Provincie Zuid-Holland wil 'subsidie popmuziek stopzetten' Provincie Zuid-Holland wil 'subsidie popmuziek stopzetten'

Subsidie voor Popunie en diverse festivals dreigt weg te vallen

, Ingmar Griffioen

Provincie Zuid-Holland wil 'subsidie popmuziek stopzetten'

Subsidie voor Popunie en diverse festivals dreigt weg te vallen

Ingmar Griffioen ,

Volgens de Popunie wil de provincie Zuid-Holland "de subsidie voor popmuziek afbouwen en waarschijnlijk helemaal stopzetten". De Popunie ziet zich met opheffing bedreigd. "Dit betekent het einde voor de Grote Prijs van Zuid-Holland, High School Music Competition, het magazine Speaker, het Promotieplan en onze steun aan 115.000 popmuzikanten, gemeenten, organisaties en festivals als Werfpop, Tegendraads Festival, Wantijpop, Westerpop en Vlietpop."

Subsidie voor Popunie en diverse festivals dreigt weg te vallen

Volgens de Zuid-Hollandse Popunie wil de provincie Zuid-Holland "de subsidie voor popmuziek afbouwen en waarschijnlijk helemaal stopzetten". De Popunie ziet zich met opheffing bedreigd. "Dit betekent het einde voor projecten als de Grote Prijs van Zuid-Holland, High School Music Competition, het magazine Speaker, het Promotieplan en onze steun aan 115.000 popmuzikanten, gemeenten, organisaties en festivals als Werfpop, Tegendraads Festival, Wantijpop, Westerpop en Vlietpop."

De voortekenen begonnen voor Popunie-directeur Martin Scheijgrond al na de Provinciale Staten verkiezingen van maart toen de nieuwe coalitie van VVD, D66, SP en CDA het coalitieakkoord bekend maakte. "Daarin staat het plan om de autonome provinciale taak op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie af te bouwen. Dat betekent dat men in Zuid-Holland popmuziek niet langer als kerntaak ziet." En dat strookt volgens Scheijgrond niet met het Bestuursakkoord 2011-2015, waarin Rijk, provincies en gemeenten juist afspraken: "Cultuur is een kerntaak van de provincies waar dit de lokale belangen overstijgt. Bovendien doen wij dit inmiddels al 27 jaar en waren wij dus blijkbaar heel lang wel een kerntaak."

De provincie Zuid-Holland ziet cultuurparticipatie echter "als primaire taak voor gemeenten", reageert woordvoerder Michiel Muis. "De provincie trekt zich terug op haar kerntaken. Dat zijn met name ruimtelijke inrichting, economie, natuur en recreatie en mobiliteit. Vanuit cultuur draagt cultureel erfgoed bij aan de ruimtelijke kwaliteit." Scheijgrond: "Dan gaat het dus over molens en monumenten." Muis geeft toe: "De provincie zet zich in voor behoud van cultureel (historisch) erfgoed als monumenten, monumentenzorg en archeologie. Cultuurparticipatie en -educatie worden afgebouwd."
 
Het provinciale beleid richt zich op 'bovenlokale structuren'. De Popunie opereert als provinciale popkoepel vooral bovenlokaal in ondersteuning van amateurkunst. De organisatie steunt tientallen regionale en kleinere festivals als Werfpop (Leiden), Wantijpop (Dordrecht), Vlietpop (Leidschendam) en Westerpop (Delft) "om beginnende bands te programmeren". De Popunie organiseert zelf grote amateurtalent-trajecten als de Grote Prijs van Zuid-Holland en High School Music Competition. "Als de provincie dit doorzet is dat einde verhaal en kunnen de festivals die wij steunen minder lokaal talent programmeren."

"Ik vind het vooral erg voor de 115.000 popmuzikanten in Zuid-Holland, die een beroep willen doen op een centrale organisatie op het gebied van popmuziek, voor informatie, advies en educatie. Dat valt straks helemaal weg. Dat is pure kennis- en kapitaalvernietiging na ruim 25 jaar investeren", betoogt Scheijgrond. De Popunie snapt dat bezuinigen vereist is en wil een bijdrage leveren. "We willen best 10% inleveren, 20% overleven we ook nog wel, maar 100% bezuinigen op amateurpopmuziek is buitenproportioneel. Dat is echt absurd."

De Popunie-directeur weet dat andere provincies als Utrecht ook de geldkraan voor cultuur dicht draaien. "Maar er zijn ook provincies als Friesland en Limburg die er juist in investeren. Ik snap niet waarom Zuid-Holland als grootste provincie dat niet doet." Scheijgrond vindt een bezuiniging extra schrijnend omdat het "niks oplevert". "Het is niet alsof hier miljoenen te halen zijn. Het gaat slechts om 0,04% van het provinciale budget. Doorberekend kost het elke inwoner van Zuid-Holland per jaar ongeveer een duppie." De provinciale begroting is ongeveer € 1 miljard. De Popunie ontvangt nu jaarlijks ongeveer € 460.000, waarvan € 350.000 structureel en € 110.000 aan innovatiemiddelen. Scheijgrond: "Met ons culturele ondernemerschap verdubbelen we elke euro die de provincie in ons investeert, bij fondsen, sponsoren en gemeenten."

Een subsidiestop is nog niet officieel. Volgende week donderdag staat een overleg gepland met de provincie, die volgens Muis met de culturele instellingen gesprekken voert "over de afbouw van cultuurparticipatie". Verder moeten zowel het college van Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten zich nog over de afbouw uitspreken. Besluitvorming wordt in oktober 2011 verwacht.

De Popunie is een petitie voor behoud gestart op festivals en online, die inmiddels ruim 6000 maal ondertekend is.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12