Falend betalingssysteem Buma/Stemra in de praktijk: CCC Inc Falend betalingssysteem Buma/Stemra in de praktijk: CCC Inc

Band ontevreden over uitblijven vergoeding

, Atze de Vrieze

Falend betalingssysteem Buma/Stemra in de praktijk: CCC Inc

Band ontevreden over uitblijven vergoeding

Atze de Vrieze ,

De band CCC Inc maakte een cd-box van zijn eigen werk, maar zag nooit iets terug van de ruim 7.000 euro Buma-afdracht. Ook de repartitie van afdracht uit live optredens klopt niet, claimt bandlid Jaap van Beusekom. En klagen helpt al helemaal niet. Een praktijkvoorbeeld van wat De Volkskrant woensdag Buma/Stemra's financial blackbox noemde.

Band ontevreden over uitblijven vergoeding

De band CCC Inc maakte een cd-box van zijn eigen werk, maar zag nooit iets terug van de ruim 7.000 euro Buma-afdracht. Ook de repartitie van afdracht uit live optredens klopt niet, claimt bandlid Jaap van Beusekom. En klagen helpt al helemaal niet. Een praktijkvoorbeeld van wat De Volkskrant woensdag Buma/Stemra's financial blackbox noemde.

Het uitkeringssysteem van Buma/Stemra deugt van geen kant, betoogde de Volkskrant woensdag in een stevig artikel. De auteursrechtenorganisatie zou ondoorzichtig te werk gaan, auteurs niet genoeg uitbetalen, en uitgevers zouden te veel macht hebben binnen het bedrijf. Het artikel leidde tot opwinding in de media en Kamervragen van verschillende partijen. Buma/Stemra wees in een reactie van de hand dat de organisatie veel fouten maakt. In minder dan 1% van de gevallen zou een klacht binnen komen.

“Als ze het zo stellen, kunnen ze het krijgen”, zegt Jaap van Beusekom, muzikant en voormalig directeur van het Pop Instituut (NPI). “Na dit soort incidenten draait Buma altijd dezelfde grijsgedraaide plaat af, en daarna wordt het weer stil.” Van Beusekom overlegt 3VOOR12 een brief die hij vorige maand stuurde aan Buma/Stemra, met daarin een aantal serieuze klachten over uitbetaling van geïnde gelden van zijn band CCC Inc. De band bestaat al sinds eind jaren zestig en heeft onder meer Doe Maar zanger Ernst Jansz in de gelederen.

Uit de brief blijkt dat slechte uitbetaling en communicatie daarover geen incident is. Bij CCC Inc ging zo’n beetje alles mis wat er mis kan gaan, stelt Van Beusekom. “Kennelijk is daar ergens een systeem helemaal kapot”, zegt hij. Het Volkskrant artikel bevestigt wat we eigenlijk al sinds de jaren tachtig weten, namelijk dat Buma/Stemra uitstekend functioneert als het om de top van de piramide gaat, voor de rest niet.”

Van Beusekom heeft nog geen antwoord op zijn klacht ontvangen, enkel een ontvangstbevestiging. "Mijn klacht heeft een nummer gekregen." Aan 3VOOR12 laat Buma/Stemra weten: “Deze klacht is bij ons bekend. De toezegging dat er in december 2010 zou worden uitgekeerd hebben we niet waar kunnen maken en we gaan daarvoor onze excuses aanbieden aan de componist. De uitkering zal in nu in maart plaatsvinden. Verder onderzoek wordt nog gedaan naar enkele andere aspecten van deze klacht. Wij zijn ons bewust dat het klachtentraject voor verbetering vatbaar is.”

“Dat deze klacht zo lang is blijven liggen is niet goed te praten. De aantijging dat repartitie geen prioriteit zou hebben is echter misplaatst. Buma investeert continu in processen en software om de uitkeringen te verbeteren.  Voorbeelden zijn het audio fingerprinting systeem ter vervanging van de logboeken, Teezir een webcrawler die evenementen landelijk in kaart brengt en DJ monitor voor de accurate registratie van composities bij dance evenementen.”

