Bert Brussen: "Lowlands sluit mensen buiten"

Columnist reageert op aanval van Lowlands-directeur

Atze de Vrieze ,

"Met zijn PVV spamactie sluit Lowlands mensen uit." Dat zei columnist Bert Brussen vanavond in 3VOOR12RADIO. "Op het moment dat je in een democratie mensen uitsluit, of het nou moslims zijn of PVV'ers, ben je verkeerd bezig." Hij reageert daarmee op een artikel van Eric van Eerdenburg eerder op de dag in de Volkskrant. De Lowlands-directeur stelde in dat stuk van Brussen 'slecht geïnformeerd' is en 'uit zijn nek kletst'.

Columnist reageert op aanval van Lowlands-directeur

"Met zijn PVV spamactie sluit Lowlands mensen uit." Dat zei columnist Bert Brussen vanavond in 3VOOR12RADIO. "Op het moment dat je in een democratie mensen uitsluit, of het nou moslims zijn of PVV'ers, ben je verkeerd bezig." Hij reageert daarmee op een fel artikel van Eric van Eerdenburg eerder op de dag in de Volkskrant. De Lowlands-directeur stelde in dat stuk van Brussen 'slecht geïnformeerd' is en 'uit zijn nek kletst'. "Je lijkt Geert Wilders wel. Is je 'oeuvre' een open sollicitatie voor een functie als communicatiemedewerker voor de PVV?"

Volgens Brussen is het vooral de zelfgenoegzaamheid in de kunstsector die hem dwars zit. "Ik snap de boosheid van mensen wel, maar ik vind de reacties veel te ver gaan. Die korting gaat terug naar het niveau van 2005, al zeggen sommigen 1997. Er blijft een enorm budget over. Maar iedereen die niet direct geneigd is om in een mars te lopen, wordt direct neergezet als cultuurbarbaar. Ook over de bezuinigingen moet je kunnen praten. Ik denk dat ze nodig zijn."

Niet alle politieke uitingen op Lowlands gaan Brussen te ver. De lezing van onderzoeker Rob Riemen zit hem naar eigen zeggen niet dwars. Riemen betoogde op Lowlands dat Wilders een fascist is. "Daar heb ik niet zo'n probleem mee", stelt Brussen. "Riemen kan het allemaal keurig onderbouwen. Het probleem ontstaat als vervolgens iedereen en masse gaat roepen dat Wilders een fascist is en meteen zijn kiezers uitsluit. Dat gebeurt vervolgens vanuit een morele hoogte, alsof Lowlands wel weet hoe je moet verbinden, verbroederen en samenleven. Dat soort geluiden zie ik vaak in een bepaalde hoek, de linkse hoek, de culturele sector, intellectuelen. En dat heeft volgens mij veel met de bezuinigingen te maken. Het zijn mensen die vinden dat ze heel mooie kunst maken, terecht misschien wel. Ze zijn daar boos over en zeggen: zie je wel, het is fascisme."

Brussen begon de polemiek maandag zelf, in een dubbelcolumn met Thomas von der Dunk over cultuursubsidies. Brussen richtte zich specifiek tot het Lowlands-festival, dat vorige week zijn bezoekers opriep PVV-kamerleden per mail een boodschap te sturen. "Na jarenlang ongegeneerd uit de huishoudruif te hebben gegeten, te weten twaalf koekjes per dag, blijken de koekjes op en moet het kleine ventje op rantsoen", zegt schreef hij. "In plaats van twaalf koekjes per dag krijgt hij nog maar één koekje. Zoals alle andere kinderen moet ook het kleine ventje leren genoegen te nemen met een modale hoeveelheid koekjes. Straalverwend als het ventje is, wordt hij woest en eist hij stampvoetend zijn twaalf koekjes, zonder dat hij eerst heeft leren beargumenteren waarom hij wel recht heeft op extra koekjes en andere ventjes niet."

Van Eerdenburg countert: "Lowlands krijgt helemaal geen subsidie van de Rijksoverheid. Daarmee gaat je hele stuk nergens meer over. Het is intuïtief broddelwerk uit de onderbuik." Even verderop zegt Van Eerdenburg: "Met je Jip en Janneke-gelul probeer je de aandacht af te leiden van de kern van de zaak: is de PVV een NSB 2.0? Is het de Nederlandse neo-fascistische beweging? Want we horen je nooit als Wilders c.s. stelselmatig het islamitisch geloof in een kwaad daglicht stelt, de moslims het land uit wil zetten, de leugens over een niet bestaande 'tsunami van immigranten' verspreidt. Ook niet over de disproportionele korting op de cultuursubsidies. Ook het stelselmatig met respectloos taalgebruik naar beneden halen van een hele sector door zowel Wilders als Mark Rutte, Halbe Zijlstra en Bart de Liefde heb je kritiekloos laten passeren."

Brussen wijst er in een reactie op De Jaap op dat Lowlands wel degelijk subsidie krijgt, zij het niet van de Rijksoverheid, maar van de Gemeente Dronten. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro per jaar. Lowlands-woordvoerder Bente Bollmann stelt desgevraagd dat Lowlands nooit een geheim gemaakt heeft van de subsidie. "Zie ook de p.s. in het stuk op volkskrant.nl. De bijdrage loopt tot 2014 en is onderdeel van een grotere deal waarbij wij eigenaar van het terrein worden en het land van de gemeente overkopen. Nu huren we een deel van het terrein voor ongeveer 210.000 euro per jaar van de gemeente. De gemeente verdient er netto nu dus ook al op."

"Om het iets breder te trekken, nogmaals op een rijtje hoe de Staat nu aan LL verdient:
- 6 procent btw over 55.000 kaarten a 165 euro per stuk. Volgend jaar wordt dit 19 procent. We betalen ook btw over de horeca-omzet (gemiddeld 12 procent) en accijnzen op de drankomzet.
- Premies en inkomstenbelastingen op circa 2.500 medewerkers.
- Circa 210.000 euro huur voor het deel van het terrein wat in gemeentebezit is (de parkeerplaats en een deel van de campings).
-Toeristenbelasting voor ongeveer 60.000 bezoekers, werkenden en gasten, 70 cent per festivaldag.
- Vennootschapsbelasting van Mojo Concerts en de diverse toeleveranciers."

Met name op Twitter storen veel mensen zich aan de toon waarin het debat verloopt, een toon waarin links en rechts elkaar uitmaken voor kleuters, en waarin het meer om de vorm dan om de inhoud gaat. Brussen: "Weet je, ik reageer juist op een toon. Op het moment dat Lowlands stelt dat Wilders een fascist is en dat de regering bestaat uit hofnarren, dan kies ik ervoor om te simplificeren. Ik denk dat Van Eerdenburg in zekere zin ook een soort kunstenaar is, in elk geval iemand die geëmotioneerd werkt. Knuffelen en kusjes, daar ben ik nooit zo geweest, maar ik drink er graag nog eens een biertje op. Laat ik een ding duidelijk stellen: het is polemiek. Het gaat soms hard tegen hard, maar dat hoort erbij."