SP stelt Kamervragen over Buma/Stemra SP stelt Kamervragen over Buma/Stemra

Kamerleden Van Dijk en Gesthuizen kritisch over salaris directie

, Atze de Vrieze

SP stelt Kamervragen over Buma/Stemra

Kamerleden Van Dijk en Gesthuizen kritisch over salaris directie

Atze de Vrieze ,

SP-kamerleden Jasper van Dijk en Sharon Gesthuizen hebben Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Fred Teeven over Buma/Stemra. Gisteren werd voor het eerst bekend gemaakt hoeveel de directie van de auteursrechtenorganisatie verdient.

Kamerleden Van Dijk en Gesthuizen kritisch over salaris directie

SP-kamerleden Jasper van Dijk en Sharon Gesthuizen hebben Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Fred Teeven over Buma/Stemra. Gisteren werd voor het eerst bekend gemaakt hoeveel de directie van de auteursrechtenorganisatie verdient. Directeur Hein van der Ree en directeur juridische zaken Cees van Rij zitten allebei ruim boven de Balkenendenorm. Gewezen directievoorzitter Cees Vervoord zat daar zelfs nog veel verder boven.

Vragen van de leden Van Dijk en Gesthuizen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de topsalarissen bij Buma/Stemra.

1
Kent u het bericht ‘Buma/Stemra-directie zit fors boven balkenendenorm’? 1)

2
Is het waar dat de voormalig directeur van Buma/Stemra voor acht maanden werken 379 duizend euro verdiende, en dat ook minimaal twee andere bestuurders meer dan 200 duizend euro verdienden? Zijn er nog meer salarissen binnen deze organisatie uitgekeerd die hoger zijn dan het salaris van een minister? Zo ja, hoeveel en aan wie?

3
Wat vindt u van deze topsalarissen?

4
Deelt u de mening dat de geïnde vergoedingen zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de creatieve makers die hier recht op hebben, dat niet over de ruggen van deze mensen zoveel mogelijk geld moet worden verdiend en dat om die reden bescheiden salarissen bij een organisatie als Buma/Stemra op zijn plaats zijn?

5
Vindt u deze topsalarissen in overeenstemming met het doel van deze organisatie, te weten dat het doel niet is om winst te maken maar om ‘tegen zo laag mogelijke kosten’ de vergoedingen over de muziekauteurs te verdelen? 2)

6
Welke democratische mogelijkheden hebben de leden en andere belanghebbenden bij vereniging Buma en stichting Stemra zelf om deze salarissen aan de orde te stellen en deze te verlagen?

7
Wat is uw reactie op de forse kritiek van Buma/Stemra bestuursleden Henk Westbroek en Hans Kosterman in de Volkskrant? 3)


Vindt u de werkwijze van deze organisatie, waaronder ook het tot stand komen van de salarissen, voldoende transparant? Zo niet, welke maatregelen gaat u nemen om de transparantie te vergroten?

9
Is het waar dat diverse bestuurders van deze organisatie een spreekverbod is opgelegd? Wat vindt u hiervan?

10
Bent u bereid er voor te zorgen dat de salarissen bij Buma/Stemra naar beneden worden bijgesteld en in ieder geval niet hoger zullen zijn dan het salaris van een minister? Zo niet, waarom niet?

11
Bent u in ieder geval bereid het College van Toezicht op de collectieve beheersorganisaties te vragen hier onderzoek naar te laten doen, zowel naar de salarissen, de democratische controle hierop, de transparantie en het opgelegde spreekverbod? Zo niet, waarom niet?


1) Volkskrant, 10 mei 2011
2) www.bumastemra.nl, veel gestelde vragen:
‘Maakt Buma/Stemra winst?
Nee. Buma/Stemra is een bedrijf zonder winstoogmerk. Dat is inherent aan de organisatievorm: Buma is een vereniging, en Stemra een stichting. Het doel is niet om winst te maken maar om tegen zo laag mogelijke kosten de activiteiten uit te voeren. In principe vloeien alle inkomsten, na aftrek van onze kosten, terug naar de leden.’
3) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3380/muziek/article/detail/1884336/2011/05/04/Bestuurlijke-krankzinnigheid-bij-Buma-Stemra.dhtml

 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12