Fonds Podiumkunsten handhaaft budget popmuziek tot eind 2012 Fonds Podiumkunsten handhaaft budget popmuziek tot eind 2012

Bezuinigingen raken subsidies poppodia en -festivals nog niet

, Ingmar Griffioen

Fonds Podiumkunsten handhaaft budget popmuziek tot eind 2012

Bezuinigingen raken subsidies poppodia en -festivals nog niet

Ingmar Griffioen ,

Het Fonds Podiumkunsten handhaaft de komende twee jaar haar budget voor popmuziek. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwe subsidieregelingen en beleidslijnen voor 2011-2012, die op 1 januari ingaan. De bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) hebben vooralsnog geen invloed, omdat het FPK-budget nog twee jaar vaststaat. Daarna verwacht het fonds mindere tijden.

Bezuinigingen raken subsidies poppodia en -festivals nog niet

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) handhaaft de komende twee jaar in haar budget de subsidiemogelijkheden voor popmuziek. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwe subsidieregelingen en beleidslijnen voor de periode 2011-2012. Op 1 januari gaan de nieuwe regelingen in. De bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) hebben vooralsnog geen invloed, omdat het FPK-budget nog twee jaar vaststaat, maar daarna breken vermoedelijk schralere tijden aan. Het fonds beseft dat bezuinigingen onontkoombaar zijn en dat op termijn minder geld uitgekeerd kan worden aan de cultuursector.

"De bezuinigingen zijn er nog niet. We werken binnen het huidige budget en dat loopt tot eind 2012", laat juridisch beleidsadviseur Dennis Stam weten. De budgetten van de afgelopen twee jaar voor popmuziek, blijven in principe ongewijzigd, meldt Stam. "We hebben de de regelingen voor podia geëvalueerd en de sector is tevreden. Wij ook en dus zijn de ondersteuningsmogelijkheden verlengd."

De belangrijkste wijziging in de nieuwe FPK-regelingen is dat grotere poppodia meer subsidie kunnen afvragen voor hun programmering. Voor kernpodia en festivals verandert er verder weinig. De grote podia Melkweg, Paradiso, Paard, Effenaar, Tivoli, Patronaat en 013 ontvingen vorig jaar 12.143 euro en zien dat mogelijk verviervoudigen. Stam: "We hebben de mogelijkheden verruimd. Grotere podia kunnen straks maximaal 50.000 euro aanvragen. Dat geldt voor podia met jaarlijks minimaal honderd activiteiten en een bepaald buitenlands aanbod."

De meeste regelingen voor subsidies op muziekgebied, waaronder ook de afnamesubsidies voor festivals, blijven grotendeels ongewijzigd. Ook de regeling voor toursubsidie, sinds januari tot buitenlandse reiskosten omgedoopt, verandert niet. "Dat geldt voor een act die in het buitenland drie optredens heeft op interessante podia en kan aantonen in de afgelopen anderhalf jaar minstens tien keer op relevante Nederlandse podia te hebben opgetreden. Dan zeggen wij: 'prima, dan vergoeden wij de reiskosten'. We kijken dus niet meer of we de band op zich interessant vinden, maar of die aan deze voorwaarden voldoet."

Alle nieuwe regelingen lopen tot eind 2012. Poppodia en festivals kunnen dus geen vierjarige subsidie meer aanvragen. Stam: "We kijken nu tot eind 2012. We hopen dat we volgend jaar uitsluitsel krijgen over ons budget voor 2013 en verder." De jurist benadrukt dat de nieuwe regelingen geen relatie hebben met de bezuinigingen die de cultuursector boven het hoofd hangen. "Het gaat bij deze popmuziek-regelingen om een relatief klein onderdeel binnen onze huishouding, om zo'n miljoen op een begroting van zo'n 70 miljoen per jaar."

Stam verwacht dat de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra ook de cultuurfondsen raken, die jaarlijks 180 miljoen aan rijkssubsidie verdelen onder instellingen en kunstenaars. Zo keert het Fonds Podiumkunsten jaarlijks 61 miljoen uit aan bijvoorbeeld poppodia, festivals, toursubsidie, ensembles en stipendia. "Het FPK zal niet aan de bezuinigingen ontkomen. Dat betekent dat er minder geld te verdelen is voor de aanvragers", legt communicatieadviseur Carlie Janszen uit.

Hoeveel het FPK straks ontvangt is afhankelijk van de bezuinigingen die staatssecretaris Zijlstra wil doorvoeren en op de langere termijn van het nieuwe stelsel dat de beleidsman voor het subsidiëren van kunst en cultuur wil. Janszen: "Het is nog onduidelijk. We weten geen bedragen, geen percentages, maar dat we moeten bezuinigen lijkt mij evident. Wij zullen als fonds moeten inkrimpen, maar met name voor de cultuursector is dit vervelend."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12