Bestuur BV Pop stapt op en sluit zich aan bij Ntb

Belangenorganisatie weg bij FNV KIEM

Sjoerd Huismans ,

Het bestuur van BV Pop, de belangenorganisatie voor popmusici, heeft besloten zijn functie bij FNV KIEM neer te leggen en zich aan te sluiten bij de Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond), de grootste en oudste vakbond voor musici en acteurs. Jerney Kaagman: “De laatste jaren is elke herkenbaarheid voor popmusici bij FNV KIEM verloren gegaan, verdween kennis en expertise en werd zelfs onze eigen nieuwsbrief en website wegbezuinigd.”

Belangenvereniging BV Pop bestond in 2010 25 jaar. Dat jaar werd op Noorderslag een convenant getekend waarin werd besloten om BV Pop en Ntb op korte termijn te laten fuseren onder de vlag van FNV KIEM, de vakbond voor zzp’ers. Volgens BV Pop zat er echter geen voortgang in de gesprekken met FNV KIEM. Dit jaar nog moet FNV KIEM opgaan in een ongedeelde FNV, en door dat besluit “is het laatste resterende vertrouwen van de popleden om te komen tot één muziekbond verdwenen.” De bestuursleden, waaronder Jerney Kaagman, Henk Westbroek, Bert Ruiter en Arnold Mühren roepen de BV Pop-leden op zich, net als zij, aan te sluiten bij Ntb. “Ntb biedt in de ogen van het BV Pop bestuur betere, gespecialiseerde service voor zelfstandige popmusici, is leidend in de lobby voor betere auteurs- en naburige rechten en heeft de herkenbaarheid van een muzikantenvereniging die noodzakelijk is voor een sterke belangenbehartiging.”

Jerney Kaagman zegt in een persbericht van BV Pop: “Toen wij dertig jaar geleden BV Pop oprichtten zijn wij na een paar jaar gaan samenwerken met FNV Kunstenbond, de voorloper van FNV KIEM. We hebben in die tijd veel voor elkaar gekregen, deels ook toen al in samenwerking met de Ntb. Met name de invoering van het Naburig Recht en de oprichting van rechtenorganisaties Sena en NORMA waren belangrijke wapenfeiten. De laatste jaren is elke herkenbaarheid voor popmusici bij FNV KIEM verloren gegaan, verdween kennis en expertise en werden zelfs onze eigen nieuwsbrief en website wegbezuinigd. Ons doel is altijd geweest de belangen van popmuzikanten te verenigen en zo goed mogelijk te behartigen. Dat kun je niet als splintergroepje, maar ook niet in een gigantisch totaal waarin je geen zeggenschap meer hebt. Een grote muzikantenbond is daarvoor, zeker nu, van enorm belang.

Zowel collectief als individueel zijn popmusici, waarvan het grootste deel zich de laatste jaren al bij de Ntb aansloot, beter af bij de Ntb: qua herkenbaarheid, qua inspraak en qua service (contracten screenen, verzekeringen en hulp bij incasso bijvoorbeeld). We roepen daarom leden en ook niet-leden op ons samen sterk te maken voor een sterke positie voor popmuzikanten. Binnen de Ntb. De eenheidsworst van ‘FNV Ongedeeld’ biedt daartoe geen kansen. De beloften die ons jarenlang werden gedaan om een fusie mogelijk te maken zijn steeds weer gebroken. Wat in praktijk al jaren werkt: nauwe samenwerking met de Ntb moet nu gewoon definitief worden.”