Artiesten verdeeld over impact piraterij Artiesten verdeeld over impact piraterij

Jonge muzikanten en tekstschrijvers optimistischer dan oudere

, Atze de Vrieze

Artiesten verdeeld over impact piraterij

Jonge muzikanten en tekstschrijvers optimistischer dan oudere

Atze de Vrieze ,

Makers zijn er niet zondermeer van overtuigd dat filesharing op internet hen schade toebrengt. Dat blijkt uit het onderzoek Wat Er Speelt, dat deze week gepresenteerd werd. Opvallend onderzoeksresultaat: slechts 30% van de ondervraagden geeft aan op dit moment schade te ondervinden door filesharing.

Jonge muzikanten en tekstschrijvers optimistischer dan oudere

Makers zijn er niet zondermeer van overtuigd dat filesharing op internet hen schade toebrengt. Dat blijkt uit het onderzoek Wat Er Speelt, dat deze week gepresenteerd werd. In dat onderzoek werden makers gevraagd naar hun mening over auteursrechten. Het werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. Opvallend onderzoeksresultaat: slechts 30% van de ondervraagden geeft aan op dit moment schade te ondervinden door filesharing. Een groot deel is neutraal of weet het niet precies. Onder jongere muzikanten en tekstschrijvers vindt zelfs minder dan een kwart dat filesharing zorgt voor financiële schade. 40% is het uitgesproken oneens met de stelling.

De publicatie van het onderzoek valt samen met de notitie van staatssecretaris Fred Teeven over auteursrecht. Net als in zijn brief aan de Kamer is ook in het onderzoek naar verschillende aspecten van het auteursrecht aandacht besteed aan auteurscontractenrecht (makers steunen het voorstel dat binnenkort in de Kamer besproken wordt) en collectief beheer (makers zijn redelijk tevreden, maar minder over Buma/Stemra). Filesharing neemt een omvangrijk deel van het onderzoek in. Daaronder wordt overigens niet alleen uitwisseling van bestanden via bijvoorbeeld torrentsites, maar ook illegaal geposte bestanden op YouTube gerekend.

Het onderzoek werd verricht onder ruim 4.000 makers, onder wie ongeveer 1.700 muzikanten en songschrijvers. Die werden voornamelijk gevonden via collectief beheersorganisaties Buma/Stemra, SENA en Norma. Opvallend is dat Buma/Stemra alleen de stemgerechtigden uitnodigde voor de enquête. Dit zijn de aangeslotenen die meer dan 250 euro per jaar aan omzet genereren. Het gaat om ongeveer een kwart van de aangeslotenen.

Over de precieze impact van filesharing heerst twijfel bij de respondenten. Een ruime meerderheid denkt bijvoorbeeld dat filesharing bijdraagt aan het bekender worden van hun werk. Ook denkt bijna 20% van de ondervraagden dat filesharing in de toekomst kan zorgen voor meer inkomsten. Van de jongste generatie (onder 25) denkt zelfs 40% dat. Zo’n 22% van de makers downloadt zelf beschermd materiaal. Toch biedt maar een heel klein deel zelf zijn werk aan via filesharing platforms. Opvallend genoeg is een ruime meerderheid van 60% voor strengere aanpak van illegaal downloaden, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen consumenten en websites. Ook vinden veel makers het een goed idee om hun werk te beschermen met DRM.

Ook remixing en sampling willen veel muzikanten niet zomaar vrijgeven. Hoewel remixing de bekendheid van het originele werk kan verhogen, staan de meeste respondenten hier negatief tegenover. Slechts 10 procent van de respondenten geeft aan bewerking zonder toestemming te waarderen. Bijna de helft van de respondenten ziet remixing zelfs als een bedreiging voor zijn inkomsten. Eenzelfde percentage van bijna 50 procent vindt dat bewerking zonder toestemming harder moet worden aangepakt.

Dat oudere muzikanten minder optimistisch zijn over de digitale toekomst, zou volgens de onderzoekers kunnen komen doordat oudere muzikanten over het algemeen meer rechten opgebouwd hebben en daar meer afhankelijk van zijn. Veel muzikanten halen hun inkomsten voornamelijk uit gages, niet uit rechten. Daarnaast lijken jongeren in zijn algemeenheid het internet meer omarmd te hebben. Zo maken ze significant meer gebruik van sociale media.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12