24-uurs locaties in Amsterdam bekend

Tien ondernemingen krijgen uiteindelijk vergunning

Redactie Amsterdam ,

Burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, heeft eindelijk de 25 panden en 15 gebieden in Amsterdam aangewezen waar eventueel mogelijk 24-uurs horeca kan komen. Deze zijn verspreid over zes stadsdelen, van het centrum tot de Zuidas. Niet elke locatie krijgt een 24hrs bestemming. Er komen namelijk maximaal tien vergunningen voor 24hrs horeca. Maximaal drie daarvan zijn bestemd voor clubs/disco's die bijvoorbeeld voornamelijk dance muziek programmeren. Het gaat om tijdelijke locaties, de vergunningen worden voor een periode van vijf jaar afgegeven.

Horecavisie 2011-2014
Eind vorig jaar is de Horecavisie 2011-2014 vastgesteld in de gemeenteraad. Een aantal partijen in de raad zien graag ruimere mogelijkheden om uit te gaan in Amsterdam. Dat vond ook de toenmalige Nachtburgemeester van Amsterdam, DJ Isis. Uit een onderzoek dat zij heeft gedaan bleek dat jongeren tevreden zijn over het uitgaan in de stad, maar veelzijdiger aanbod willen van horecagelegenheden die langer open zijn. Burgemeester Van der Laan heeft daarom voorgesteld om maximaal tien plekken in de stad aan te wijzen waar vernieuwende horecaconcepten de gelegenheid krijgen om 24 uur per dag open te zijn.

Wat is 24-uurs horeca?
24hrs horeca kan van alles zijn. Zolang het maar een toevoeging is aan de bestaande horeca en niet voor extra overlast voor de omgeving zorgt. In buitenlandse steden zijn er tal van voorbeelden van 24hrs horeca. Dat kan gaan om een koffiebar met boekenwinkel waar je kunt studeren. Een 24hrs fitness, restaurant, gamecenters of een nachtwinkel. Ook voor broedplaatsen, kunst of andere culturele initiatieven is plek. Het gaat dus om veel meer dan clubs of disco's waar voornamelijk dance muziek geprogrammeerd staat. In de plannen van de gemeente komen hiervan maximaal drie plekken voor. Kijk hier voor een inventarisatie van Internationale 24uurs voorbeelden voor Amsterdam.

Overlast

De locaties zijn door de politie en de stadsdelen beoordeeld op de punten bereikbaarheid, parkeren en geluidsoverlast. Bij de locaties mag geen extra overlast ontstaan en de  polititecapaciteit mag niet onder druk komen te staan. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het verlenen van alle 24hrs horeca vergunningen.

Bestaande Horeca

De concurrentie in de horecabranche is fors. Daarom wil de gemeente ook rekening houden met bestaande horecagelegenheden. Nu mogen nachtzaken in de directe omgeving van het Leidseplein en Rembrandtplein vijf keer per jaar langer open blijven. Dit mag straks twaalf keer per jaar.

Ook wordt onderzocht of bestaande clubs, die in hetzelfde segment actief zijn als de nieuwe 24hrs horeca, langer open mogen, bijvoorbeeld op een vaste dag per maand. Ook hiervoor geldt dat dit alleen kan als dit niet tot meer overlast voor de omgeving leidt en zonder dat er meer politiecapaciteit nodig is.

Meepraten?
De lijst met locaties wordt op 12 april besproken in de Commissie Algemene Zaken (AZ). Wilt u meepraten over de plannen van de gemeente voor 24hrs horeca? Dan bent u van harte welkom om in te spreken bij de Commissie AZ op 12 april 2012. U kunt de Commissie vertellen over mogelijke plannen, ideeën of bezwaren. Dat geldt voor iedereen, bewoners en horeca-ondernemers.

Als u wilt inspreken bij de Commissie AZ dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot 24 uur voor de vergadering. Meer informatie vindt u op: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/

Hoe verder?

Na de Commissie AZ zijn grofweg drie stappen nodig om tot de opening van de eerste 24hrs locatie te komen. Het gaat om de volgende stappen:

Stap 1: Oproep
De gemeente doet bij deze een oproep aan initiatiefnemers binnen en buiten Amsterdam om met voorstellen te komen voor een 24hrs locatie. Die hebben daarvoor drie maanden de tijd. Kijk voor de criteria en spelregels in het Plan van Aanpak.

Stap 2: Beoordelen van voorstellen
Voorstellen worden beoordeeld door een team van experts. Die kijken of de plannen een verrijking zijn voor het Amsterdamse nachtleven en naar de technische details. Als er meerdere goedgekeurde plannen voor één locatie zijn, wordt er geloot.

Stap 3: Vergunning afgeven
De ondernemer krijgt twee maanden om de vergunning aan te vragen. Hierbij horen de gebruikelijke wettelijke procedures. In Amsterdam geldt standaard een Bibob-toets. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar.

Als het allemaal mee zit, zou de eerste 24hrs locatie nog zomer 2012 (derde kwartaal) open kunnen.