebben en er wordt gevreesd voor de samenwerking met jarenlange leveranciers, die vanwege de goede relatie wel eens wat aan de prijs willen doen, zodat de kostenpost binnen de budgetten blijft. “Voor betrokken medewerkers van DHM&E is de verzelfstandiging natuurlijk wel een sentimentele kwestie,” aldus Rijntjes. “Jarenlang hebben zij met grote inzet, veel creativiteit en maximale betrokkenheid Parkpop succesvol kunnen organiseren - straks zijn zij niet meer de organisatoren en dat gaat met begrijpelijke sentimenten gepaard, zowel bij deze medewerkers als bij de leveranciers met wie zij jaren hebben samengewerkt. Qua prijsstelling: het is ons inziens goed mogelijk dat een commerciële partij juist scherper kan inkopen. Vooral als die partij meerdere festivals organiseert, zoals Ducos/ACR, en dus combinatiekortingen kan bedingen.” Andere elementen die het rapport van Risbo (verbonden aan de Erasmus Universiteit) noemt, zijn het lagere budget voor bands wat door Ducos bedongen zou zijn, en het overdrijven van bezoekersaantallen om sponsors tevreden te houden. Rijntjes spreekt dit tegen. “Bezuinigingen, zoals het verlagen van het programmeringsbudget, zijn door DHM&E zelf doorgevoerd teneinde een sluitende begroting te bewerkstelligen. Dit is in goed overleg gebeurd met de externe programmeur Rock in Waterland. Van druk door Ducos/ACR is geen enkele sprake geweest. Eerder het tegendeel: zij hebben juist gepleit voor verruiming van het budget! In de evaluatie zijn een fors aantal betrokkenen (sponsoren, leveranciers, organiserende medewerkers, de gemeente Den Haag) aan het woord gelaten. Soms verwoorden deze betrokkenen hun eigen subjectieve mening. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bezoekersaantallen, waarvan door een enkeling wordt gesteld dat deze lager zijn dan de officiële opgave door de politie. Toch is deze officiële opgave de enige houvast die wij kunnen hanteren.” Wat betekent dit alles voor de toekomst van Parkpop? Risbo adviseert de verzelfstandiging van Parkpop stapsgewijs te laten verlopen. Vandaar dat in 2005, als uitzondering op de Evenementenvisie, wordt gekozen voor het houden van de volledige eindverantwoordelijkheid bij DHM&E, en het verstrekken van een opdracht aan Ducos/ACR voor het verzorgen van de productie. Rijntjes: “Pas in 2006 is er dus van verzelfstandiging sprake, waarbij DHM&E altijd zeggenschap zal houden over de merknaam, het concept en de inhoudelijke ontwikkeling. Daartoe wordt een handboek met kwaliteitscriteria en vereisten opgesteld. Daartoe bekijken wij ook of, volgend op het rapport van Risbo en volgend op een analyse van fiscale consequenties, bijvoorbeeld een stichtingsvorm (waarin Ducos/ACR deelneemt) de meeste geëigende vorm is voor behoud van de waarden behorend bij Parkpop.” Het jubileum komt dus niet in gevaar; DHM&E ziet het vol vertrouwen tegemoet: “Alle aanwezigen, waaronder de hoofdsponsoren, de pachter van de food & beverage, leveranciers, de externe programmeur, hebben zich krachtig uitgesproken om van Parkpop 2005 weer net zo'n fantastisch Haags feest van wereldformaat te maken als bij voorgaande edities. Met bovendien de nodige te verwachten extra's omdat Parkpop 25 jaar bestaat, hetgeen zich onder andere zal vertalen in een bijzondere keuze aan bands!”
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag