Het sleutelwoord is talentontwikkeling Het sleutelwoord is talentontwikkeling

Fonds 1818 steunt goede ideeën maar wil organisaties niet afhankelijk maken

, Peter Oostinga,

Het sleutelwoord is talentontwikkeling

Fonds 1818 steunt goede ideeën maar wil organisaties niet afhankelijk maken

Peter Oostinga, ,

Het Haagse Fonds 1818 is al een aantal jaren beschikbaar voor organisaties uit de regio die geldelijke hulp goed kunnen gebruiken bij hun projecten. In een vraaggesprek met Paul Cornelissen, de projectadviseur van de afdeling Jeugd & Maatschappij, blijkt dat Fonds 1818 als een rots in de branding fungeert voor zo’n beetje alles wat er in Den Haag gebeurt.

Fonds 1818 steunt goede ideeën maar wil organisaties niet afhankelijk maken

Het Haagse Fonds 1818 is al een aantal jaren beschikbaar voor organisaties uit de regio die geldelijke hulp goed kunnen gebruiken bij hun projecten. In een vraaggesprek met Paul Cornelissen, de projectadviseur van de afdeling Jeugd & Maatschappij, blijkt dat Fonds 1818 als een rots in de branding fungeert voor zo’n beetje alles wat er in Den Haag gebeurt. Wat is Fonds 1818? “Fonds 1818 is een vermogensfonds. Het is voortgekomen uit de NUTS Spaarbank van Den Haag.” Sinds wanneer bestaat het fonds? “Sinds 1992. We zijn een rechstreekse rechtsopvolger van de NUTS Spaarbank van Den Haag. Die werd in 1818 opgericht, dat verklaart de naam. De aanleiding voor het fonds was de verkoop van de NUTS Spaarbank van Den Haag aan de VSB bank. Met de winst die uit die verkoop voortvloeide is Fonds 1818 opgericht.” Wat is het doel van Fonds 1818? “Ons doel is de kwaliteit van het leven in ons leefgebied verbeteren. Dit doen we door het steunen van allerlei projecten waarvan wij denken dat die bijdragen aan dit doel. Deze projecten worden door zelfstandige organisaties aangedragen en uitgevoerd. Voor de organisaties die bij ons een bijdrage aanvragen geldt wel dat ze geen winstoogmerk mogen hebben, geen religieus uitgangspunt hebben en niet politiek getint zijn. Ook individuele mensen komen niet in aanmerking voor ons fonds.” Opereert Fonds 1818 landelijk, provinciaal of regionaal? “Regionaal. We steunen in het beginsel projecten uit Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk, de Bollenstreek, Zoetermeer en hun randgemeenten. Dit betekent dat we een redelijk deel van de provincie Zuid-Holland bestrijken maar niet provinciaal zijn.” Waar haalt Fonds 1818 zijn geld vandaan? “Toen in 1992 de NUTS Spaarbank van Den Haag verkocht werd, werd er van de winst het fonds opgezet. Het resterende bedrag werd vastgezet. Hierdoor hebben we nu jaarlijks ongeveer tien miljoen euro tot onze beschikking. Ik weet verder niet echt hoe het precies zit maar het is een soort van rentenieren.” Waaraan worden deze inkomsten besteed? “Aan een breed scala aan projecten. We zijn opgedeeld in afdelingen te weten Zorg & Welzijn, Jeugd & Maatschappij, Kunst & Cultuur, Natuur & Mileu en Onderwijs. Fonds 1818 doet weinig in de sport. Niet omdat we het niet willen steunen maar er zijn al genoeg andere fondsen die zich meer op sport richten. Bij de verdeling voor dit jaar is er voor popmuziek 250.000 euro beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld over allerlei festivals en popprojecten. De meeste festivals in de regio worden door ons ondersteund. Het sleutelwoord hierbij is talentontwikkeling. Laatst heb ik bij het Crossing Border festival met allerlei organisatoren en zaaleigenaren over dit onderwerp zitten praten en dit fascineerde ons zo, dat we binnenkort een vervolg meeting hebben. Bij Kunst & Cultuur richten we ons voornamelijk op amateurkunst. Onder Zorg & Welzijn vallen projecten in de psychiatrie, met drugsverslaafden en in kinderziekenhuizen. We krijgen jaarlijks nu bijna tweeduizend aanvragen binnen en proberen daar een redelijke verdeling over te maken.” Hoe zou Den Haag er cultureel uit zien zonder Fonds 1818 “Eigenlijk zou je niet zoveel verschil zien met nu. Wel zou je zien dat de voorzieningen minder luxe zouden zijn en projecten iets meer basic uitgevoerd zouden moeten worden. Fonds 1818 heeft eigenlijk nergens een allesbepalende rol. We steunen goede ideeen maar willen organisaties niet afhankelijk van ons maken. Zonder Fonds 1818 zou iedereen het nog prima redden, alleen kan je dan net niet die mooie zaal huren of die betere geluidsset nemen.” Hoe ziet de toekomst van het fonds eruit? “Ons streven is gewoon regionaal te blijven. Door onze redelijk constante inkomstenbron zullen we nog wel heel lang door kunnen gaan. Wat we nu wel merken is dat er steeds meer aanvragen binnenkomen. Dit is het directe gevolg van alle bezuinigingen die momenteel doorgevoerd worden door de regering. Er vallen andere fondsen en subsidies weg en men wil toch zijn of haar project doorzetten en dus komen er meer aanvragen bij ons. Wij zullen hierdoor een nog betere blik op de plannen moeten werpen en een nog strengere selectie maken of gewoon verdelen over meer projecten, wat minder steun per project inhoudt.”
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag