College van Toezicht: Uitgever Gerrits schond regels niet in Pownews-rel College van Toezicht: Uitgever Gerrits schond regels niet in Pownews-rel

Regels Buma/Stemra niet helder genoeg

, Atze de Vrieze

College van Toezicht: Uitgever Gerrits schond regels niet in Pownews-rel

Regels Buma/Stemra niet helder genoeg

Atze de Vrieze ,

Uitgever Jochem Gerrits heeft de regels van Buma/Stemra niet overtreden in de zaak rond componist Melchior Schoenmakers. Dat is de conclusie van het College van Toezicht Auteursrechtenorganisaties (CvTA). Actualiteitenprogramma Pownews zwengelde de zaak aan door een telefoongesprek tussen Gerrits en de advocaat van Schoenmakers uit te zenden. Daarin bood de uitgever aan een conflict met Buma op te lossen als de componist een uitgeefcontract met hem tekende. Gerrits zou in die hoedanigheid recht hebben op een derde van de inkomsten. De Raad is kritisch over de manier waarop Buma zich tegenover zit soort zaken wapent.

In het rapport staat: “Het CvTA concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat er integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden bij de organisatie Buma/Stemra in het kader van de behandeling van de claim van de componist. Wat de betreffende bestuurder aangaat, constateert het CvTA dat deze heeft aangeboden een uitgaveovereenkomst te sluiten met de componist en dat hij tevens heeft aangeboden de kwestie bij bestuur en directie van Buma/Stemra aan te kaarten.” Dat Gerrits binnen de regels handelde zegt overigens niets over de afhandeling van het conflict. Dat is nog onder de rechter. De CvTA doet inhoudelijk een uitspraken.

De raad wijst dus geen beschuldigende vinger naar Gerrits, maar zegt daarmee ook dat zijn handelen slim of gewenst is binnen Buma/Stemra. Het probleem ligt eerder bij onduidelijke gedragsregels bij de auteursrechtenorganisatie. “Het CvTA constateert voorts dat er bij Buma/Stemra geen duidelijke regels bestaan die voorzien in een geval waarbij een uitgever of componist die tevens bestuurder is, meent een claim te hebben op Buma/Stemra. Daarmee heeft Buma/Stemra naar oordeel van het CvTA in onvoldoende mate gevolg gegeven aan de eerdere aanbeveling van het CvTA integriteitsregels in te voeren die mogelijke belangverstrengeling of het mogelijk ontstaan daarvan  tijdig aan het licht kunnen brengen. Deze lacune zal zo snel mogelijk moeten worden gedicht.”

 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12