Rechter verbiedt nummer Awa

Bescherming slachtoffer belangrijker dan vrijheid van meningsuiting

Casper Sikkema ,

TBS'er Awa mag zijn nummer Ben Een Crimineel, Ben Een Psychopaat niet via iTunes aanbieden. Vanavond besloot de rechter dat voor zowel het nummer als de video een publicatieverbod geldt totdat Awa in vrijheid wordt gesteld. De rechter achtte het belang van de ex-vriendin om niet geconfronteerd te worden met het verleden groter dan Awa's recht op vrije meningsuiting.

Bescherming slachtoffer belangrijker dan vrijheid van meningsuiting

TBS'er Awa mag zijn rapnummer Ben Een Crimineel, Ben Een Psychopaat niet via iTunes aanbieden. Vanavond besloot de rechter dat voor zowel het nummer als de video een publicatieverbod geldt totdat Awa in vrijheid wordt gesteld. De rechter achtte het belang van de ex-vriendin om niet geconfronteerd te worden met het verleden groter dan Awa's recht op vrije meningsuiting. Het publicatieverbod werd ook geëist door de Nederlandse staat en twee instellingen waar Awa verbleef. Houdt Awa zich niet aan de uitspraak, dan wacht hem een dwangsom van 25.000 euro per dag, tot een maximum van 500.000 euro.

Niet alleen voor Ben Een Crimineel, Ben Een Psychopaat en de daarbij horende video is een verbod opgelegd, ook het voor zijn arrestatie opgenomen nummer waarin Awa excuses maakt voor zijn misdaad mag niet worden gepubliceerd. Het doel van Awa om met zijn nummer aandacht te vragen voor de misstanden in het TBS-systeem, is volgens de rechter met de ruime publiciteit al bereikt. Diverse kranten en websites berichtten over de zaak. Ook actualiteitenprogramma Nova besteedde vanavond aandacht aan de aanklacht van Awa.

De redenering van de Nederlandse staat dat Awa met het uitbrengen van Ben Een Crimineel, Ben Een Psychopaat de regels van de kliniek heeft geschonden, wordt door de rechter onvoldoende onderbouwd geacht. Het nummer is volgens Awa's advocaat Peter Plasman opgenomen in het kader van muziektherapie, en niet heimelijk, zoals de Nederlandse staat beweert. Een videoclip bij het nummer is volgens de rechter wel op een onrechtmatige wijze en met medewerking van Awa tot stand gekomen. Voor de opname hiervan moet een videocamera de kliniek in zijn gesmokkeld. Hoe dat gegaan kan zijn gegaan blijft onduidelijk. Volgens Plasman speelt een medewerkster van de kliniek hier een rol in.

Hoe de audio-opname bij journalist Simon Vuyk is terechtgekomen, blijft onduidelijk. Zelf verklaart hij het in zijn postbus te hebben aangetroffen. De journalist publiceert deze weken in Revu een driedelig artikel over Awa. Vuyk hoopt met uitbrengen van het nummer aandacht te genereren voor de aanklacht van Awa over dwalingen in het TBS-systeem. Zo zou de rapper volgens zijn advocaat mede vanwege een verhouding met een medewerkster van een kliniek slachtoffer zijn van andermans fouten. Naast Ben Een Psychopaat, Ben Een Crimineel heeft journalist Vuyk volgens Plasman nog tien nummers van Awa op de plank. De journalist zou die hebben ontvangen van de muziektherapeut van Awa. 

Ferry Rosenboom van Excelsior legt zich bij het vonnis neer. Hij hielp journalist Vuyk bij het aanbieden van de song in Apple's iTunes Store. "Het is zoals het is. Ik heb met de distributie een vriend proberen te helpen, omdat ik vind dat het goed is om maatschappelijk aandacht te vestigen op de aanklacht van Awa. Het is jammer dat mensen ons hier dan op verkeerde gronden op veroordelen. De nare reacties verbazen me wel, sommige zijn zelfs best eng. Op MusicFrom staat een artikel (geplaatst door een bezoeker van de site, red.) waarin staat dat Excelsior zelf maar de TBS-kliniek in moet. Ach, iedereen mag wat roepen. So be it." 

Peter Plasman zal Awa adviseren in hoger beroep te gaan. "Dit is een dermate principieel vonnis dat ik mijn cliënt zal adviseren in hoger beroep te gaan. Als een instelling instemt met het feit dat een cliënt contact heeft met een journalist, dan moeten ze niet raar opkijken als dat ook naar buiten komt." Fulco Blokhuis, advocaat van het slachtoffer, is opgetogen over het vonnis. "Dat mijn cliënt dit heeft durven aanpakken is moedig. Je weet van tevoren dat er door een kort geding juist aandacht van de media komt, maar dit is een mooi resultaat. We gaan nu in overleg over eventuele stappen tegen Revu, maar we wilden eerst dit afhandelen."