Van Bijsterveldt: "geen 35% NL muziek bij radio 2, wel jeugdlidmaatschappen"

Minister vangt tegenwind bij mediadebat

Ingmar Griffioen ,

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) ziet niks in het voorstel van PVV'er Martin Bosma om Radio 2 meer Nederlandstalige muziek te laten draaien. Ze ontraadde een motie daartoe. De minister voelde ook niks voor het verlagen van het aantal grootverdieners bij de Publieke Omroep naar drie, maar ziet wel wat in een verlaging van het omroeplidmaatschap voor jongeren van 15 naar 7,50 euro.

Minister vangt tegenwind bij mediadebat

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) ziet niks in het voorstel van PVV'er Martin Bosma om Radio 2 meer Nederlandstalige muziek te laten draaien. Ze ontraadde een motie daartoe in het mediadebat van vanmiddag. De minister voelde ook niks voor het verlagen van het aantal grootverdieners bij de Publieke Omroep naar drie, maar ziet wel wat in een verlaging van het omroeplidmaatschapsgeld voor jongeren van 15 naar 7,50 euro.

Het voorstel van Bosma behelsde dat Radio 2 tussen 07.00 en 19.00 uur verplicht 35 procent Nederlandstalige muziek zou moeten draaien. Bosma's pleidooi voor het levenslied leidde tot veel hilariteit en #verplichtnederlandstalig was vanmiddag wereldwijd trending topic op twitter.

Van Bijsterveldt stuurde haar mediabrief anderhalve week terug naar de Kamer. Ze ontmoette vanmiddag in het debat veel protest tegen haar bezuinigingsplannen voor de in het coalitieakkoord verankerde 200 miljoen euro op de omroepbegroting. Onder meer SP-Kamerlid Jasper van Dijk nam het op voor de Wereldomroep ("het belang als nieuws- en calamiteitenzender") en het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Van Dijk diende moties in om de Wereldomroep minder te laten bezuinigen dan de 32 miljoen euro die het kabinet vrijdag voorstelde en om het Metropole Orkest en de Radio Kamer Filharmonie te sparen. Hij hekelde het "botweg snijden in Muziekcentrum van de Omroep" en het opheffen van twee orkesten.

Ook uit de koker van de PVV komt het voornemen dat voortaan nog maar drie werknemers van de publieke omroep meer mogen verdienen van de 'Balkenendenorm'. Momenteel verdienen nog dertien presentatoren meer dan 181.000 euro. De coalitiepartijen CDA en VVD dienden samen met gedoogpartner PVV het plan vanmiddag in. Maar Van Bijsterveldt voelt er niks voor "om op de stoel van de omroepen te gaan zitten" en "laat het oordeel graag aan de kamer".

De voorgestelde verhoging van de omroepcontributie van 5,72 euro naar 15 euro per jaar haalt het waarschijnlijk niet volledig. Oppositiepartijen D66 en SP hebben met de CDA en VVD Bijsterveldt verzocht om jeugdlidmaatschappen voor omroepen in het leven te roepen. De contributie daarvoor zou 7,50 euro bedragen. De bewindsvrouw merkte op dat het onderwerp "breed gedragen" werd en zegde toe daar naar kijken. "Als er een Kamermeerderheid voor is, dan sta ik er niet onwelwillend tegenover." Dat mag als een winstpunt beschouwd worden voor een omroep als BNN, die vreesde veel leden te verliezen.

Van Bijsterveldt stak de regionale omroepredacties een hart onder de riem. De regionale omroepen zullen niet verdwijnen, maar moeten wel meer samenwerken met nationale zenders. De redacties in de provincies mogen blijven bestaan en de regio-omroepen houden hun taak als rampenzenders. Een motie van de VVD om de regionale radiozenders ongemoeid te laten, kon niet op genade rekenen van Van Bijsterveldt, die zei "alleen de regio-tv te willen versterken".

Stemming over de vele moties (zo'n twintig) volgt morgen in de kamer.