'Bestuursstructuur Buma/Stemra op de schop en onafhankelijke voorzitter' 'Bestuursstructuur Buma/Stemra op de schop en onafhankelijke voorzitter'

Mini-revolutie en nieuwe bestuursleden op ledenvergadering

, Ingmar Griffioen

'Bestuursstructuur Buma/Stemra op de schop en onafhankelijke voorzitter'

Mini-revolutie en nieuwe bestuursleden op ledenvergadering

Ingmar Griffioen ,

De bestuursstructuur van zowel Buma als Stemra moeten op de schop en een meerderheid van de leden voelt voor een onafhankelijke voorzitter. Dat is de uitkomst van twee moties, die vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra zijn aangenomen. Tony Berk is niet herkozen in het bestuur.

Mini-revolutie en nieuwe bestuursleden op ledenvergadering

De bestuursstructuur van zowel Buma als Stemra moeten op de schop en een meerderheid van de leden voelt voor een onafhankelijke voorzitter. Dat is de uitkomst van twee moties, die vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra zijn aangenomen. Bij de verkiezing voor het bestuur zouden veel huidige bestuursleden niet herkozen zijn, waaronder Tony Berk.

Nooit eerder zal er zo zijn uitgekeken naar een ledenvergadering van Buma/Stemra. De auteursrechtenbeheerder lag de afgelopen maanden ongekend onder vuur. Onder meer verondersteld machtsmisbruik van grote uitgevers bij Buma, tariefverhogingen, een falend betalingssysteem en de directiesalarissen gingen over straat en leidden meer dan eens tot kamervragen. De roep om openheid en koerswijzigingen zwol aan. De ledenvergadering was niettemin - zoals statutair vastgelegd - besloten.

Via twitter was de bijeenkomst redelijk goed te volgen. Zo noteerde Janne Schra (@schradinova) de openingszin: "U bent in grote getalen verschenen. Dat betekent dat het strand helemaal leeg is." Buma-directievoorzitter Hein van der Ree leidde de vergadering in en ging over tot een behandeling van het jaarverslag. Daaruit rapporteerde Erwin Angad-Gaur (@erwinag), secretaris Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond), onder meer dat de 'prognose van de omzetdaling van Stemra dusdanig is, dat samenwerking met buitenlandse organisaties noodzakelijk zal zijn'.

Van der Ree pleitte nogmaals voor het downloadverbod en kondigde de komst aan van een Buma Airplay App, waarmee auteurs moeten kunnen uitvogelen hoeveel hun muziek gedraaid wordt. Het pleidooi voor het downloadverbod verleidde Janne Schra tot de vraag: "Zou de Buma een campagne kunnen starten om legaal downloaden te promoten? Ik vind het de taak van de Buma om legaal downloaden te stimuleren in plaats van te zeuren over illegaal downloaden."

Angad-Gaur diende namens Ntb moties in om de bestuursstructuur van beide organisaties op de schop te gooien. Beide moties zijn aangenomen. Resultaat is dat er nog dit jaar een speciale vergadering komt over de bestuursstructuur van Buma en Stemra. Reden voor Beatrice van de Poel om over deze 'motie tot revolutie' te tweeten. De zangeres merkte ook op dat Buma de directiesalarissen binnen de Europese normen acht en die discussie als gesloten beschouwd.

Iris Kuipers (@fatalmusicgroep), eigenaar van drie dance-labels, toonde zich de productiefste twitter-verslaggever van de #BumaALV. Zij meldde als eerste dat de motie voor Buma om een onafhankelijke voorzitter te benoemen is aangenomen. Een motie voor flexibilisering van de aansluitingscontracten van Buma haalde wel een meerderheid, maar ontbeerde de vereiste 66% van de stemmen. Moties voor flexibele verdeelsleutels voor vergoedingen door Buma en Stemra haalden het wel bij stemming, wat door Angad-Gaur als 'een stapje voorwaarts' werd gekwalificeerd.

De vergadering eindigde met de verkiezing voor bestuursleden. Angad-Gaur meldde dat "veel zittende bestuursleden niet herkozen" worden, waaronder Tony Berk. Saillant, daar Berk in het dankwoord voor zijn Gouden Harp op het Harpengala in maart uithaalde naar de pers. Een oproep tot herstemming werd naar verluidt afgewezen. Onder meer Henk Alkema en Hans Everling zijn als nieuwe leden in het bestuur gekozen. Ook werd afscheid genomen van Buma-bestuursvoorzitter Konrad Boehmer.

Met dank aan alle twitteraars. Meer informatie volgt.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12