Puntenplan BV Pop: Thuiskopieheffing op mp3-spelers Puntenplan BV Pop: Thuiskopieheffing op mp3-spelers

Muzikantenvakbond wil af van kijkcijferterreur

, Atze de Vrieze

Puntenplan BV Pop: Thuiskopieheffing op mp3-spelers

Muzikantenvakbond wil af van kijkcijferterreur

Atze de Vrieze ,

Het gaat niet goed met het inkomen van de Nederlandse popmuzikant. Om daar wat aan te doen presenteert muzikantenvakbond BV Pop op Noorderslag een Puntenplan, met daarin vijf kernpunten.

Muzikantenvakbond wil af van kijkcijferterreur

Het gaat niet goed met het inkomen van de Nederlandse popmuzikant. Dat constateert muzikantenvakbond BV Pop (onderdeel van FNV Kiem). Om daar wat aan te doen heeft de organisatie een Puntenplan Popbeleid gemaakt, dat zaterdag op Noorderslag wordt overhandigd aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius. In het plan staan vijf kernpunten. Meer aandacht voor cultuur op de Publieke Omroep, geen downloadverbod maar een uitbreiding van de Thuiskopieregeling naar mp3-spelers, verlenging van het naburig recht van 50 naar 70 jaar, modernisering van het subsidiestelsel en betere bescherming van muzikanten tegen grote partijen in de industrie.

Het popplan is ingegeven door het rapport ‘Pop, wat levert het op?’, dat vorig jaar tijdens Noorderslag gepresenteerd werd. Weinig, zo luidde de conclusie van dat onderzoek. De modale Nederlandse popmuzikant verdient zo’n € 12.000 euro en kan daarvan niet rond komen. Dat wordt bovendien steeds minder, volgens het onderzoek vooral door de dalende verkopen als gevolg van illegaal downloaden. BV Pop is teleurgesteld in de reactie van Minister Plasterk op het rapport en vindt ook dat de commissie Gerkens (over auteursrecht) het rapport niet serieus genoeg neemt.

De voorstellen van BV Pop gaan dan ook bijna allemaal opvallend tegen de trend in. De commissie Gerkens adviseerde afgelopen jaar juist de Thuiskopieregeling af te schaffen, en daarvoor in de plaats een downloadverbod in te stellen. BV Pop vindt dat onverstandig. “Popmusici zijn er niet op uit hun publiek te criminaliseren, maar willen wel, net als hun collega’s in de ons omringende landen, een vergoeding voor het gebruik van hun werk ontvangen.” Die inkomsten zouden moeten komen uit een heffing op mp3-spelers en harddiskrecorders en een licentie op elke internetaansluiting.

Ook de manier waarop het subsidiestelsel georganiseerd is, kan op kritiek rekenen. “Een groot aantal (rijks)subsidieregelingen is verouderd en daardoor niet goed toegesneden op de huidige poppraktijk.” BV Pop vindt dat “diverse subsidieregelingen slecht op de praktijk van popmusici aansluiten en dat het weinige geld dat de overheid aan popmuziek besteedt voornamelijk ten goede komt aan instellingen, managers en consulenten, maar nauwelijks aan de popmusici zelf.” Ook van de Publieke Omroep hoeven muzikanten weinig te verwachten, zegt BV Pop. Zij zou zich moeten concentreren op een kwalitatief hoofdstaande en diverse kunst- en cultuurprogrammering. “De overheid kiest er evenwel voor kijkcijfers als hoofdcriterium te hanteren, waardoor overheidsgeld en het marktgeld elkaars concurrenten worden.”     

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12