De brief van Jaap van Beusekom:

Aan commentaren Bumastemra

onderwerp: klachten CCC Inc.
Amstelveen, 20  januari 2011

Geachte Dames/Heren,

Op 15 september 2009 heb ik u een brief gezonden namens  de groep CCC Inc zijnde ondergetekende Jaap van Beusekom, Ernst Jansz, Joost Belinfante en Huib Schreurs, waarin ik u dringend vraag om repartitie van een box met daarin een fotoboek,  11 cd's en een dvd. Deze box is uitgebracht in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Fonos,  en is geproduceerd door Docdata MediaBV in een oplage van 935 stuks. De totale afdracht van ruim 10.000 cd's en 935 dvd's aan Stemra bedroeg € 7.321. De componisten en auteurs van praktisch alle werken op deze cd's zijn bovengenoemde leden van CCC Inc.  U heeft zich nooit verwaardigd antwoord te geven op deze brief en gereparteerd heeft u tot op de dag van vandaag helemaal niets, ondanks diverse toezeggingen van uw kant door medewerkers waar ik overigens zelf contact mee heb gezocht. De laatste belofte was dat de repartitie in december 2010 zou plaatsvinden hetgeen, zoals ik al verwachtte,  niet is gebeurd.

Wel bereikte ons eerder het bericht dat u alle relevante werken die vanaf 1968 bij u zijn aangemeld was kwijtgeraakt. Op 22 oktober 2008 heeft Ernst Jansz al deze werken schriftelijk opnieuw bij u ingediend hetgeen u bevestigde op 19 november 2008 onder registratienummer XXXXXXX.

Sinds 2007 sturen wij Buma de speellijsten van de concerten van CCC Inc. Van 2007 t/m 2010 gaat het over 38 concerten waarvoor door de podia en schouwburgen Buma-afdrachten hebben plaatsgevonden.  In totaal is voor dit uitvoerend werk door Buma over de jaren 2007 en 2009  bij mijn persoon € 112,06 berekend.  Het jaar 2008 is überhaupt geheel verdwenen. Bovenstaande geldt ook voor de overige leden van CCCInc. Tevens is opvallend dat de werken op uw lijsten uitvoerend werk uit 2007 en 2009 niet of nauwelijks overeenkomen met de door mij ingezonden sets van deze uitvoeringen. Daar rijst het vermoeden dat van uw computersysteem, zeker bij onze aangemelde werken (nota bene voor de tweede maal)  weinig  tot niets deugt. 

Van de Minister van Justitie heeft u de wettelijke toestemming gekregen om als enige organisatie in Nederland vergoedingen te innen voor intellectueel eigendom en deze vergoedingen te reparteren aan rechthebbenden. Ik moet concluderen dat het innen bij u blijkbaar de hoogste prioriteit heeft gekregen en redelijk transparant is en de repartitie de laagste prioriteit heeft gekregen en in volstrekt duistere onnavolgbare  nevelen verborgen is.

Stemra heeft geen enkele wettelijke monopoliebasis maar is tot een monopolie  gemaakt door Buma. Het lift  mee op het wettelijke monopolie van de Vereniging Buma. Toch is de producent van de box verplicht om aan Stemra af te dragen en terwijl het voor ons niet mogelijk blijkt als rechthebbende ons rechtmatige deel terug te krijgen. Zelfs op de eenvoudige brief uit 2009 kunt of wilt u niet antwoorden hetgeen het gerucht in de muziekwereld  bevestigt dat B/S eigenlijk nooit enig antwoord geeft op dergelijke brieven.
Ik concludeer dat u niet wilt of kunt communiceren naar rechthebbenden.

De vraag rijst dan direct of deze mail/brief wel u tot actie aan zal zetten om tot onze rechtmatige auteursgelden waar in totaal over de jaren 2007 t/m 2009 circa € 13.500 bij u zijn afgedragen.
Ik geeft u daarom 6 weken de tijd om tot een verklaring te komen waarom u niet wenst of kunt reparteren bij zowel het uitvoerende werk bij Buma als het mechanische recht bij Stemra en over te gaan tot repartitie.

Indien u dit niet kunt of wilt ben ik helaas genoodzaakt een formele klacht indien bij de Minister van Justitie en de regeringspartijen en ze tevens vragen een onderzoek te starten naar de repartitiepraktijk van Buma. Tevens zal ik de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) vragen een onderzoek in te stellen naar de praktijk van de onwettelijk verkregen monopoliepositie van Stemra.

Hoogachtend,
J.M. van Beusekom

 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12