€ 7170 naar Samenwerkende Hulporganisaties dankzij Haagse Pop voor Azië € 7170 naar Samenwerkende Hulporganisaties dankzij Haagse Pop voor Azië

“Wij waren zelf een beetje verbluft dat het benefiet zoveel heeft opgebracht”

, Lilian van Dijk,

€ 7170 naar Samenwerkende Hulporganisaties dankzij Haagse Pop voor Azië

“Wij waren zelf een beetje verbluft dat het benefiet zoveel heeft opgebracht”

Lilian van Dijk, ,

Organisatoren Cok Jouvenaar en Peisam Tsang overhandigden op maandagmiddag 31 januari een symbolische cheque aan Unicef. Het bedrag, € 7170, was de opbrengst van het grote benefiet op zondag 23 januari: Haagse Pop voor Azië.

“Wij waren zelf een beetje verbluft dat het benefiet zoveel heeft opgebracht”

Organisatoren Cok Jouvenaar en Peisam Tsang overhandigden op maandagmiddag 31 januari een symbolische cheque aan Unicef. Het bedrag, € 7170, was de opbrengst van het grote benefiet op zondag 23 januari: Haagse Pop voor Azië. Margot de Graaff van Unicef nam de cheque in ontvangst. Ook aanwezig was Roy van der Ploeg, een van de persvoorlichters van Unicef en deze middag vertegenwoordiger van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). “Het geld wordt verdeeld onder de acht SHO-organisaties,” lichtte Roy toe. “Daarnaast is tien procent van het bedrag gereserveerd voor gastdeelnemers. Dat zijn organisaties die normaliter niet in de SHO zitten, maar zich hebben gemeld bij ons met een goed hulpverleningsplan in het getroffen gebeid, zoals SOS Kinderdorpen.” Elk van de acht SHO-organisaties beslist zelf aan welk land en aan welk project ze het geld uitgeven,” vervolgt Roy. “Het Rode Kruis zal het bijvoorbeeld besteden aan medicijnen en mobiele klinieken; Unicef zal zich richten op de hereniging van kinderen met ouders en zorgen dat kinderen worden ingeënt tegen besmettelijke ziektes. De NOVIB zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat vissers die hun boot hebben verloren een nieuwe krijgen.” Voor Azië is tot nu toe via gironummer 555 € 160 miljoen bijeen gebracht door de Nederlandse bevolking, overheid en bedrijven. Roy: “Na de actie op televisie hadden we al € 112 miljoen binnen. Vorige week hebben we een oproep doen uitgaan om geen nieuwe acties meer op touw te zetten. Helaas is dat verkeerd geïnterpreteerd door sommige media, waardoor acties waarop we nog rekenden zijn afgeblazen.” Zo ging een benefiet in Leidschendam afgelopen zondag niet door omdat bands zich terugtrokken en de gemeente dacht dat het geld niet meer nodig was. “Heel jammer, “ aldus Roy. “Hadden ze mij maar even gebeld, dan had ik kunnen uitleggen hoe het precies zit met onze oproep.” Inmiddels is al wel genoeg geld binnen om alle hulpprogramma’s die voor de komende twee jaar zijn gepland door te laten gaan, verzekert hij. Ook voor Darfur in Afrika werd negen maanden geleden actie gevoerd door de SHO. De respons uit het land was veel minder. “Dat iedereen massaal reageerde deze keer, komt omdat er snel beelden kwamen uit het getroffen gebied, er ook Nederlanders onder de slachtoffers waren en veel mensen de landen kennen omdat ze er met vakantie zijn geweest,” veronderstelt Roy. Ook Cok en Sam hadden voor hun benefiet niet op zo’n massale respons gerekend. “Wij waren zelf een beetje verbluft dat het zoveel publiek trok en zoveel heeft opgebracht.” Ze kregen ook van andere, zelfstandig opererende organisaties het verzoek het geld aan hen te doneren. “Er waren kapers op de kust. Bijvoorbeeld een mevrouw, die in het gebied zelf iets opgezet heeft en ons belde en foto’s stuurde. Maar wij hadden het bedrag al toegezegd aan de SHO, dus ze viste achter het net.”
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag