PvdA stelt Kamervragen over Buma/Stemra PvdA stelt Kamervragen over Buma/Stemra

Vragen focussen op exces en financiële blackbox situatie

, Atze de Vrieze

PvdA stelt Kamervragen over Buma/Stemra

Vragen focussen op exces en financiële blackbox situatie

Atze de Vrieze ,

PvdA Kamerlid Pauline Smeets heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Buma/Stemra. De vragen komen voort uit een artikel in de Volkskrant woensdag, waarin een aantal misstanden bij de beheersorganisatie aan het licht gebracht werden.

Vragen focussen op exces en financiële blackbox situatie

PvdA Kamerlid Pauline Smeets heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Buma/Stemra. De vragen komen voort uit een artikel in de Volkskrant woensdag, waarin een aantal misstanden bij de beheersorganisatie aan het licht gebracht werden. Smeets wil van de staatssecretaris weten of het beeld van een financiële blackbox klopt. Die term wordt gebruikt om het gebrek aan transparantie te duiden. "Is het waar dat componisten substantieel minder geld krijgen uitgekeerd en dat klachten daarover worden genegeerd door Buma/Stemra?"

Buma/Stemra is door de overheid aangewezen om auteursrechten te innen namens bij hen aangeschreven songschrijvers. Dat doet het al sinds 1913. Klachten over het gebrek aan transparantie waren er in de wandelgangen al langer, maar de Volkskrant bracht een aantal zaken naar buiten die duiden op misbruik van die geslotenheid. Het Kamerlid lijkt vooral getriggerd door het eerste van de twee artikelen in de Volkskrant gisteren. Daarin staat een voorval uit 2009 centraal, waarbij een componist onder een valse naam 2 miljoen euro aan Buma opstreek door onder tekst-tv in de nacht non-stop eigen composities te laten lopen.

De PvdA wil dat het ministerie actie onderneemt. "Welke maatregelen treft u om de componisten te garanderen dat ze het geld krijgen krijgen via Buma/Stemra waar ze recht op hebben?" En: "Had de situatie met een componist onder valse naam voorkomen kunnen worden als er sprake was geweest van een sterk aangescherpt toezicht conform de voorgestelde wijziging van de wet toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten?"

Ook de VVD maakt zich zorgen over Buma/Stemra. Kamerlid Joost Taverne dringt aan op meer transparantie. "Ze moeten optimale transparantie nastreven. Deze organisatie bestaat op basis van een vergunning die is afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze hebben een publieke taak'', aldus Taverne.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12