Eurosonic: 'Bezuinigingen kunnen leiden tot minder zalen en bands' Eurosonic: 'Bezuinigingen kunnen leiden tot minder zalen en bands'

"In 2013 twee tot drie ton er op achteruit"

, Ingmar Griffioen

Eurosonic: 'Bezuinigingen kunnen leiden tot minder zalen en bands'

"In 2013 twee tot drie ton er op achteruit"

Ingmar Griffioen ,

De bezuinigingen op cultuur raken ook Eurosonic Noorderslag. Het festival gaat er vanaf 2013 waarschijnlijk zo'n twee tot drie ton op achteruit, schat artistiek directeur Peter Smidt. Dat kan er toe leiden dat Eurosonic minder zalen kan betalen en daarmee minder bands zal boeken. Smidt: "Daar ben ik niet blij mee. Ik hoop dat we toch in staat blijven de dingen te doen die we nu doen."

"In 2013 twee tot drie ton er op achteruit"

De bezuinigingen van het kabinet op cultuur raken ook Eurosonic Noorderslag. Het festival gaat er vanaf 2013 waarschijnlijk zo'n twee tot drie ton op achteruit, schat artistiek directeur Peter Smidt. "Als ik alle losse bijdragen van gesubsidieerde partners meereken." Dat kan er toe leiden dat Eurosonic minder zalen kan betalen en daarmee minder bands zal boeken. Smidt: "Daar ben ik niet blij mee. Ik hoop dat we toch in staat blijven de dingen te doen die we nu doen."

Eurosonic Noorderslag ontvangt nu onder meer jaarlijks ruim 100.000 euro via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit de culturele basisinfrastructuur. Die basisinfrastructuur (BIS) gooit staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuurvanaf 2013 op de schop. Zo'n negentig instellingen verdwijnen uit de BIS en moeten zich nu voor incidentele subsidie wenden tot het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK). Smidt: "Ik ga er vanuit dat we daar kunnen aankloppen en zo het leed wat kunnen compenseren, maar dat moeten een hele hoop mensen doen." De spoeling wordt dus dunner, zeker aangezien het FPK met liefst 30% gekort wordt.

Smidt heeft het idee dat beleidsmakers van de rijksoverheid en de fondsen niet voldoende begrijpen wat Eurosonic Noorderslag inhoudt. "Ik denk dat mensen niet door hebben wat wij doen, dat ze denken dat we enkel een festival in Groningen met wat bands zijn. Nee: we zijn een van de grootste cultuurconferenties in Nederland en een belangrijk internationaal platform, met als bijzonderheid dat wij juist Nederlands en Europees repertoire promoten. Er komen bij ons jaarlijks 3000 profesionals, waarvan bijna 1000 uit het buitenland en tussen de 300 en 400 festivals komen bij ons nieuw talent inkopen. Gelukkig steunen de gemeente, de provincie en Buma Cultuur ons wel."

Het enige festival dat wel overeind blijft in de BIS is het Holland Festival, waarmee het kabinet volgens Smidt toch weer kiest voor gevestigde cultuur. "Als je het hebt over de creatieve industrie in de kunsten, dan denk ik dat juist wij daar over gaan. Popmuziek is bij uitstek de creatieve economie. Merkwaardig dat popmuziek dan niet in het programma voor creatieve industrie valt. Wij bieden acts de mogelijkheid tot marktvergroting en om meer geld te verdienen. Tegelijkertijd is popmuziek natuurlijk niet afhankelijk van subsidie", nuanceert de directeur, die opmerkt dat het buitenland Eurosonic meer op waarde schat. "Als je kijkt naar ETEP, ons Europese talentenprogramma, dan stoppen naast de Europese Commissie en Sena dertien landen daar ook nog een keer 2,4 miljoen euro in."

De slecht nieuws brief van Zijlstra zag Smidt wel aankomen. Groter was de teleurstelling, dat die geen garanties of beloftes bevatte over alternatief onderdak bij het FPK. "We waren niet totaal verrast nee. Het is ook niet zo dat we volgend jaar voor de laatste keer dit festival organiseren. Onze inkomsten komen toch voor het belangrijkste deel van mensen die zich inschrijven voor de conferentie en het publiek dat kaartjes koopt voor het festival."

Niettemin zou het wegvallen van rijkssubsidie tot het schrappen van onderdelen kunnen leiden. "We hebben natuurlijk heel veel takken die niet structureel zijn, dingen die we pas in gang zetten op het moment dat het geld daarvoor binnen is. Dan moet je denken aan minder bands en minder zalen. De zalen vormen een belangrijk deel van de kosten, dus als je ergens wil schrappen moet je minder zalen doen. En dat betekent dat je minder bands kan boeken." Smidt is echter positief gestemd. "Ik hoop dat ook in het huidige cultuurbeleid subsidiegevers en partners en sponsors doordrongen zijn van wat we doen en ons daarbij willen helpen."

#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12