Advies cultuurnota Groningen: popmuziek redelijk ongeschonden Advies cultuurnota Groningen: popmuziek redelijk ongeschonden

Simplon moet efficiencyslag maken

, Atze de Vrieze

Advies cultuurnota Groningen: popmuziek redelijk ongeschonden

Simplon moet efficiencyslag maken

Atze de Vrieze ,

Na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft nu ook Groningen een advies voor de cultuurnota. Waar in Rotterdam twee podia hun subsidie volledig verliezen, blijft de popmuziek in de noordelijke stad redelijk ongeschonden. Poppodium Vera krijgt zelfs evenveel subsidie al in de huidige periode, van Simplon wordt een efficiencyslag gevraagd. Eurosonic/Noorderslag behoudt zijn subsidie. De stichting Urban House, die diverse evenementen organiseert, krijgt iets minder geld dan voorheen.

Het advies voor de cultuurnota gaat vooraf een definitieve besluitvorming in de gemeenteraad, maar geldt als een zwaarwegend oordeel. De gemeente Groningen heeft in de periode 2013-2016 per jaar 31 miljoen euro beschikbaar voor cultuur. 12,5 miljoen daarvan gaat naar de vijf kernvoorzieningen in de stad: het Groninger Museum, De Oosterpoort/Stadsschouwburg, een groot deel van het budget van het Centrum Beeldende Kunst en de opgetelde budgetten van de voorgenomen fusiepartners Stedelijke Muziekschool/Kunstencentrum Groep. 6 miljoen gaat naar Biblionet. De overige 3 miljoen wordt verdeeld over 48 instellingen.

Vera
Onder die instellingen ook het meest prominente poppodium van Groningen, Vera. De adviescommissie is zeer tevreden over het functioneren van de popzaal en beloont dat met een subsidie van 400.000 euro, evenveel als in de huidige periode. "Vera presenteert zich als een goed lopende, professionele organisatie, open naar de samenleving en zich bewust van wat er speelt in de stad. Het podium haalt het beste uit de verenigingstraditie (verankering en actieve participatie van de achterban) maar is zich ook bewust van de noodzaak zich te blijven vernieuwen. Vera heeft een sterke traditie in het consulteren van zijn publiek." Al is er ook wat kritiek: "Daarbij is wel meer aandacht nodig voor talentontwikkeling in de popcultuur. Enige doorstroming van het programmerend team verdient met het oog op de toekomst wel aandacht."

Simplon
Voor Simplon zijn de druiven wat zuurder. Het kleinere podium aan het Boterdiep ziet zijn subsidie teruglopen van 428.000 naar 300.000 euro. "Simplon heeft de afgelopen periode oude schulden weggewerkt. Maar de Kunstraad acht de operatie van verandering van de bedrijfscultuur nog niet voltooid. Wat de Kunstraad zorgen baart is de weinig zakelijke opstelling van de directie en het gebrek aan inhoudelijke visie en strategisch inzicht. De cultuur ‘voor iedereen’ beschikbaar te zijn leidt tot versnippering. In praktijk oogt de bedrijfsvoering rommelig, ontbreekt een transparant beleid en worden er te weinig strategische keuzes gemaakt. In de kosten-batenanalyse werkt dit nadelig uit: zelfs gewogen tegen gelegitimeerde lagere publieksinkomsten (vanwege de jonge doelgroep) zijn de kosten te hoog ten opzichte van het publiek dat feitelijk wordt bereikt."

Eurosonic/Noorderslag
De stichting Urban House, organisator van festival New Attraction en van diverse losse evenmenten op het gebied van hiphop/urban, krijgt niet de gehoopte 90.000 euro, maar blijft steken op 45.000 euro, net iets minder dan het in de huidige periode krijgt. Festival Eurosonic/Noorderslag daarentegen ziet zijn gemeentelijke bijdrage iets omhoog gaan, van 108.000 naar 140.000 euro. "Noorderslag is zowel inhoudelijk als economisch van grote waarde voor de stad. De Kunstraad acht het wenselijk om het evenement te steunen in zijn inhoudelijke en fysieke groei. Daarbij is de rol van de gemeente gelegen in het faciliteren van een goede infrastructuur, het leggen van een basis onder de exploitatie en het mede mogelijk maken van innovatie. De Kunstraad adviseert de huidige incidentele bijdragen om te zetten in meerjarige bijdragen met een kleine verhoging als investering in het innovatieprogramma."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12