Paul Wissink van Jam Studios zet vraagtekens bij de plannen van Stichting S-O-S

Robin Lemmers: "hoe meer goede plekken voor muziekmakers, hoe beter"

Erik Verkoyen, ,

In een open brief zet Paul Wissink van Jam Studios vraagtekens bij de plannen voor een nieuw groots opgezet muziekcentrum in Amsterdam-Oost. Volgens Paul Wissink is er binnenkort voldoende oefenruimtecapaciteit en is de kwaliteit in Amsterdam nog nooit zo goed geweest.

Robin Lemmers: "hoe meer goede plekken voor muziekmakers, hoe beter"

Afgelopen 4 januari ontvingen we op de redactie van 3VOOR12/Amsterdam een open brief van Paul Wissink over de publiciteit rond het geplande muziekmakerscentrum van Stichting S-O-S (de link naar de brief staat naast dit artikel) Daarin spreekt hij zijn ongenoegen uit over de toon van de Stichting ten opzichte van de bestaande Amsterdamse oefenruimtes en vraagt hij zich af wat de toegevoegde waarde is van de plannen van de stichting. Ik vroeg Paul Wissink per e-mail wat precies de aanleiding was voor het versturen van deze brief. "De aanleiding voor het artikel komt voort uit het feit dat er de afgelopen jaren meerdere artikelen zijn verschenen zowel in de krant als op het net. In vrijwel al deze artikelen werd het repetitieland zoals dit momenteel bestaat keer op keer met de grond gelijk gemaakt. Oefenhokken die voor de doelgroep ontoelaatbaar zouden zijn en gehorige tochtige ruimten zijn geen uitzondering maar eerder regel in alle persverklaringen. Een aantal bands heeft ons er op gewezen dat dit 14 december j.l weer het geval was in een artikel in De Telegraaf, en nu zijn wij dan ook van mening dat het tijd wordt voor een tegengeluid. De kwaliteit van de oefenruimten in Amsterdam is nog nooit zo goed geweest en het is dan ook wrang om constant te moeten worden geconfronteerd met artikelen alsof er niets is veranderd de afgelopen 10 jaar. Het kan toch niet zo zijn dat ik bijvoorbeeld over vijf jaar een restaurant wil gaan beginnen en dan vijf jaar tegen iedereen die het maar horen wil ga vertellen hoe slecht alle restaurants zijn dus wacht maar tot mijn restaurant open gaat, dan komt het allemaal wel goed." Hoe reëel schat je de plannen van S-O-S Orfeo in? "Gezien de opzet van het geheel zou ik er met mijn band zoals het er nu uitziet niet graag gaan repeteren. Het oogt mij persoonlijk nogal steriel en inspiratieloos, maar naar wat ik begrepen heb is het stadsdeel wel erg geïnteresseerd in de plannen van S-O-S. Deze heb ik dan o.a ook het artikel gemaild omdat ik van mening ben dat het geld voor een initiatief als S-O-S beter geïnvesteerd zou kunnen worden in bijvoorbeeld gelegenheden om op te treden, of gerichte bandcoaching waardoor het niveau van bands steeds beter zal gaan worden enz,enz........" Hoe gaan de zaken in de nieuwe vestiging van Jam Studio's aan het Azartplein? "Ik begrijp deze vraag omdat ik mij kan voorstellen dat er al snel gedacht zal worden dat ik dit bericht de wereld in stuur uit eigen belang. Nu wil ik benadrukken dat de nieuwe vestiging nog niet zo loopt als verwacht, maar dit geeft wel aan dat de bands momenteel voldoende gelegenheid hebben om goed te kunnen repeteren. Dus is zo een centrum met 30 oefenruimten nog wel van toepassing in een stad als amsterdam. Ik ben van mening dat wanneer er een gebouw zal gaan komen in de vorm zoals voorgesteld uiteindelijk de bands weer terug zullen gaan naar een niveau van tien jaar geleden omdat er geen geld meer zal zijn voor nieuwe apparatuur e.d." Heb je Robin Lemmers van S-O-S Orfeo ook direct benaderd met je kritiek? "Ja, ik heb ook Robin Lemmers dit artikel gemaild omdat, zoals ik schrijf in het artikel, ik hem verleden jaar ook een aantal keer heb ontmoet.Tijdens deze ontmoetingen hebben wij het zelfs gehad over een "eventuele" samenwerking, maar heb vervolgens niets meer gehoord op de persberichten na. Maar na het verzenden van het artikel belde hij ongeveer 15 minuten later op om voor de volgende dag (gisteren dus) een afspraak te maken in Zeeburg. Na dit gesprek is het duidelijk geworden dat samenwerken wat ons betreft niet meer wenselijk is om motiverende redenen." Robin Lemmers bevestigt dit (opnieuw per e-mail). Ik vroeg hem wat hij van de kritiek van Paul Wissink vindt. "De brief van Paul Wissink heb ik inderdaad gelezen. Naar aanleiding hiervan heb ik hem ook gesproken en schriftelijk geantwoord. Mijn mening is dat The Jam -tot op heden- in het popsegment de absolute uitzondering op de regel vormt (en dat heb ik Paul Wissink ook herhaaldelijk gezegd). Waren alle repetitieplekken maar zo goed verzorgd. The Jam heeft bewezen dat systematische kwaliteitsverbetering loont. Juist omdat Paul Wissink en wij hierover hetzelfde denken, is zijn kritiek op onze plannen naar mijn mening ongegrond:hoe meer goede plekken voor muziekmakers, hoe beter." Het klopt toch wel dat de capaciteit in afgelopen jaar en komend jaar met de plannen van bijvoorbeeld Melody Line al is uitgebreid. Hoe kan het muziekcentrum daar een bijdrage aan leveren? "Over een eventuele 'overcapaciteit' aan goede oefen- en werkplekken maak ik me geen zorgen. Er is in muziekrepetitie-land nog steeds een enorme achterstand in te halen. Dat de bestaande aanbieders hier anders over denken, verbaast mij niet. De huidige ontwikkelingen zijn m.i. het directe gevolg van een zich wijzigende situatie, onder meer veroorzaakt door de kwaliteitsverbetering die The Jam heeft gerealiseerd en het feit dat de plannen van S-O-S steeds concreter zijn geworden. Het muziekmakerscentrum in het Polderweggebied gaat er dus komen, zodra de sanering op de locatie is afgerond wordt gestart met de bouw. Over de plannen en aanpak wordt regelmatig informatie gepubliceerd op o.a.de website."