Zendermanager Radio 2: "Quotum Nederlandstalige muziek is niet aan Den Haag"

Kees Toering reageert op PVV-motie

Ingmar Griffioen ,

De motie voor een quotum van 35% Nederlandstalige muziek op Radio 2 bevreemdt Kees Toering. De zendermanager vindt wetgeving overbodig en stelt dat een quotum sowieso niet aan Den Haag is. "Daar zijn wij zelf professioneel genoeg voor." Donderdag stemt de Tweede Kamer over het PVV-voorstel voor meer levenslied op de publieke zender.

Kees Toering reageert op PVV-motie

De motie voor een quotum van 35% Nederlandstalige muziek op Radio 2 bevreemdt Kees Toering. De zendermanager vindt wetgeving overbodig en stelt dat een quotum sowieso niet aan Den Haag is. "Daar zijn wij zelf professioneel genoeg voor." Donderdag stemt de Tweede Kamer over het PVV-voorstel voor meer levenslied op de publieke zender.

"Heel raar dat ze bij ons aankloppen, want wij draaien juist al heel veel Nederlandse en Nederlandstalige muziek", oordeelt Toering. De PVV-motie werd maandag ontraden door minister Marja van Bijsterveldt, die ook aangaf 'er best eens in Hilversum over te willen praten'. "Dat lijkt me heel verstandig, praten over muziek is altijd leuk. Ik sta er nu nog enigszins laconiek in", legt de zendermanager uit. "Maar we wachten met spanning af. Naar ik begrijp is er wel een meerderheid voor te vinden in de Tweede Kamer."

Toering voerde deze strijd al eens eerder. "Ik ben al tien jaar tegen een quotum. Toen speelde dat ook al eens. Ik meen dat de VVD er toen mee kwam, naar aanleiding van de situatie in Frankrijk waar 40% Franse muziek op de radio moest." De zendermanager geeft aan dat Radio 2 veel Nederlandse muziek zal blijven draaien. "Wij blijven die voortrekkersrol vervullen. Dat is wat ook in onze speerpunten staat. Dat gold ook toen het niet overhield met de Nederlandse muziek, maar op het moment is die heel populair en is er heel veel goed aanbod. Dat blijft wel ons criterium: het moet wel kwaliteit hebben."

Volgens Kees Toering draait Radio 2 nu 20 tot 22% Nederlandse muziek, waarvan de helft Nederlandstalig. "Dat gaat om liedjes, maar wij doen zoveel meer. We zenden ook grote evenementen met Nederlandse artiesten uit en als enige station hebben we daar een wekelijks programma voor: Tros Muziekcafé op zaterdagmiddag. We doen ook de Vrienden van Amstel Live en Top 2000 In Concert. Dat heeft veel meer impact dan zoveel plaatjes per uur draaien." Toering vindt het juist daarom 'heel raar' dat er naar Radio 2 gekeken wordt. "Ik beschouw het maar als een compliment."

De keuze voor een aandeel van 35% snapt Toering niet goed. "Als je de mening bent toegedaan dat er meer muziek in je moerstaal op de radio moet, waarom dan geen 50%?" Ook de focus op Nederlandstalig vindt de zendermanager vreemd. "Daar neem je acts als Anouk en Ilse DeLange dan niet in mee?"

Donderdagmiddag stemt de Tweede Kamer over de motie van Martin Bosma.