Plan Europese Commissie om muziekindustrie te steunen Plan Europese Commissie om muziekindustrie te steunen

Met fonds Creative Europe is 1,6 miljard euro gemoeid

, Erik Zwennes

Plan Europese Commissie om muziekindustrie te steunen

Met fonds Creative Europe is 1,6 miljard euro gemoeid

Erik Zwennes ,

Onlangs werden in Nederland de omvang en inhoud van de cultuurbezuinigingen bekend. Waar door het eigen kabinet bezuinigd wordt, komt de Europese Commissie met een voorstel voor een nieuw garantiefonds voor de muziek- en creatieve industrie. Het fonds maakt deel uit van een nieuw vijfjarenprogramma waar 1,6 miljard euro mee gemoeid is.

Met fonds Creative Europe is 1,6 miljard euro gemoeid

Onlangs werden in Nederland de omvang en inhoud van de cultuurbezuinigingen bekend. Waar door het eigen kabinet 200 miljoen bezuinigd zal worden, komt de Europese Commissie (EC) met een voorstel voor een nieuw garantiefonds voor de muziek- en creatieve industrie. Het fonds maakt deel uit van een nieuw vijfjarenprogramma, Creative Europe geheten, waarmee 1,6 miljard euro gemoeid is.

Creative Europe moet in 2014 van start gaan. Met het initiatief moet het onder meer voor muziekbedrijven makkelijker worden leningen aan te gaan bij nationale banken terwijl de Europese bank (deels) garant staat. Zeker kleine bedrijven blijken nu moeite te hebben om plannen te financieren en groeikapitaal te vergaren. Impala, de Europese belangenvereniging van onafhankelijke muziekbedrijven, schat dat hierdoor tot € 400 miljoen zou kunnen worden toegewezen aan garanties op leningen en andere vormen van financiering voor muziekbedrijven.

Het idee van een garantiefonds voor leningen door de culturele en creatieve bedrijfstakken was een van de belangrijkste punten in het financiële tienpuntenplan dat Impala eerder dit jaar presenteerde. Het moet volgens de belangenvereniging makkelijker worden om te investeren in het culture midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit zou de Europese creatieve industrie een flinke boost moeten geven en de visie op financiering moeten veranderen. Als voorbeeld spreekt Impala van een transfersom wanneer een indie-artiest getekend zou worden door een major-label.

Het voorstel van de EC zal unaniem moeten worden goedgekeurd door de lidstaten, nadat het Europees Parlement zijn toestemming heeft gegeven. Impala spoort lidstaten en leden van het Parlement aan om dit initiatief te steunen. Mogelijk zou het programma in 2012 al op onderdelen getest kunnen worden.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12